Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Renewable Energy Corporation REC GROUP Wafers ModulesCells Silicon Materials Systems REC WAFER Feriepenger og permitteringer Wafers ModulesCells Silicon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Renewable Energy Corporation REC GROUP Wafers ModulesCells Silicon Materials Systems REC WAFER Feriepenger og permitteringer Wafers ModulesCells Silicon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Renewable Energy Corporation REC GROUP Wafers ModulesCells Silicon Materials Systems REC WAFER Feriepenger og permitteringer Wafers ModulesCells Silicon Materials Systems

2 REC Wafer 2 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  August 2007 REC Group AGENDA  Generelt om feriepengeordningen  Ved permittering  Eksempler på beregning/ ferietrekk

3 REC Wafer 3 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx Generelt om feriepengeordningen:  Feriepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt når man har ferie.  Feriepenger kommer istedet for lønn, ikke i tillegg. REC avsetter feriepenger for alle ansatte gjennom året. –12 % for dagtidsansatte –12,8 % for operatører på skift  Feriepengegrunnlaget er oppgitt på LT oppgaven for 2011 i rubrikk 000.  I feriepengegrunnlaget inngår fast lønn og variable lønnstransaksjoner, men ikke utgiftsgodtgjørelser.  Feriepengene kommer til utbetaling i juni året etter at opptjeningsåret er avsluttet.

4 REC Wafer 4 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx Generelt om feriepengeordningen  Praktisk gjennomføring/ avregning  Bedriften foretar feriepengeavregningen i juni for alle ansatte. –Avregningen består av følgende poster for et normalt arbeidsår: 1.Vanlig lønn for juni utbetales 2.Feriepenger opptjent i 2011 utbetales i sin helhet. 3.Trekk i lønn for alle feriedager som skal avvikles i 2012 foretas. Ferietrekket er basert på timelønnen til den enkelte. Ved avvikling av ferie i andre måneder enn juni, vil den ansatte få en full normal månedslønn.

5 REC Wafer 5 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx Ved permitteringer  I skiftordningen på REC inngår ferien i skiftplanen med 1,83 dgr pr mnd.  For perioder der man er permittert – ikke ferietrekk  Feriepengeopptjening i NAV: –Dersom du har vært permittert over 8 uker i kalenderåret opptjenes 9,5 % feriepenger av brutto utbetalt fra NAV –NAV utbetaler FP for 2011 i jan/feb 2012.

6 REC Wafer 6 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx Eksempel 1: Utregning med full opptjening og fullt ferietrekk– skift

7 REC Wafer 7 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx Eksempel 2:Redusert opptjening og redusert ferietrekk

8 REC Wafer 8 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx Eksempel 3: utregning med redusert opptjening - skift.

9 REC Wafer 9 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx Eksempel 4: utregning med redusert ferietrekk - skift.

10 REC Wafer 10 Business Confidential  Copyright Renewable Energy Corporation ASA. All Rights Reserved  xxxxx xxxx For ansatte som ikke er i jobb pr juni 2012  To løsninger: –1. Vi trekker inn alle 11 ferieskift i juni – mot feriepengene –2. Vi fordeler ferietrekket utover de siste mnd i 2012, med 1,83 feriedager pr mnd. –Med en fastlønn på 400 000 pr år, vil ferietrekket da utgjøre ca 3 342 kr pr mnd i tiden juli – des 2012.


Laste ned ppt "Renewable Energy Corporation REC GROUP Wafers ModulesCells Silicon Materials Systems REC WAFER Feriepenger og permitteringer Wafers ModulesCells Silicon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google