Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunikasjon i veiledning Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunikasjon i veiledning Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunikasjon i veiledning Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no

2 2

3 Pacing – Leading www.sepu.no

4 Pacing – Leading – Pacing – Leading •Pacing:  Anerkjennende kommunikasjon.  Søke andres beskrivelse.  Sortere på jeg og du, unngå benektelser.  Komplementær kommunikasjon  Asymmetrisk relasjon? •Leading:  Stille forventninger og krav, etterlyse intensjon.  Gi kongruente tilbakemeldinger.  Veilede og utfordre, komme med forslag.  Redusere kompleksitet.  Sjekke ut felles forståelse www.sepu.no

5 Summeoppgave: •Fortell om et eksempel hvor du mestret med Pacing og Leading. •Hva var viktig, hva gjorde du? www.sepu.no

6 Veiledning i kollegagrupper •Peter Senge, om lærende organisasjoner. (Den femte disiplin) •Dufour & Marzano (Leaders of learning)  “Creating the collaborative culture of a professional learning community” •Helen Timperley (Teacher professional learning and development) •Veiledning til lærergrupper skaper betingelser for felles refleksjon i kollegiet, og øker sjansen for utvikling av praksis (Qvortrup) 6 www.sepu.no

7 Hvordan blir et møte til? 1. Intensjon (Delt mening) 2. Rammer 3. Atferd 7 www.sepu.no

8 Intensjon •Vet vi hvorfor vi er her? •Hva skal dette møtet lede til? •Hva skal vi ha gjennomført når vi er ferdig med møtet? •Hva ønsker jeg at denne veiledningsprosessen skal føre til? www.sepu.no

9 Rammer i et veiledningsmøte •Tidsrammer •Fysiske rammer •Arbeidsmåter •Roller (for eksempel PP-tjenesten som prosessveileder eller faglig ekspert) •Mentale rammer / valgte sannheter www.sepu.no

10 Valgte sannheter •…jeg er ikke glad i å trene •…jeg er ikke flink til å synge •…det er kona mi som må forandre seg •…det er ikke mulig å endre denne skolen •…det er god undervisning når man sitter mange i en sal og hører på en foreleser •… www.sepu.no

11 Valgte sannheter, summeoppgave •Hvilke valgte sannheter har jeg og min pp-tjeneste om systemrettet arbeid? •Hvilke valgte sannheter er nyttige for meg og oss? www.sepu.no

12 Tidsrammer, Analysemodellen Beskrive utfordring Formulering av målsetting Innhenting av informasjon Analyse av opprettholdende faktorer -------------------------------------------------------- Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte tiltak Evaluering www.sepu.no 1. møte 2. møte 3. møte

13 Tradisjonelt møtearrangement www.sepu.no

14 Figur 40. Et alternativt arrangement for møter Alternativt møtearrangement www.sepu.no

15 Motivasjon, hva henger det sammen med? www.sepu.no

16 Utvikling av tiltak. www.sepu.no

17 Rammekompetanse •Møteleder / veileder har ansvar for å sette en ramme for møtet  Intensjon for møtet  Avklare tidsrammer  Plan for møtet •Møteleder / veileder har ansvar for å  Holde fast i rammen for møtet  Være fleksibel, tillate at man glir noe på rammen  Bidra aktivt til at alle som er tilstede blir lyttet til  Oppsummering av møtet med ansvarsfordeling 17 www.sepu.no

18 Øvelse på rammer •Intervju med:  intervjuer  intervjuobjekt  observatør •Tema: defineres av intervjuobjekt •Intervjuer prøver å holde rammen •Intervjuobjekt prøver å skli på rammen •Observatør oppsummerer hva han/hun la merke til •tidsramme for hvert intervju er 2-3 minutter 18 www.sepu.no

19 Kommunikasjonsmønstre •Kommunikasjonssystemer kan kjennetegnes som forløp med en serie utvekslinger som etter hvert danner mønstre både for kommunikasjonen og relasjonen REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

20 Eksempel på symmetrisk kommunikasjon •En symmetrisk kommunikasjon kan komme til uttrykk som vist i •denne dialogen: • •A: Han klarer jo ikke å konsentrer seg.... •B: Ja.. det er akkurat slik i mine timer også... •B: Ja.. Det er slik når jeg har samlingsstund også.. •A: Ja,... det er jo det som er problemet •B: Mhmm.... konsentrasjon det er det det er... •A: Ja.... REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

21 Oppsummert symmetrisk kommunikasjon •Oppsummert kan vi si at den symmetriske kommunikasjonen kjennetegnes av følgende punkter: •Bekrefter andres utsagn og oppfatninger •Ensidig sterk grad av støtte og lojalitet •Frykt for å såre hverandre •Stenger for ny informasjon •Fremdrift, refleksjon og utvikling er ikke mulig REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

22 Komplementær kommunikasjon •For å endre kommunikasjonsmønsteret må interaksjonen brytes eller forstyrres •Kommunikasjonsmønsteret brytes/forstyrres ved blant annet at noen våger å stille spørsmål. •Når spørsmålet stilles brytes det sirkulære samspillet og den nye kommunikasjonen betraktes som komplementær noe som vil bidrar til refleksjon og utvikling (Bateson 1972). •For å våge dette trenger man tillit og trygghet, noe som blir etablert ved at gruppemedlemmene også viser støtte og anerkjennelse til hverandre gjennom den symmetriske interaksjon. REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

23 Eksempel på komplementær kommunikasjon •For eksempel kunne dialogen ovenfor kommet til uttrykk på •følgende måte: •A: Han klarer jo ikke å konsentrer seg.... •B: Ja.. det er akkurat slik i mine timer også... •B: Ja.. Det er slik når jeg har samlingsstund også… •C: Er det slik i alle fag? •C: Er det slik i alle samlingsstunder? •A: Tja... det må jeg undersøke..... •B: Det kan jo være at det vi holder på med er for vanskelig... •D: Han gidder ikke.... •A: Han følger jo med når det er ting han liker.... •C: Vi må sjekke ut hva han mestrer..... REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

24 Oppsummert komplementær kommuniksjon •Oppsummert kjennetegnes den komplementære kommunikasjonen av følgende punkter: •Utfordrer hverandre på verbale/nonverbale uttrykk •Stiller spørsmål og er kritisk lyttende •Etterlyser begrunnelser for utsagn •Opptatt av å utvide egen og andres forståelse •Er åpen for ny informasjon og kunnskap •Fremdrift, refleksjon og utvikling er mulig • REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

25 Metakommunikasjon som redskap for å skape fremdrift •Tovholder og LP-veileder får et særlig ansvar for å være oppmerksom på utvikling av kommunikasjonsformer som hemmer fremdrift. • •Det er mulig å stoppe arbeidet ved bruk av signalet ”time-out” for å benytte meta- kommunikasjon. • •Det innebærer at man snakker om:  hvordan man opplever kommunikasjonsformen  om hvordan man opplever fremdrift  hvordan man kan endre utviklingen av et hemmende kommunikasjonsmønster. REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

26 Spørsmålstyper som fremmer refleksjon i grupper •Det å stille spørsmål åpner for refleksjoner over faktorer som belyser, opprettholder og forsterker det det skal reflekteres over. •Spørsmål er en tovholder og LP-veileders viktigste redskap. •Med spørsmål kan en undersøke, utforske, påvirke •Spørsmål inneholder også stor makt til å kunne styre andres oppmerksomhet og lede refleksjonen i en bestemt retning. •Peter Lang sier;  ”Would you like to be able to control peoples minds? Then ask them question!” REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

27 Fortidsorienterte enkle spørsmål som avklarer, definerer og undersøker hensikt •Hvem er involvert? •Hva gjorde du i situasjonen? •Hvordan utarter det seg? •Hva skjedde først – hva skjedde etterpå? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

28 Fremtidsorienterte enkle spørsmål som er ledende, konfronterende og instruerende •Hva er det enkleste som kan gjøres med størst effekt? •Hva vil være det første skritt? •Hvem blir involvert? •Hvilke mål vil du sette opp? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

29 Fortidsorienterte komplekse spørsmål som ser på atferd, ulike perspektiver og har en utforskende hensikt. •Hva ville andre ha fortalt? •Hva ville andre fortalt om din måte å håndtere dette på? •I hvilke situasjoner er det vanskeligst? •I hvilke situasjoner fungerer det greit? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

30 Framtidsorienterte komplekse spørsmål som er hypotesetestende, mulighet, scenerier, mirakler. •Hva vil du gjøre annerledes? •Hva kjennetegner den ideelle situasjonen? •Hva gjør du/andre i den ideelle situasjonen? •Hva ville være det viktigste for deg å lykkes med? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

31 31 www.sepu.no


Laste ned ppt "1 Kommunikasjon i veiledning Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google