Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvstudium i registrering av bredbåndsnett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvstudium i registrering av bredbåndsnett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvstudium i registrering av bredbåndsnett
Telemator Selvstudium i registrering av bredbåndsnett

2 Statusbilde www.mxdata.no
Nøkkeltallene viser at dette er en tom database.

3 Oversikt Konfigurering av et nettområde
Registrering av siter, kummer, skap og kundetermineringer Søk og finn elementer i databasen Registrering av kabler Finterminering av kabler Skjøting av kabler Nettdiagram - Kvalitetskontroll av registrert infrastruktur Registrering av linjer (samband, forbindelser) Manuell ruting av linjer Helautomatisk ruting av linjer Registrering av en kunde til en linje Registrering av utstyr Registrer kort i utstyr Konfigurer porter på utstyr Manuell ruting av linjer på porter på utstyr Registrering av traséer Legge kabler i traséer Telemator i samarbeid med kartsystemer (GIS) Registrering av fargekoder for kabler Registrering av utstyrsmaler

4 Konfigurering av et nettområdet 1 av 2
I denne dialogen kan du bestemme hvilke koordinatsystem Telemator skal benytte og hva som skal være ledetekst for hver av de 3 linjene i adressefeltet i Punkt- og Utstyr kartoteket. 1. Benytte menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde. 4. Velg hvilket koordinatsystem du benytter. 3. Kryss av hvis du vil bruke bare store bokstaver i adressefeltet. 3. Fyll inn ledetekst som skal vises foran adressefeltet.

5 Registrering av et punkt 1 av 2
2. Trykk på denne knappen for å registrere en ny site, kum, skjøteskap, kundeterminering eller lignende. 1. Trykk på denne arkfanen for å registrere siter, kummer, skjøteskap, kundetermineringer eller lignende. Denne knappen vises bare hvis du abonnerer på et GAB register. Trykk på denne knappen for å kopiere et tidligere registrert punkt. (Bruke et tidligere registrert punkt som mal for et nytt.

6 Innfylling av feltene i Punkt kartotek 2 av 2
Du kan velge fra en forhåndsdefinert liste ved hjelp av knappene som ser slik ut. 6. Trykk på denne knappen for å lagre det du har registrert. 3. Her registrerer du punktets ID. 5. Her registrerer du type punkt slik som: SITE, KUM, SKAP, KUNDETERM. 4. Her registrerer du adressen hvor punktet befinner seg. Tips: Ikke fyll ut flere felt enn det du har bruk for.

7 Søk eller fritekst søk etter et punkt 1 av 1
Bruk denne knappen for å finne et punkt ved fritekst søk. Bruk denne knappen for å søke etter registrerte punkt i en liste. Bruk denne knappen for å finne et punkt med utgangspunkt i adresse eller type.

8 Registrering av en kabel 1 av 4
2. Trykk på denne knappen for å opprette en kabel. 1. Trykk på denne arkfanen for å gå til Kabel kartotek. 3. Her registrerer du kabelens ID. 4. Her registrerer du antall fiber i kabelen og type kabel. 5. Her registrerer du den ene enden på kabelen. 6. Her registrerer du den andre enden på kabelen. 7. Fyll ellers inn de feltene du har behov for. Trykk deretter på knappen Lagre.

9 Finterminering av kabel 2 av 4
Finterminering av kabel vil si å registrere hvilke rack, rad, panel og konnektor de forskjellige fibrene er terminert i. 7. Trykk på denne knappen.

10 Finterminering av kabel 3 av 4
8. Fyll inn feltene som forteller hvor første fiber er terminert. Resten av fibrene blir automatisk terminert fortløpende. 9. Trykk på knappen Lagre. Hvis eksempelvis fiber skal være uterminert må du også fylle inn 48 i feltet for siste fiber. Fibrene får da teksten ”Tamp”.

11 Finterminering av kabel 4 av 4
Her ser du resultatet som viser hvor første og siste fiber i intervallet er terminert. 10. Gå til alle sitemene (i de punktene du har ODFer og finterminer kablene etter samme fremgangsmåte der også.

12 Skjøting av fiber 1 av 7 www.mxdata.no
Her ser du kablene som går inn og ut av kummen. 1. Høyreklikk med musa på en av kablene og velg Skjøt fiber i menyen.

13 Skjøting av fiber 2 av 7 www.mxdata.no
Dette tegnet betyr at kablene er uterminert, dvs. ligger i tamp.

14 Skjøting av fiber 3 av 7 www.mxdata.no
2. Fyll inn navn på de 2 kablene og fiberintervall på de fibrene som skal skjøtes. 3. Trykk på knappen Utfør. Resultatet ser du her.

15 Skjøting av fiber 4 av 7 www.mxdata.no
4. Fortsett med resten av fibrene. 5. Hvis du vil legge fibrene i kassetter slik som i virkeligheten, kan du trykke på denne ark-fanen.

16 Legge fibrene i kassetter 5 av 7
7. Trykk på knappen Finterminer. 6. Velg den fintermineringen du ønsker å begynne med ved å klikke på den med venstre museknapp.

17 Legge fibrene i kassetter 6 av 7
8. Slett teksten AUTO i feltet Rack og legg inn riktig boks, kassett, posisjon osv. for valgt fiberintervall. (Se neste bilde)

18 Legge fibrene i kassetter 7 av 7
9. Trykk på knappen Lagre. 11. Gå til alle kummene og skjøteskapene og skjøt fibrene etter samme fremgangsmåte der også. 10. Gjenta dette for resten av de fintermineringene du ønsker.

19 Kvalitetskontroll av registrert infrastruktur 1 av 2
1. Benytt menyvalg: Utskrifter > Nettdiagram for alle kabler... 3. Skroll rundt på nettdiagrammet eller skriv det ut på papir og sjekk at du har fått med alle punkt og kabler og at de henger sammen på riktig måte. 2. Oppgi hvilken site (punkt) nettdiagrammet skal tegnes ut fra og trykk deretter knappen OK.

20 Kvalitetskontroll av termineringer og fiberskjøter 2 av 2
1. Benytt menyvalg: Utskrifter > Nettdiagram for alle kabler... 3. Kryss av dette alternativet og trykk deretter knappen OK. 4. Skroll rundt på nettdiagrammet og sjekk at du har fått terminert alle kabler i siter og kundetermineringer og skjøtet i kummer og skjøteskap. 2. Oppgi hvilken site (punkt) nettdiagrammet skal tegnes ut fra.

21 Registrering av en linje 1 av 2
En linje (samband) er en forbindelse gjennom flere kabler En linje kan for eksempel gå fra en port på en svitsj gjennom flere kabler til en port på en annen svitsj

22 Registrering av en linje 2 av 2
2. Trykk på denne knappen for å opprette en linje. 1. Gå til Linje kartotek med denne arkfanen. 3. Her registrerer du linjens ID. 4. Fyll ellers inn de feltene du har behov for. Trykk deretter på knappen Lagre. I dette tilfellet er den en optisk linje (forbindelse) med 2 tråder som får navnet A og B. Lyset vil gå i den ene retningen på tråd A og den andre retningen på tråd B.

23 Manuell ruting av en linje 1 av 10
Ruting betyr å krysse eller patche en linje gjennom et kabelsystem Manuell ruting kan gjøres på 3 steder i Telemator: Ledere (fibre) i en kabel (i Zoom Kabel) Termineringer (konnektor i et panel) i et punkt (i Zoom Punkt) Porter på et utstyr (i Zoom Utstyr)

24 Manuell ruting av en linje 2 av 10
1. Gå til Zoom Punkt ved å trykke på denne arkfanen. 2. Du skal nå finne ut hvilke konnektorer som fører til de forskjellige sitene. Velg meny: Utskrifter > Valgt punkt > Punkt kort.

25 Manuell ruting av en linje 3 av 10
3. Kryss av for de alternativene som er vist her.

26 Manuell ruting av en linje 4 av 10
Her ser du at konnektor 1 til 48 i panel 1 går til P004 og konnektor 1 til 24 i panel 2 går til P005. Konnektor 25 til 48 i panel 2 stopper i kum P002.

27 Manuell ruting av en linje 5 av 10
Dette feltet viser hele tiden den linjen som du jobber med (aktiv linje). 4. Du skal rute linjen til site P005 og vet nå blant annet at konnektor 1+2 i panel 2 fører dit. Skroll ned til dette fiberparet og dobbelklikk på det.

28 Manuell ruting av en linje 6 av 10
6. Trykk på denne knappen for å rute linjen. 5. De 2 trådene i linjen kommer opp i dette feltet som et forslag. I dette tilfellet blir tråd A rutet på fiber 49 og tråd B på fiber 50.

29 Manuell ruting av en linje 7 av 10
I dette tilfellet finner Telemator fibre i 2 kabler som er skjøtet sammen. 7. Trykk på denne knappen for å rute linjen på de 2 kablene.

30 Manuell ruting av en linje 8 av 10
Du ser nå at den aktive linjen er patchet (rutet) på konnektor 1 og 2.

31 Utskrift av grafisk linjekort 9 av 10
8. Velg menyvalg: Utskrift > Valgt linje > Vis linje i nettdiagram (Grafisk Linjekort) Linjen blir tegnet med utgangspunkt i denne siten. (Dette kan også enkelt endres i nettdiagrammet i ettertid.) 9. Trykk på denne knappen.

32 Utskrift av grafisk linjekort 10 av 10
Du ser her hvilke patchpanel og konnektorer linjen kommer ut i P005. Du ser her hvilke patchpanel og konnektorer linjen kommer ut i P001.

33 Registrer en kunde til linjen 1 av 3
2. Gå til Kunde kartotek med denne arkfanen. 1. Velg linje ved hjelp av denne knappen.

34 Registrer en kunde til linjen 2 av 3
3. Svar ja på dette spørsmålet hvis kunden ikke er registrert fra før.

35 Registrer en kunde til linjen 3 av 3
4. Fyll inn de feltene du har behov for og trykk på knappen Lagre. Du ser nå at linjen er tilknyttet kunden.

36 Helautomatisk ruting av en linje 1 av 2
2. Trykk på denne knappen. 1. Velg en linje med denne knappen eller opprett en linje med Ny eller Nykopi knappen.

37 Helautomatisk ruting av en linje 2 av 2
3. Fyll inn fra punkt eller utstyr. 4. Fyll inn til punkt eller utstyr. 6. Trykk på knappen Start. 5. Velg dette alternativet.

38 Registrering av et utstyr 1 av 6
Et utstyr kan være: Sentralutstyr (Svitsj, server) Overføringsutstyr (HUB, router, modem, multipleks) Lokal/Kunde utstyr (Modem, svitsj)

39 Registrering av et utstyr 2 av 6
1. Opprett et utstyr ved å trykke på denne knappen. 2. Fyll ut de generelle opplysningene innenfor den røde rammen. (Adressefeltet trenger du ikke fylle ut hvis du plasser utstyret i et punkt). 3. Trykk på knappen Lagre. 4. Trykk på denne knappen for å opprette et kort.

40 Registrering av et utstyr – kort 3 av 6
5. Fyll inn opplysninger om kortet. 6. Trykk på knappen Lagre. 7. Trykk på knappen Lukk.

41 Registrering av et utstyr – porter 4 av 6
8. Dobbelklikk på første porten.

42 Registrering av et utstyr – porter 5 av 6
9. Fyll inn de feltene du har behov for. På elektriske porter (RJ45) kan du for enkelhets skyld benytte 1 tilkobling (pinne). (Her er det patchkablen som bestemmer hvordan de forskjellige trådene er krysset, så det trenger man ikke holde orden på her). På optiske porter kan det være praktisk å bruke 2 tilkoblinger (send og motta). 10. Trykk på denne knappen for å få alle portene like.

43 Registrering av et utstyr – porter 6 av 6
Her ser du at portene er ferdig konfigurert.

44 Manuell ruting på en port på et utstyr 1 av 3
1. Trykk på denne arkfanen for å se alle portene på svitsjen. Her ser du den linjen du skal rute (aktiv linje). Her ser du at alle portene er ledige fordi det ikke er rutet noen linje på de. 2. Dobbeltklikk på ønsket port for å rute den valgte linjen (aktiv linje)

45 Manuell ruting på en port på et utstyr 2 av 3
3. Trykk på denne knappen. Her ligger tråd A klar for ruting.

46 Manuell ruting på en port på et utstyr 3 av 3
Her ligger linjen ferdig rutet på port 1.

47 Registrering av en kabeltrasé 1 av 5
2. Fyll inn traséens ID. 1. Trykk på denne arkfanen for å komme til Trasé kartoteket. 3. Fyll ellers inn de andre feltene du har behov for. Hvis du har koblet Telemator mot et digitalt kartsystem (GIS) trenger du ikke fylle inn lengden på traséen. Den vil bli hentet automatisk fra kartet når traséen tegnes inn på kartet. 4. Fyll inn de 2 punktene som traséen går mellom. Trykk på knappen Lagre.

48 Registrering av rør i en kabeltrasé 2 av 5
5. Trykk på denne knappen for å legge inn rør. 6. Fyll inn informasjon om røret. Hvis det er et rør hvor det skal legges inn subrør skal kabelkapasiteten være 0 (blank) 7. Trykk på denne knappen for å lagre. Trykk på knappen Nykopi hvis du vil opprette flere rør i denne omgangen.

49 Registrering av subrør i en kabeltrasé 3 av 5
1. Trykk på denne knappen for å legge inn subrør. 2. Fyll inn informasjon om subrøret. 3. Trykk på denne knappen for å lagre. Trykk på knappen Nykopi hvis du vil opprette flere subrør i denne omgangen.

50 Registrering av mikrorør i en kabeltrasé 4 av 5
1. Trykk på denne knappen for å legge inn mikrorør. 3. Trykk på denne knappen for å lagre. Trykk på knappen Nykopi hvis du vil opprette flere mikrorør i denne omgangen. 2. Fyll inn informasjon om mikrorøret. Eksempel: Mikrorør R1S1BLÅ ligger i subrør S1 i trekkrør R1og er blått.

51 Legge kabel inn i traséer og rør 5 av 5
1. Bruk menyvalg: Rediger > Kabeltraséer > Legg inn kabel i flere traséer... 2. Trykk på denne knappen. 3. Trykk på denne knappen.

52 Telemator i samarbeid med digitale kartsystem (GIS) 1 av 2
Punkt og traséer som registreres på kartet opprettes automatisk i Telemator Koordinater på siter, kummer, skap og kundetermineringer overføres til Telemator Lengder på traséer hentes automatisk fra kartet Punkt og traséer som registreres i Telemator opprettes enkelt i kartet Enkel navigering fra Telemator til kartet og motsatt

53 Telemator i samarbeid med digitale kartsystem (GIS) 2 av 2
Ved å trykke på knappen Vis i GIS i Linje kartotek i Telemator får man opp dette bildet i kartsystemet. De oransje traseene viser hvilke traseer linjen er rutet gjennom.

54 Legg inn fargekoder 1 av 1 www.mxdata.no
1. Benytt menyvalg: Vis > Fargekoder for kabler... 2. Skriv navn på fargekoden og trykk knappen Lagre. 5. Trykk på knappen Lagre. 3. Legg inn en merknad for hva fargekoden brukes til. Fargekodens oppbygning: A=BCCC-DDDDD A=Fibernummer B=Rørnummer (1 eller 2 tegn) C=Rørfarge (2 eller 3 tegn) D=Fiberfarge (5 tegn) Du kan godt skrive flere enn de antall tegnene som er oppgitt i parantesene, men på utskrifter og skjermbilder blir seksjonene kortet ned. 4. Beskriv hver fiber med rørnummer, rørfarge og fiberfarge.

55 Lag database med utstyrsmaler 1 av 3
1. Trykk på denne knappen for å lage en ny database. 2. Opprett gjerne databasen under mappen Lib. 3. Skriv navnet på den nye databasen. Bruk gjerne Utstyrsmaler. 5. Gå til Utstyr kartotek i det nye nettområdet og registrer utstyr. Se registrer utstyr. 4. Trykk på knappen Lagre.

56 Importer utstyr fra en mal 2 av 3
1. Du må stå i Utstyrs kartotek i hoveddatabasen. 3. Finn den mappen som du har databasen for utstyrsmalene. 2. Benytt menyvalg: Eksport/Import > Importer utstyr og kort. 4. Trykk knappen OK.

57 Importer utstyr fra en mal 3 av 3
5. Velg at du skal importere et komplett utstyr. 9. Trykk på knappen Utfør. 6. Oppgi hvilken site eller kundeterminering utstyret skal plasseres. 7. Oppgi hvilket utstyr du skal bruke. 8. Oppgi hva utstyret skal hete i hoveddatabasen.

58 Slutt Du har nå sett de viktigste funksjonene for å registrere et bredbåndsnett. Trenger du mer hjelp så ring eller skriv til e-post: Dette er GRATIS!


Laste ned ppt "Selvstudium i registrering av bredbåndsnett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google