Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansiering og risikodekning. Betalingsbetingelser i internasjonalt salg •Kontraktsforhandlinger avgjør –finansielt grunnlag –risikofordeling •Nye og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansiering og risikodekning. Betalingsbetingelser i internasjonalt salg •Kontraktsforhandlinger avgjør –finansielt grunnlag –risikofordeling •Nye og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansiering og risikodekning

2 Betalingsbetingelser i internasjonalt salg •Kontraktsforhandlinger avgjør –finansielt grunnlag –risikofordeling •Nye og ukjente forhold kompliserer –skal vi yte kreditt? •Tre hovedkategorier for betaling –forskudd –kontant mot dokumenter –kreditt

3 Avgjørende faktorer for valget •Bransjekutyme •Finansiell stilling •Konkurranseposisjon •Risikovurdering

4 Mer om betalingskategoriene •Forskudd –Særlig aktuelt ved store kontrakter ved eksport av kapitalvarer. Det koster likviditet å begynne produksjonen. Naturlig å delfakturere 10-30 %. Kjøper må stille garanti for forskuddet. –Kontant mot dokumenter •CAD •L/C –Kreditt •Kortsiktig •Langsiktig

5 Finansiering •Behovet er avhengig av bransje –Markedsbearbeiding må finansieres. Det tar tid før man får en positiv C/F •Egne midler •Kreditter •Offentlig støtte •Finansiering av ulike aktiviteter –Forarbeid fram til markedsplan kan være støtteberettiget. Ekstern assistanse kan støttes - normalt ikke interne kostnader

6 Eksportfinans’ finansieringsordninger •Kapitalvarer –Inntil 85 % andel og rente i samsvar med konsensusvilkår •Skipsfinansiering –Inntil 80 % av kontraktssum –Tilskudd på inntil 10 % av kontraktssum –Lån til markedsvilkår –Blandede kreditter •100 % garanti forutsettes fra sikre garantister

7 Kreditt-typer •Leverandørkreditter •Kjøperkreditter •Prosjektkreditter •Rammekreditter

8 Finansieringens betydning for konkurranseevne •Gjelder på linje med pris, kvalitet, leveringstid etec. •I enkelte bransjer er det avgjørende å kunne tilby finansiering som del av pakken. •I andre bransjer kan det være betingelsene i finansieringen som er avgjørende i seg selv.

9 Risikovurdering og risikodekning •Kommersiell risiko –spredning på flere kunder –spredning på flere medlemmer i distribusjonssystemet –betalingsbetingelser og kredittvurdering •Økonomisk risiko –Valutarisiko •kjøpe og selge i samme valuta •ved salg i svak valuta - selg også i sterk valuta •lån inn i svak valuta •lån ut i sterk valuta

10 Risikovurdering videre •Politisk risiko –Intern ustabilitet –Eksterne konflikter –Alment politisk klima –Økonomisk klima

11 Hvordan dekke risiki? •Valuta –terminkontrakter •Kommersiell og politisk risiko –GIEK •Forundersøkelser og anbud •kontraktsgaranti •kredittforsikring •garanti overfor bank •spesielle garantier


Laste ned ppt "Finansiering og risikodekning. Betalingsbetingelser i internasjonalt salg •Kontraktsforhandlinger avgjør –finansielt grunnlag –risikofordeling •Nye og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google