Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.mxdata.no1 Telemator Selvstudium i registrering av bredbåndsnett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.mxdata.no1 Telemator Selvstudium i registrering av bredbåndsnett."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.mxdata.no1 Telemator Selvstudium i registrering av bredbåndsnett

2 www.mxdata.no2 Statusbilde Nøkkeltallene viser at dette er en tom database.

3 www.mxdata.no3 Oversikt  Konfigurering av et nettområde Konfigurering av et nettområde Konfigurering av et nettområde  Registrering av siter, kummer, skap og kundetermineringer Registrering av siter, kummer, skap og kundetermineringer Registrering av siter, kummer, skap og kundetermineringer  Søk og finn elementer i databasen Søk og finn elementer i databasen Søk og finn elementer i databasen  Registrering av kabler Registrering av kabler Registrering av kabler  Finterminering av kabler Finterminering av kabler Finterminering av kabler  Skjøting av kabler Skjøting av kabler Skjøting av kabler  Nettdiagram - Kvalitetskontroll av registrert infrastruktur Nettdiagram - Kvalitetskontroll av registrert infrastruktur Nettdiagram - Kvalitetskontroll av registrert infrastruktur  Registrering av linjer (samband, forbindelser) Registrering av linjer (samband, forbindelser) Registrering av linjer (samband, forbindelser)  Manuell ruting av linjer Manuell ruting av linjer Manuell ruting av linjer  Helautomatisk ruting av linjer Helautomatisk ruting av linjer Helautomatisk ruting av linjer  Registrering av en kunde til en linje Registrering av en kunde til en linje Registrering av en kunde til en linje  Registrering av utstyr Registrering av utstyr Registrering av utstyr  Registrer kort i utstyr Registrer kort i utstyr Registrer kort i utstyr  Konfigurer porter på utstyr Konfigurer porter på utstyr Konfigurer porter på utstyr  Manuell ruting av linjer på porter på utstyr Manuell ruting av linjer på porter på utstyr Manuell ruting av linjer på porter på utstyr  Registrering av traséer Registrering av traséer Registrering av traséer  Legge kabler i traséer Legge kabler i traséer Legge kabler i traséer  Telemator i samarbeid med kartsystemer (GIS) Telemator i samarbeid med kartsystemer (GIS) Telemator i samarbeid med kartsystemer (GIS)  Registrering av fargekoder for kabler Registrering av fargekoder for kabler Registrering av fargekoder for kabler  Registrering av utstyrsmaler Registrering av utstyrsmaler Registrering av utstyrsmaler

4 www.mxdata.no4 Konfigurering av et nettområdet 1 av 2 1. Benytte menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde. I denne dialogen kan du bestemme hvilke koordinatsystem Telemator skal benytte og hva som skal være ledetekst for hver av de 3 linjene i adressefeltet i Punkt- og Utstyr kartoteket. 3. Fyll inn ledetekst som skal vises foran adressefeltet. 3. Kryss av hvis du vil bruke bare store bokstaver i adressefeltet. 4. Velg hvilket koordinatsystem du benytter.

5 www.mxdata.no5 Registrering av et punkt 1 av 2 2. Trykk på denne knappen for å registrere en ny site, kum, skjøteskap, kundeterminering eller lignende. Trykk på denne knappen for å kopiere et tidligere registrert punkt. (Bruke et tidligere registrert punkt som mal for et nytt. Denne knappen vises bare hvis du abonnerer på et GAB register. 1. Trykk på denne arkfanen for å registrere siter, kummer, skjøteskap, kundetermineringe r eller lignende.

6 www.mxdata.no6 Innfylling av feltene i Punkt kartotek 2 av 2 3. Her registrerer du punktets ID. 5. Her registrerer du type punkt slik som: SITE, KUM, SKAP, KUNDETERM. Du kan velge fra en forhåndsdefinert liste ved hjelp av knappene som ser slik ut. 4. Her registrerer du adressen hvor punktet befinner seg. Tips: Ikke fyll ut flere felt enn det du har bruk for. 6. Trykk på denne knappen for å lagre det du har registrert.

7 www.mxdata.no7 Søk eller fritekst søk etter et punkt 1 av 1 Bruk denne knappen for å søke etter registrerte punkt i en liste. Bruk denne knappen for å finne et punkt ved fritekst søk. Bruk denne knappen for å finne et punkt med utgangspunkt i adresse eller type.

8 www.mxdata.no8 Registrering av en kabel 1 av 4 2. Trykk på denne knappen for å opprette en kabel. 3. Her registrerer du kabelens ID. 4. Her registrerer du antall fiber i kabelen og type kabel. 5. Her registrerer du den ene enden på kabelen. 6. Her registrerer du den andre enden på kabelen. 7. Fyll ellers inn de feltene du har behov for. Trykk deretter på knappen Lagre. 1. Trykk på denne arkfanen for å gå til Kabel kartotek.

9 www.mxdata.no9 Finterminering av kabel 2 av 4 7. Trykk på denne knappen. Finterminering av kabel vil si å registrere hvilke rack, rad, panel og konnektor de forskjellige fibrene er terminert i.

10 www.mxdata.no10 Finterminering av kabel 3 av 4 8. Fyll inn feltene som forteller hvor første fiber er terminert. Resten av fibrene blir automatisk terminert fortløpende. 9. Trykk på knappen Lagre. Hvis eksempelvis fiber 49-96 skal være uterminert må du også fylle inn 48 i feltet for siste fiber. Fibrene 49-96 får da teksten ”Tamp”.

11 www.mxdata.no11 Finterminering av kabel 4 av 4 Her ser du resultatet som viser hvor første og siste fiber i intervallet er terminert. 10. Gå til alle sitemene (i de punktene du har ODFer og finterminer kablene etter samme fremgangsmåte der også.

12 www.mxdata.no12 Skjøting av fiber 1 av 7 Her ser du kablene som går inn og ut av kummen. 1. Høyreklikk med musa på en av kablene og velg Skjøt fiber i menyen.

13 www.mxdata.no13 Skjøting av fiber 2 av 7 Dette tegnet betyr at kablene er uterminert, dvs. ligger i tamp.

14 www.mxdata.no14 Skjøting av fiber 3 av 7 2. Fyll inn navn på de 2 kablene og fiberintervall på de fibrene som skal skjøtes. 3. Trykk på knappen Utfør. Resultatet ser du her.

15 www.mxdata.no15 Skjøting av fiber 4 av 7 4. Fortsett med resten av fibrene. 5. Hvis du vil legge fibrene i kassetter slik som i virkeligheten, kan du trykke på denne ark-fanen.

16 www.mxdata.no16 Legge fibrene i kassetter 5 av 7 6. Velg den fintermineringen du ønsker å begynne med ved å klikke på den med venstre museknapp. 7. Trykk på knappen Finterminer.

17 www.mxdata.no17 Legge fibrene i kassetter 6 av 7 8. Slett teksten AUTO i feltet Rack og legg inn riktig boks, kassett, posisjon osv. for valgt fiberintervall. (Se neste bilde)

18 www.mxdata.no18 Legge fibrene i kassetter 7 av 7 9. Trykk på knappen Lagre. 10. Gjenta dette for resten av de fintermineringene du ønsker. 11. Gå til alle kummene og skjøteskapene og skjøt fibrene etter samme fremgangsmåte der også.

19 www.mxdata.no19 Kvalitetskontroll av registrert infrastruktur 1 av 2 1. Benytt menyvalg: Utskrifter > Nettdiagram for alle kabler... 2. Oppgi hvilken site (punkt) nettdiagrammet skal tegnes ut fra og trykk deretter knappen OK. 3. Skroll rundt på nettdiagrammet eller skriv det ut på papir og sjekk at du har fått med alle punkt og kabler og at de henger sammen på riktig måte.

20 www.mxdata.no20 Kvalitetskontroll av termineringer og fiberskjøter 2 av 2 1. Benytt menyvalg: Utskrifter > Nettdiagram for alle kabler... 2. Oppgi hvilken site (punkt) nettdiagrammet skal tegnes ut fra. 3. Kryss av dette alternativet og trykk deretter knappen OK. 4. Skroll rundt på nettdiagrammet og sjekk at du har fått terminert alle kabler i siter og kundetermineringer og skjøtet i kummer og skjøteskap.

21 www.mxdata.no21 Registrering av en linje 1 av 2  En linje (samband) er en forbindelse gjennom flere kabler  En linje kan for eksempel gå fra en port på en svitsj gjennom flere kabler til en port på en annen svitsj

22 www.mxdata.no22 Registrering av en linje 2 av 2 2. Trykk på denne knappen for å opprette en linje. 3. Her registrerer du linjens ID. 4. Fyll ellers inn de feltene du har behov for. Trykk deretter på knappen Lagre. I dette tilfellet er den en optisk linje (forbindelse) med 2 tråder som får navnet A og B. Lyset vil gå i den ene retningen på tråd A og den andre retningen på tråd B. 1. Gå til Linje kartotek med denne arkfanen.

23 www.mxdata.no23 Manuell ruting av en linje 1 av 10  Ruting betyr å krysse eller patche en linje gjennom et kabelsystem  Manuell ruting kan gjøres på 3 steder i Telemator:  Ledere (fibre) i en kabel (i Zoom Kabel)  Termineringer (konnektor i et panel) i et punkt (i Zoom Punkt)  Porter på et utstyr (i Zoom Utstyr)

24 www.mxdata.no24 Manuell ruting av en linje 2 av 10 1. Gå til Zoom Punkt ved å trykke på denne arkfanen. 2. Du skal nå finne ut hvilke konnektorer som fører til de forskjellige sitene. Velg meny: Utskrifter > Valgt punkt > Punkt kort.

25 www.mxdata.no25 Manuell ruting av en linje 3 av 10 3. Kryss av for de alternativene som er vist her.

26 www.mxdata.no26 Manuell ruting av en linje 4 av 10 Her ser du at konnektor 1 til 48 i panel 1 går til P004 og konnektor 1 til 24 i panel 2 går til P005. Konnektor 25 til 48 i panel 2 stopper i kum P002.

27 www.mxdata.no27 Manuell ruting av en linje 5 av 10 4. Du skal rute linjen til site P005 og vet nå blant annet at konnektor 1+2 i panel 2 fører dit. Skroll ned til dette fiberparet og dobbelklikk på det. Dette feltet viser hele tiden den linjen som du jobber med (aktiv linje).

28 www.mxdata.no28 Manuell ruting av en linje 6 av 10 5. De 2 trådene i linjen kommer opp i dette feltet som et forslag. I dette tilfellet blir tråd A rutet på fiber 49 og tråd B på fiber 50. 6. Trykk på denne knappen for å rute linjen.

29 www.mxdata.no29 Manuell ruting av en linje 7 av 10 I dette tilfellet finner Telemator fibre i 2 kabler som er skjøtet sammen. 7. Trykk på denne knappen for å rute linjen på de 2 kablene.

30 www.mxdata.no30 Manuell ruting av en linje 8 av 10 Du ser nå at den aktive linjen er patchet (rutet) på konnektor 1 og 2.

31 www.mxdata.no31 Utskrift av grafisk linjekort 9 av 10 8. Velg menyvalg: Utskrift > Valgt linje > Vis linje i nettdiagram (Grafisk Linjekort) 9. Trykk på denne knappen. Linjen blir tegnet med utgangspunkt i denne siten. (Dette kan også enkelt endres i nettdiagrammet i ettertid.)

32 www.mxdata.no32 Utskrift av grafisk linjekort 10 av 10 Du ser her hvilke patchpanel og konnektorer linjen kommer ut i P005. Du ser her hvilke patchpanel og konnektorer linjen kommer ut i P001.

33 www.mxdata.no33 Registrer en kunde til linjen 1 av 3 1. Velg linje ved hjelp av denne knappen. 2. Gå til Kunde kartotek med denne arkfanen.

34 www.mxdata.no34 Registrer en kunde til linjen 2 av 3 3. Svar ja på dette spørsmålet hvis kunden ikke er registrert fra før.

35 www.mxdata.no35 Registrer en kunde til linjen 3 av 3 4. Fyll inn de feltene du har behov for og trykk på knappen Lagre. Du ser nå at linjen er tilknyttet kunden.

36 www.mxdata.no36 Helautomatisk ruting av en linje 1 av 2 1. Velg en linje med denne knappen eller opprett en linje med Ny eller Nykopi knappen. 2. Trykk på denne knappen.

37 www.mxdata.no37 Helautomatisk ruting av en linje 2 av 2 3. Fyll inn fra punkt eller utstyr. 4. Fyll inn til punkt eller utstyr. 5. Velg dette alternativet. 6. Trykk på knappen Start.

38 www.mxdata.no38 Registrering av et utstyr 1 av 6  Et utstyr kan være:  Sentralutstyr (Svitsj, server)  Overføringsutstyr (HUB, router, modem, multipleks)  Lokal/Kunde utstyr (Modem, svitsj)

39 www.mxdata.no39 Registrering av et utstyr 2 av 6 2. Fyll ut de generelle opplysningene innenfor den røde rammen. (Adressefeltet trenger du ikke fylle ut hvis du plasser utstyret i et punkt). 3. Trykk på knappen Lagre. 1. Opprett et utstyr ved å trykke på denne knappen. 4. Trykk på denne knappen for å opprette et kort.

40 www.mxdata.no40 Registrering av et utstyr – kort 3 av 6 5. Fyll inn opplysninger om kortet. 6. Trykk på knappen Lagre. 7. Trykk på knappen Lukk.

41 www.mxdata.no41 Registrering av et utstyr – porter 4 av 6 8. Dobbelklikk på første porten.

42 www.mxdata.no42 Registrering av et utstyr – porter 5 av 6 9. Fyll inn de feltene du har behov for. På elektriske porter (RJ45) kan du for enkelhets skyld benytte 1 tilkobling (pinne). (Her er det patchkablen som bestemmer hvordan de forskjellige trådene er krysset, så det trenger man ikke holde orden på her). På optiske porter kan det være praktisk å bruke 2 tilkoblinger (send og motta). 10. Trykk på denne knappen for å få alle portene like.

43 www.mxdata.no43 Registrering av et utstyr – porter 6 av 6 Her ser du at portene er ferdig konfigurert.

44 www.mxdata.no44 Manuell ruting på en port på et utstyr 1 av 3 1. Trykk på denne arkfanen for å se alle portene på svitsjen. Her ser du at alle portene er ledige fordi det ikke er rutet noen linje på de. 2. Dobbeltklikk på ønsket port for å rute den valgte linjen (aktiv linje) Her ser du den linjen du skal rute (aktiv linje).

45 www.mxdata.no45 Manuell ruting på en port på et utstyr 2 av 3 Her ligger tråd A klar for ruting. 3. Trykk på denne knappen.

46 www.mxdata.no46 Manuell ruting på en port på et utstyr 3 av 3 Her ligger linjen ferdig rutet på port 1.

47 www.mxdata.no47 Registrering av en kabeltrasé 1 av 5 1. Trykk på denne arkfanen for å komme til Trasé kartoteket. 2. Fyll inn traséens ID. 3. Fyll ellers inn de andre feltene du har behov for. 4. Fyll inn de 2 punktene som traséen går mellom. Trykk på knappen Lagre. Hvis du har koblet Telemator mot et digitalt kartsystem (GIS) trenger du ikke fylle inn lengden på traséen. Den vil bli hentet automatisk fra kartet når traséen tegnes inn på kartet.

48 www.mxdata.no48 Registrering av rør i en kabeltrasé 2 av 5 5. Trykk på denne knappen for å legge inn rør. 6. Fyll inn informasjon om røret. Hvis det er et rør hvor det skal legges inn subrør skal kabelkapasiteten være 0 (blank) 7. Trykk på denne knappen for å lagre. Trykk på knappen Nykopi hvis du vil opprette flere rør i denne omgangen.

49 www.mxdata.no49 Registrering av subrør i en kabeltrasé 3 av 5 1. Trykk på denne knappen for å legge inn subrør. 2. Fyll inn informasjon om subrøret. 3. Trykk på denne knappen for å lagre. Trykk på knappen Nykopi hvis du vil opprette flere subrør i denne omgangen.

50 www.mxdata.no50 Registrering av mikrorør i en kabeltrasé 4 av 5 1. Trykk på denne knappen for å legge inn mikrorør. 2. Fyll inn informasjon om mikrorøret. Eksempel: Mikrorør R1S1BLÅ ligger i subrør S1 i trekkrør R1og er blått. 3. Trykk på denne knappen for å lagre. Trykk på knappen Nykopi hvis du vil opprette flere mikrorør i denne omgangen.

51 www.mxdata.no51 Legge kabel inn i traséer og rør 5 av 5 1. Bruk menyvalg: Rediger > Kabeltraséer > Legg inn kabel i flere traséer... 2. Trykk på denne knappen. 3. Trykk på denne knappen.

52 www.mxdata.no52 Telemator i samarbeid med digitale kartsystem (GIS) 1 av 2  Punkt og traséer som registreres på kartet opprettes automatisk i Telemator  Koordinater på siter, kummer, skap og kundetermineringer overføres til Telemator  Lengder på traséer hentes automatisk fra kartet  Punkt og traséer som registreres i Telemator opprettes enkelt i kartet  Enkel navigering fra Telemator til kartet og motsatt

53 www.mxdata.no53 Telemator i samarbeid med digitale kartsystem (GIS) 2 av 2 Ved å trykke på knappen Vis i GIS i Linje kartotek i Telemator får man opp dette bildet i kartsystemet. De oransje traseene viser hvilke traseer linjen er rutet gjennom.

54 www.mxdata.no54 Legg inn fargekoder 1 av 1 1. Benytt menyvalg: Vis > Fargekoder for kabler... 2. Skriv navn på fargekoden og trykk knappen Lagre. 3. Legg inn en merknad for hva fargekoden brukes til. 4. Beskriv hver fiber med rørnummer, rørfarge og fiberfarge. 5. Trykk på knappen Lagre. Fargekodens oppbygning: A=BCCC-DDDDD A=Fibernummer B=Rørnummer (1 eller 2 tegn) C=Rørfarge (2 eller 3 tegn) D=Fiberfarge (5 tegn) Du kan godt skrive flere enn de antall tegnene som er oppgitt i parantesene, men på utskrifter og skjermbilder blir seksjonene kortet ned.

55 www.mxdata.no55 Lag database med utstyrsmaler 1 av 3 1. Trykk på denne knappen for å lage en ny database. 2. Opprett gjerne databasen under mappen Lib. 3. Skriv navnet på den nye databasen. Bruk gjerne Utstyrsmaler. 5. Gå til Utstyr kartotek i det nye nettområdet og registrer utstyr. Se registrer utstyr.registrer utstyr 4. Trykk på knappen Lagre.

56 www.mxdata.no56 Importer utstyr fra en mal 2 av 3 1. Du må stå i Utstyrs kartotek i hoveddatabasen. 2. Benytt menyvalg: Eksport/Import > Importer utstyr og kort. 3. Finn den mappen som du har databasen for utstyrsmalene. 4. Trykk knappen OK.

57 www.mxdata.no57 Importer utstyr fra en mal 3 av 3 5. Velg at du skal importere et komplett utstyr. 6. Oppgi hvilken site eller kundeterminering utstyret skal plasseres. 7. Oppgi hvilket utstyr du skal bruke. 8. Oppgi hva utstyret skal hete i hoveddatabasen. 9. Trykk på knappen Utfør.

58 www.mxdata.no58 Slutt Du har nå sett de viktigste funksjonene for å registrere et bredbåndsnett. Trenger du mer hjelp så ring 76 95 13 50 eller skriv til e-post: support@mxdata.no support@mxdata.no Dette er GRATIS!


Laste ned ppt "Www.mxdata.no1 Telemator Selvstudium i registrering av bredbåndsnett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google