Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest Næringsråd Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg www.pwc.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest Næringsråd Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg www.pwc.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest Næringsråd Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg www.pwc.no

2 PwC Tillitskrise 29. januar 2013 Vanskelig bankmarked – økte finansieringskostnader og nye finansieringsmarkeder Finanskrise Regnskapsskandaler Markedets krav til tillit – økte krav til bedriftene

3 PwC Dagens tema 1.Finanskrisen - hva har vi lært så langt? 2.Hva betyr dette for finansmarkedene i Norge? 3.Hvordan oppnå tillit i finansiell rapportering? 29. januar 2013

4 PwC Finanskrisen - Hva har vi lært så langt? Del 1 Bank krisen • Ubalanser i økonomien må finansieres • Risikoen i kompliserte, strukturerte og belånte produkter • Avhengigheten av systemkritiske finansinstitusjoner (med for lav EK) 29. januar 2013

5 PwC Finanskrisen - Hva har vi lært så langt? Del 2 Statsgjeldskrisen • At det er begrenset hvor mye gjeld et land kan ha • At statsobligasjoner ikke nødvendigvis er lav risiko • At valutaunion kan være en utfordring • At banker finansierer stater • At systemene gjør at politikernes påvirkning og valgalternativer i kriser er få 29. januar 2013

6 PwC Finanskrisen - Hva har vi lært så langt?  Media samfunnet; globale markeder – psykologi viktig  Verdien av tillit – avhengigheten av tillit 29. januar 2013

7 PwC 29. januar 2013

8 PwC Hvorfor forsvinner tilliten? 29. januar 2013

9 PwC Hva skjer når tilliten forsvinner? 29. januar 2013 Kilde: Kai Konrad

10 PwC Hva tror vi? • USA og Europa må lede an – Kina kan ikke ”løse problemet” • Redusert vekst i Kina –men mer ”internt” fokus • Tenderer til bedring i USA – men politiske utfordringer og stor gjeldsbyrde tynger • Europa ”står sammen” – reduserer statsgjeldskrisen – men hvordan få vekst og arbeidsplasser? • USA og Europa må lede an – Kina kan ikke ”løse problemet” • Redusert vekst i Kina –men mer ”internt” fokus • Tenderer til bedring i USA – men politiske utfordringer og stor gjeldsbyrde tynger • Europa ”står sammen” – reduserer statsgjeldskrisen – men hvordan få vekst og arbeidsplasser? • Nye styringssystemer nødvendig i EU • Diskusjoner i gang – pakker på plass – men ingen langsiktig løsning eller avklaring. Hvordan få til disiplin kombinert med selv bestemmelse? • Nye styringssystemer nødvendig i EU • Diskusjoner i gang – pakker på plass – men ingen langsiktig løsning eller avklaring. Hvordan få til disiplin kombinert med selv bestemmelse? 29. januar 2013

11 PwC ….men utfordringene gjelder ikke bare for land 29. januar 2013

12 PwC Hva skjer når tilliten forsvinner? 29. januar 2013 Finansiering uteblir, konkursrisiko øker og aksjonærverdier forvitrer Men dette gjelder ikke bare i store internasjonale selskaper……….

13 PwC Internasjonal utvikling i bank markedet 1.Bankene betaler mer for sin funding 2.Bankene må vekte sine utlån høyere enn ”planlagt” 3.Kravene til egenkapital i bankene skjerpes 29. januar 2013

14 PwC ……og det er ikke lett – selv i Norge 29. januar 2013

15 PwC Også sparebankene må stramme inn 29. januar 2013

16 PwC Mindre kapitaltilgang og høyere pris =>Bedriftene må fokusere mer på finansiering! - Nye kilder - Fokus på likviditetsstyring og kapitalbinding 29. januar 2013

17 PwC De store går mot obligasjonsmarkedet -hva med mindre bedrifter? De store går mot obligasjonsmarkedet -hva med mindre bedrifter? 29. januar 2013

18 PwC • Men det er dyrt i obligasjonsmarkedet også - Realrente vi ikke har sett siden 1990/91 - Høye kostnader (…. ikke bare advokater) - Lav fleksibilitet • Betydning for kapitalintensive bransjer - Shipping - Eiendom..…… og hvilke krav stiller dette til prosjektene dersom egenkapitalen skal ha fornuftig avkastning og verdiutvikling?..…… og hvilke krav stiller dette til prosjektene dersom egenkapitalen skal ha fornuftig avkastning og verdiutvikling? 29. januar 2013

19 PwC Vil dette vare lenge? Med dagens margin nivåer både i bank og obligasjonsmarkedet skal det være mulig å tjene penger i finans => bedre resultater = > tiltrekke seg ny egenkapital = > ny utlåns kapasitet = > bedre kreditt kvalitetseleksjon pga bedre systemer og reguleringer? 29. januar 2013

20 PwC Vil dette vare lenge? Usikkerhet i bankenes og forsikringsvirksomhetenes kapitaldeknings regelverk må bort – avklaringer helt nødvendig – før det vil ikke tilstrekkelig kapital søke dit! ”Normalisering” når forutsigbarheten og tilliten er tilbake i finansmarkedene! 29. januar 2013

21 PwC ….og det viser også bankresultatene 29. januar 2013

22 PwC Hva betyr tillit i finansiell rapportering for bedriftenes kapitaltilgang og pris? 29. januar 2013

23 PwC Hvem er bedriftens kapitalleverandører? BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON BANKERANDRE FIN.INST.LEVERANDØRERINVESTORER (EK/G)KONTR.MOTPARTERMEGLERHUS 29. januar 2013

24 PwC Hva er finansielle rapportering? LIS ORDRERESERVER PROSPEKTER PRESSEMELDINGER PROGNOSER BUDSJETTER DELÅRSRAPPORT ÅRSREGNSKAP GUIDING COVENANT-SHEETS +++ Konsistens i kommunikasjon er viktig for å bygge tillit! 29. januar 2013

25 PwC Kapitalleverandørene benytter bedriftens finansielle rapportering til å foreta beslutninger Hypotese: JA!!!  Finansiell rapportering gir begrunnelse og hjelp til et JA! BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON KAPITAL LEVERANDØR ANALYSER 29. januar 2013

26 PwC Kapitalleverandørene benytter bedriftens finansielle rapportering til å foreta beslutninger • Leverandører -> ønsker salg/ gi nødvendig kreditt • Banker -> ønsker å yte lån • Øvrige finansieringsinstitusjoner -> ønsker yte finansiering • Investorer -> ønsker å investere • Kontraktsmotparter -> ønsker inngå avtaler/kontrakter • Meglerhus -> ønsker en deal evnt. en buy-anbefaling 29. januar 2013 Alle ønsker butikk

27 PwC God ekstern finansiell rapportering gir tillit hos kapitalleverandører Mer lån Billigere lån Færre og bedre covenants Bedre kapitaltilgang Høyere aksjekurs/verdi Tilgang på bedre kontrakter Bedre betalingsbetingelser Lengre og rimeligere leverandørkreditter God ekstern finansiell rapportering Lindorf/D&B/Andre rating- byråer Bedre analyser hos leverandører Bedre rating hos banker og finansieringsinstitusjoner Bedre rapporter fra meglerhus og analytikere Bedre forhandlingsposisjon ift kontraktsmotparter Finansiell rapportering er mao viktig! Hvor opptatt er styret og toppledelsen av dette? Hvor flink er vi til å hjelpe våre kunder?

28 PwC Økt tillit = lavere risiko = bedret kapitaltilgang ≈ økt verdiskaping C1C2C3C4C5C evighet 65432 )()1( 5 )1( 4 )1( 3 )1( 2 )1( 1 gd C d C d C d C d C d C NPV evighet             Jo høyere tillit – jo lavere d! • Kapitaltilgang • Verdiskaping hvor c representerer årlig kontantstrøm, d er diskonteringsraten (avkastningskravet) og g er forventet vekst 29. januar 2013

29 PwC Våre 10 tips for bedre finansiell rapportering og derigjennom økt tillit Velg regnskapsprinsipper som svinger lite når valgmulighet 1 Lever regnskap- og rapporter i tide – utsettelse gjør ofte problemer større 2 Unngå presiseringer og forbehold i revisjonsberetning 3 Forklar svingninger og engangseffekter – også når de er positive 4 Gode rutiner og kvalitetssikring hindrer feil og dermed behov for rettinger 5 Unngå overraskelser – tidlig rapportering av avvik når det er mulig 6 Etabler rutiner som sikrer konsistens mellom ulik finansiell rapportering 7 Pedagogikk er viktig i all kommunikasjon - også i finansiell rapportering 8 Unngå komplekse selskaps- strukturer og transaksjoner med nærstående (når mulig) 9 Eierskap hos bedrift, ledelse og styret, teknikk kan outsources ikke kommunikasjon 10 Kommunikasjon bygget på ærlighet, åpenhet, konsistens og forutsigbarhet sprer tillit!!! Unngå ”Hellas syndromet” 29. januar 2013

30 PwC 29. januar 2013

31 Takk for oppmerksomheten! © 2013 PwC. “PwC” er benevnelsen for de uavhengige medlemsfirmaene i PricewaterhouseCoopers International Limited. PwCs virksomhet i Norge ligger i selskapene PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS.


Laste ned ppt "Vest Næringsråd Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg www.pwc.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google