Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tekster Thomas, oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tekster Thomas, oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tekster Thomas, oktober 2010

2 En reise på nettet Kor ska vi reis hen? Google fotograferer i Bodø
Med Google Earth (Børje Klæboe Eidissen, sidesprang i Avisa Nordland fredag 9. april 2010.)

3 Gjør ikke skolen de fleste fag til tekstfag?
Norsk er et tekstfag, og det vil si at tekster – skriftlige, muntlige, visuelle – utgjør fagets materiale og temaer. Elever skal oppleve og skape tekster, og de skal lære å lese, analysere, tolke og vurdere dem. Med de digitale mediene oppstår det nye sjangrer og kommunikasjonsformer og til dels også nye språkformer. En overordnet målsetting for det å være digital i norskfaget blir dermed å utvikle en utvidet tekstkompetanse hos elevene. (Fra ”Å være digital i alle fag”, s. 127). Gjør ikke skolen de fleste fag til tekstfag? Kan sammensatte tekster bygge bru mellom tekst og fag, mellom teori og praktisk arbeid?

4

5 Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenhengen er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. (Fra LK06)

6 Dette gjelder selvfølgelig like sterkt i alle fag.
For en norsklærer er ”å kunne bruke digitale verktøy” for snevert. Det lyder instrumentelt og setter ensidig fokus på tekniske ferdigheter. Mer meningsfullt og dekkende er å kunne uttrykke seg digitalt. (Fra ”Å være digital i alle fag”, s. 128). Dette gjelder selvfølgelig like sterkt i alle fag.

7 Leselyst Skolen dreper leselyst: Hvordan står det til med leselysten til unge nordmenn? Foreningen !Les: Uprisen: Døgnåpen bok:

8

9 Skriveglede Jeg elsker deg helt digitalt!

10 Språk er kommunikasjon.
Hvem kommuniserer elevene med i sine norsk-tekster? Skriver de noe som har interesse ut over oppgavens rammer? Autentisk skriving er å skrive ”for virkeligheten, at man vet at noen der ute leser teksten. Skoletekst er noe helt annet. Den er og blir en kunstig øvelse som bare leses av læreren og markeres med rød penn. Hvem har ikke kjent hjertebanken og spenningen når teksten er kommet på trykk i avisen som far og mor, alle kjente og ukjente leser? Det er stort. Selv ikke beste karakter kan måle seg mot den opplevelsen.”

11 Autentisk skriving i skolen?
”Når jeg møter nye studenter i norsk pleier jeg i aller første forelesning å stille et spørsmål som gir all grunn til ettertanke." Husker du når norskfaget ble kjedelig?" Dessverre rekker mange hånden i været. Som svar på spørsmålet sier de aller fleste 4. eller 5. klasse i mellomtrinnet i barneskolen. Dette er en trist, nedslående, men nødvendig konstatering. Likevel har den noe positivt med seg – den gir grunnlag for didaktisk refleksjon om norskfagets utfordringer. Satt ytterst på spissen, er norskfagets og norsklærerens største utfordring så enkel og så vanskelig som dette provokatoriske spørsmålet: Hva skal man gjør med norskfaget når lesekoden er knekket, og eleven har lært å lese og skrive?" Finn Stenstad ”En vei i riktig retning kan være autentisk skriving. At skrivedisiplinen settes inn i en reell, ekte situasjon som elevene føler som meningsfull, stimulerende og som kan skape skriveglede. Hvordan skape dette? Jeg ser to veier i riktig retning. IKT-teknologi og aviser.”

12 Autentisk skriving i skolen?
Digital publisering ”For dem som ikke finner veien til avisen, kan autentisk skriving finne andre kanaler og andre publiseringsfora. Den nye virkelighet med PC og Internett som en del av elevenes og etter hvert også skolens hverdag, er publisering og skriving allerede en realitet. Det er nok å nevne blogg og Facebook. At så mange barn og unge på godt og vondt kaster seg inn i en slik reality-preget publisering, bekrefter i positiv forstand hvilken drakraft autentisk skriving og reell publisering har. Det fører for langt i vår sammenheng å gå nærmere inn på hvilke utfordringer Internettpublisering innbærer – i parentes bemerket vil nettetikk bli en vesentlig komponent i elevens IKT-kompetanse i alle fag – men det finnes nettesteder som kan imøtekomme skolens og elevenes ønske om å få publisere. Skrivebua.no er et slikt, på godt og vondt Dagbladets Diktbasen et annet ( ”Satt på spissen er etter min mening publisering det viktigste tilskudd IKT, PC og Internett til i dag kan tilføre norskfaget.” Hele artikkelen

13 Hypertekstfortellinger
På Barn i fokus, Siljes dilemma: Sjetne skole: Sjetne skole, hypertekstfortellinger: Kjerringøy skole: Kvarven Blåblokka:

14 Lyrikk til sammensatte tekster
Evighet En liten evighet. Skilpadden over stranden. Sakte nærmer hun seg havet, hennes oppgave er gjennomført. En enda mindre evighet. Du som ligger der. Dine lukkede hender. Til jord har du kommet, og der skal du bli. Av Tikktakk, alias Mari Brugrand Hauge Til jord er du kommet, og der skal du bli: Hva er lyrikk?

15 En lyrikk-montasje er en klipp-og-lim-oppgave der det eksplisitt oppfordres til gjenbruk av andres tekster (og bilder). Oppdraget er å lage en montasje og rekontekstualisering av andres tekster – skape en sammensatt tekst som er elevens egen. (Fra ”Å være digital i alle fag”, s. 131).

16

17 Skattejakt de ser ut som om de er en innsidehandel de sitter på kirketrappa vikla inn innfiltra akkurat nå er de en frivillig skittentøyvask han gjentar det han vet jo hva hun er god for og hun er solgt Av Thea Bjertnes vaken ja, eg vakna mellom to dyner ei pute og eit teppe desse skulle vore menneske men slik som eg er kan ein berre drøyme om slik og det gjorde eg i natt Av Fredrik Høstaker Han er i oss alle steinbordet i hagen er skjevt jeg tror at djevelen har tilbragt natten der med syndene mine som pute Av Svanhild Amdal Telnes Djevelen er i oss alle: Mange drømmer om å være omsverma av folk: De ser ut som de er en innsidehandel:

18 Poesi i blogg?

19 Digitale fortellinger

20 IKT i naturfag Forsøk og feltarbeid: Utforsking, måling, registrering, rapportskriving Formidling og kommunikasjon: Dokumentasjon, publisering, kritisk vurdering Visualisering og levendegjøring: animasjon, simulering, spill Noen nettressurser:

21 Sammensatte tekster i naturfag
Digitale bilder. Innhente, sammenligne observasjoner, visualisering, presentasjon, dokumentasjon Presentasjon. Lage og gjennomføre visuelle presentasjoner i skolen. lineær fremstilling av et saksforhold programvarenes muligheter til effektbruk i presentasjonene, kan ta oppmerksomhet bort fra innholdet vær obs på opphavsrettigheter ved bruk av andres materiale, filmer, bilder osv Publisering. Elevarbeid gjøres tilgjengelig for flere enn medelever og lærere med for eksempel nettsider, wiki og blogg.

22

23 Se link til høyre – vinneren 2007!

24 Kompislæring Det anbefales at elever sitter i par når det jobbes med digitale læremidler. samarbeid om løsninger underveis diskusjon, refleksjon utvikle fagspråk/begreper/spørsmål og svar lytte og gi respons debatter og rollespill (se bl.a. kan lese skjermtekster høyt for hverandre diskutere animasjoner og bilder øker ofte elevers motivasjon, trygghet i situasjonen

25 Et sosiokulturelt perspektiv på læring
læring er situert, dvs at læring alltid er forankret i en kontekst/virkelighet mer eller mindre fornuftig for den lærende læring er en sosial aktivitet, den som lærer forholder seg til lærere, medelever og andre læring er distribuert, med det menes at vi alle kan mye, men ikke det samme, vi har ulike ferdigheter og styrker, kunnskapsproduksjonen blir best når vi alle får bidra læring er mediert, det vil si at vi forholder oss til hverandre, verden og læring ved hjelp av redskaper (se

26 Bildebehandling Dette bør du kunne gjøre med et bildebehandlingsprogram: beskjæring for å oppnå balanse eller maksimal intensitet skalering for å få passende størrelse til aktuell bruk justering av lys, kontrast, farge bruke effekter (men selvfølgelig ikke smakløst) oppskarping (gjøre bildene skarpere) Anbefalte program: PhotoFiltre, på norsk (norsk språk må ”etterinstalleres”), gratis, lettbrukt og godt nok til enkel, grunnleggende bildebehandling, velg en eldre versjon (f. eks /6.4.0) for å unngå shareware-begrensninger. Artweaver, på engelsk, gratis PhotoShop-etterligning, har layers. PhotoShop Elements 8.0, på engelsk, 750 kr (1.090 kr sammen med Premiere Elements (videoredigering)), lettbrukt og avansert (layers).

27 Litteratur Leif Harboe: norskboka.no, Universitetsforlaget 2010
Hildegunn Otnes (red.): Å være digital i alle fag, Universitetsforlaget 2009 Svein Østerud (red.): Enter – veien mot en IKT-didaktikk, Gyldendal 2009 Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord, Gisle Hannemyr: Sammensatte tekster – arbeid med digital kompetanse i skolen, Cappelen 2009 Ture Schwebs & Hildegunn Otnes: tekst.no, Cappelen 2006 Anne Øverland: På mange måtar – samansette tekster i skolen, Fagbokforlaget 2007 Terje Høiland & Tor Arne Wølner: Fra digital ferdighet til kompetanse – om didaktikk for arbeid med digitale medier i skolen, Gyldendal 2007 Rune J. Krumsvik (red.): Skulen og den digitale læringsrevolusjonen, Universitetsforlaget 2007 Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen: Digitale medier – en innføring, Universitetsforlaget 2007 Martin Engebretsen: Å skrive for skjermen – en innføring i nettjournalistikk, Høyskoleforlaget 2002 Jørgen Knudsen: IKT og norsk – norsk for ungdomstrinnet, Aschehoug 2004 Nå er det min tur – om IKT i barnehagen:

28 Til sammensatte tekster kan vi bruke verktøyene
Word/Writer PhotoFiltre Photo Story 3 Movie Maker PowerPoint/Impress Scribus FrontPage (lage nettsider) Blogg Bildebehandling med PhotoFiltre (eller annet program) vil oftest inngå som en viktig del av arbeidet enten vi kreerer i Word/Writer, Photo Story, PowerPoint/Impress, Scribus, FrontPage eller blogg. Bruk egne bilder – hvorfor? Hvilke andre bilder kan du fritt anvende?

29 Oppgaver: sammensatt tekst/hypertekstfortelling laget i Word med faglig tema (i norsk, samfunnsfag, naturfag, musikk …, ei A4-side, bilder, 5 hyperlinker), fortellinga kan gjerne ha form av ”skattejakt” (elevene må finne (ut) noe på nettsteder for å komme videre og løse oppgaven sammensatt tekst/plakat med faglig tema kreert med Scribus bloggposter/sammensatte tekster om arbeidet med oppgavene over Alle bildene må klargjøres i PhotoFiltre mht kvalitet og størrelse.


Laste ned ppt "Sammensatte tekster Thomas, oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google