Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg
Vest Næringsråd Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg

2 Markedets krav til tillit – økte krav til bedriftene
Tillitskrise Finanskrise Regnskapsskandaler Vanskelig bankmarked – økte finansieringskostnader og nye finansieringsmarkeder Markedets krav til tillit – økte krav til bedriftene 29. januar 2013

3 Dagens tema Finanskrisen - hva har vi lært så langt?
Hva betyr dette for finansmarkedene i Norge? 3. Hvordan oppnå tillit i finansiell rapportering? 29. januar 2013

4 Finanskrisen - Hva har vi lært så langt?
Del 1 Bank krisen Ubalanser i økonomien må finansieres Risikoen i kompliserte, strukturerte og belånte produkter Avhengigheten av systemkritiske finansinstitusjoner (med for lav EK) 29. januar 2013

5 Finanskrisen - Hva har vi lært så langt?
Del 2 Statsgjeldskrisen At det er begrenset hvor mye gjeld et land kan ha At statsobligasjoner ikke nødvendigvis er lav risiko At valutaunion kan være en utfordring At banker finansierer stater At systemene gjør at politikernes påvirkning og valgalternativer i kriser er få 29. januar 2013

6 Finanskrisen - Hva har vi lært så langt?
Media samfunnet; globale markeder – psykologi viktig Verdien av tillit – avhengigheten av tillit 29. januar 2013

7 29. januar 2013

8 Hvorfor forsvinner tilliten?
29. januar 2013

9 Hva skjer når tilliten forsvinner?
Kilde: Kai Konrad 29. januar 2013

10 Hva tror vi? USA og Europa må lede an – Kina kan ikke ”løse problemet”
Redusert vekst i Kina –men mer ”internt” fokus Tenderer til bedring i USA – men politiske utfordringer og stor gjeldsbyrde tynger Europa ”står sammen” – reduserer statsgjeldskrisen – men hvordan få vekst og arbeidsplasser? Nye styringssystemer nødvendig i EU Diskusjoner i gang – pakker på plass – men ingen langsiktig løsning eller avklaring. Hvordan få til disiplin kombinert med selv bestemmelse? 29. januar 2013

11 ….men utfordringene gjelder ikke bare for land
29. januar 2013

12 Hva skjer når tilliten forsvinner?
Finansiering uteblir, konkursrisiko øker og aksjonærverdier forvitrer Men dette gjelder ikke bare i store internasjonale selskaper………. 29. januar 2013

13 Internasjonal utvikling i bank markedet
Bankene betaler mer for sin funding Bankene må vekte sine utlån høyere enn ”planlagt” Kravene til egenkapital i bankene skjerpes 29. januar 2013

14 ……og det er ikke lett – selv i Norge
29. januar 2013

15 Også sparebankene må stramme inn
29. januar 2013

16 Mindre kapitaltilgang og høyere pris
=>Bedriftene må fokusere mer på finansiering! - Nye kilder - Fokus på likviditetsstyring og kapitalbinding 29. januar 2013

17 De store går mot obligasjonsmarkedet hva med mindre bedrifter?
29. januar 2013

18 Men det er dyrt i obligasjonsmarkedet også
Realrente vi ikke har sett siden 1990/91 Høye kostnader (…. ikke bare advokater) Lav fleksibilitet Betydning for kapitalintensive bransjer Shipping Eiendom ..…… og hvilke krav stiller dette til prosjektene dersom egenkapitalen skal ha fornuftig avkastning og verdiutvikling? 29. januar 2013

19 Vil dette vare lenge? Med dagens margin nivåer både i bank og obligasjonsmarkedet skal det være mulig å tjene penger i finans > bedre resultater > tiltrekke seg ny egenkapital > ny utlåns kapasitet > bedre kreditt kvalitetseleksjon pga bedre systemer og reguleringer? 29. januar 2013

20 Vil dette vare lenge? Usikkerhet i bankenes og forsikringsvirksomhetenes kapitaldeknings regelverk må bort – avklaringer helt nødvendig – før det vil ikke tilstrekkelig kapital søke dit! ”Normalisering” når forutsigbarheten og tilliten er tilbake i finansmarkedene! 29. januar 2013

21 ….og det viser også bankresultatene
29. januar 2013

22 Hva betyr tillit i finansiell rapportering for bedriftenes kapitaltilgang og pris?
29. januar 2013

23 Hvem er bedriftens kapitalleverandører?
BANKER ANDRE FIN.INST. LEVERANDØRER FINANSIELL RAPPORTERING BEDRIFT KOMMUNIKASJON INVESTORER (EK/G) KONTR.MOTPARTER MEGLERHUS 29. januar 2013

24 Hva er finansielle rapportering?
DELÅRSRAPPORT ÅRSREGNSKAP BUDSJETTER COVENANT-SHEETS LIS PROGNOSER +++ ORDRERESERVER GUIDING PROSPEKTER Kompliserte regnskapsregler – kontinuerlig pedagogisk utfordring Timing Ny informasjon, endringer og rettinger Kvalitet I løpende urevidert informasjon Kvalitetssikring av distribusjon Mangel på rutiner PRESSEMELDINGER Konsistens i kommunikasjon er viktig for å bygge tillit! 29. januar 2013

25 Kapitalleverandørene benytter bedriftens finansielle rapportering til å foreta beslutninger
ANALYSER FINANSIELL RAPPORTERING KAPITAL LEVERANDØR BEDRIFT KOMMUNIKASJON Hypotese: JA!!! Finansiell rapportering gir begrunnelse og hjelp til et JA! Avsender – mottaker 29. januar 2013

26 Kapitalleverandørene benytter bedriftens finansielle rapportering til å foreta beslutninger
Leverandører -> ønsker salg/ gi nødvendig kreditt Banker -> ønsker å yte lån Øvrige finansieringsinstitusjoner -> ønsker yte finansiering Investorer -> ønsker å investere Kontraktsmotparter -> ønsker inngå avtaler/kontrakter Meglerhus -> ønsker en deal evnt. en buy-anbefaling Avsender – mottaker Alle ønsker butikk 29. januar 2013

27 God ekstern finansiell rapportering gir tillit hos kapitalleverandører
Date God ekstern finansiell rapportering gir tillit hos kapitalleverandører Lindorf/D&B/Andre rating- byråer Lengre og rimeligere leverandørkreditter Bedre analyser hos leverandører Mer lån Bedre rating hos banker og finansieringsinstitusjoner Billigere lån Færre og bedre covenants God ekstern finansiell rapportering Bedre kapitaltilgang Bedre rapporter fra meglerhus og analytikere Høyere aksjekurs/verdi Tilgang på bedre kontrakter Bedre forhandlingsposisjon ift kontraktsmotparter Bedre betalingsbetingelser Finansiell rapportering er mao viktig! Hvor opptatt er styret og toppledelsen av dette? Hvor flink er vi til å hjelpe våre kunder?

28 Økt tillit = lavere risiko = bedret kapitaltilgang ≈ økt verdiskaping
C1 C2 C3 C4 C5 Cevighet 6 5 4 3 2 ) ( 1 g d C NPV evighet - + = Jo høyere tillit – jo lavere d! Kapitaltilgang Verdiskaping NHH Boye - Har lært en hel generasjon å regne God sirkel og dårlig sirkel påvirker C hvor c representerer årlig kontantstrøm, d er diskonteringsraten (avkastningskravet) og g er forventet vekst 29. januar 2013

29 Date Våre 10 tips for bedre finansiell rapportering og derigjennom økt tillit 1 Velg regnskapsprinsipper som svinger lite når valgmulighet 6 Unngå overraskelser – tidlig rapportering av avvik når det er mulig 2 Lever regnskap- og rapporter i tide – utsettelse gjør ofte problemer større 7 Etabler rutiner som sikrer konsistens mellom ulik finansiell rapportering 3 Unngå presiseringer og forbehold i revisjonsberetning 8 Pedagogikk er viktig i all kommunikasjon - også i finansiell rapportering 4 Forklar svingninger og engangseffekter – også når de er positive 9 Unngå komplekse selskaps-strukturer og transaksjoner med nærstående (når mulig) 5 Gode rutiner og kvalitetssikring hindrer feil og dermed behov for rettinger 10 Eierskap hos bedrift, ledelse og styret, teknikk kan outsources ikke kommunikasjon Kommunikasjon bygget på ærlighet, åpenhet, konsistens og forutsigbarhet sprer tillit!!! Unngå ”Hellas syndromet” 29. januar 2013

30 29. januar 2013

31 Takk for oppmerksomheten!
© 2013 PwC. “PwC” er benevnelsen for de uavhengige medlemsfirmaene i PricewaterhouseCoopers International Limited. PwCs virksomhet i Norge ligger i selskapene PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS.


Laste ned ppt "Hva betyr tillit for økonomien? 29. januar 2013 Jon Haugervåg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google