Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt
WellKom - Din Livsstils Partner

2 WellKom Scadinavia presenterer Wellness:
Måler hvor tilfreds jeg er med mitt liv og min livssituasjon Wellness = Tilfredshetsgraden Hvorfor Wellness? Fordi tilfredse mennesker har det bedre, yter mer, og tar mer ansvar for egen livssituasjon Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt

3 Personlig Wellness Utvikling
Wellness (personlig tilfredshet) dreier seg først og fremst om å ta et personlig ansvar for utviklingen av eget liv. …det begynner med en bevisst avgjørelse for å skape en sunnere livsstil. WellKom din Livsstils Veileder

4 Personlig Wellness Utvikling
Det beviste valget og den ansvarlige handling skal balansere mange ulike forhold i vår tilværelse, slik som: Fysiske forhold Emosjonelle forhold Intellektuelle forhold Åndelige forhold Forhold i arbeidssituasjonen Sosiale forhold Ernæring og aktivitet …for å oppleve tilfredshet i eget liv WellKom din Livsstils Veileder

5 Wellness Profilens 9 dimensjoner
Tilfredshet med egen livsstil Håndtering av press Levevaner Kontroll med egen helse og eget arbeid Holdninger til en aktiv livsstil Selvfølelse (mental tilfredshet) Livstempo Fysisk helsetilstand Opplevd stress WellKom din Livsstils Veileder

6 I din Personlige Wellness Sone
Kan du se din PWP gjennom 9 dimensjoner og 44 underskalaer Kan du sjekke dine Kostholdsvaner Kan du sjekke hvor aktiv du er Kan du sjekke din BMI Kan du sjekke hvordan arbeidsreisen påvirker deg Får du tilgang til 4 av 28 kognitive utviklingsteknikker Lager du ditt eget utviklings program

7 Din Personlige Wellness Sone

8 WellKom - din Livsstils Veileder
Personlig Wellness Profil WellKom din Livsstils Veileder

9 Sammenheng i Wellnesskonseptet
Personlig Wellnes Sone FRITID SØVN ARBEID Ulike vaner Kosthold og aktivitet Livskvalitet Familie Kvalitetstid Økonomi Sosial omgang Interesser Fritid påvirker søvnen Arbeid påvirker søvnen Kvaliteten på søvn påvirker hele mennesket Prestasjons- område Arbeidsmiljø Ambisjoner Selvrealisering Karriere Inntekt Litt kunnskap Kunnskap Mye kunnskap gjensidig påvirkning Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt

10 Personlig Wellness Mål (the Illness-Wellness Continuum is based on the work of Dr. John Travis)
HØY GRAD TILFREDSHET Personlig utvikling Forståelse Bevisstgjøring Ansvar og læring NØYTRAL PUNKT «SYKDOMSTEGN» Symptomer på områder som ikke fungerer «Reparasjoner» Målet med Personal Wellness Management er portrettert i dette diagrammet : The Wellness- Sykdom Continuum * . Ifølge denne modellen , er området over midtpunktet når vi opplever velvære . Legg vekt på at de tingene folk fanget i forrige øvelse (hva betyr det å være godt bety for deg) er over midtpunktet . Den nøytrale (eller mid- ) punktet er når vi ikke føler deg dårlig, men vi føler ikke spesielt godt heller, og under midtpunktet er når vi føler deg uvel og symptomene dukker opp (f.eks tretthet , stress eller smerte ) . Dette er ofte når vi søker behandling, for eksempel kan vi ta smertestillende eller besøk vår lege . Imidlertid er målet for behandling vanligvis å bringe oss tilbake til midtpunktet og ikke lenger . I kontrast , er målet for Personal Wellness Management til at folk kan bevege seg over midtpunktet oftere, slik at de kan blomstre , i tider med stadig raskere tempo , større press og økende usikkerhet . Dette passer med den positive helsetilstand fremmet av WHO. Det er viktig å peke ut at å utvikle en kronisk sykdom betyr ikke automatisk at du er under midtpunktet . Mange helseproblemer kan være vellykket med medisiner og endringer i livsstil . Så vi kan utvikle en langsiktig helse tilstand, men likevel beholde vår posisjon over midtpunktet . * Sykdommen -Wellness Continuum er basert på arbeidet til Dr. John Travis . SVÆRT LAV GRAD AV TILFREDSHET ( Utilfreds) WellKom din Livsstils Veileder

11 Helse og Welness Konseptet
“Helse - er en helhetlig og positiv tilstand av såvel fysiske, som mentale og sosiale forhold - ikke bare fravær av sykdom!” World Health Organisation definition 1946 WellKom din Livsstils Veileder

12 WellKom - din Livsstils Veileder
Wellness konsept Hele mennesket Wellness Konseptet kartlegger og setter fokus på hele menneskets situasjon som individ, som del av et team/avdeling, som del av virksomheten og som del av samfunnet. Overordnede mål Wellness Management overordnede mål er å utvikle menneskene i virksomhetene til å nå sine og virksomhetens overordnede mål Menneskelig trivsel Virksomheter presterer best når mennesker trives, opplever at de har det bra, og hvor ens ulike behov blir ivaretatt på en god måte. WellKom din Livsstils Veileder

13 WellKom Scadinavia møter Virksomheter
AGENDA: Hvor gode resultat har din virksomhet? Skår en Virksomhets Wellness Profil. Hvordan øker du målrettet tilfredshetsgraden hos dine medarbeider? Lavere fravær. Mindre risiko/ færre ulykker. Sett opp et utviklingsprogram. Større arbeidsglede Se presentasjonsvideo Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt WellKom - Din Livsstils Partner

14 Wellness i Virksomheter
Personlig profil Den Personlige Wellness Profilen (PWP) danner grunnlaget for teamets og virksomhetens helhetlige Wellness-profil. Faktorer Wellness Konseptet bygger på dagens kunnskap om hvilke faktorer som må til for at mennesker utvikler seg og virksomheten. Bakgrunn Wellness Konseptet er utviklet av WellKom International som er ledende på disse områder. Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt WellKom - Din Livsstils Partner

15 Wellness i Virksomheter
Tilfredse mennesker: Føler seg vel Har det bra ”Ser godt ut” Yter mer Har gode vaner Både på arbeid og i fritiden Velfungerende organisasjoner er: Lønnsom Konkurranse dyktig Utviklings- orientert Har lavt fravær Godt lederskap Legger forholdene til rette for den enkelte Stiller krav Motiverer Ser sine medarbeidere gjensidig påvirkning WellKom - Din Livsstils Partner

16 Personlig Wellness Profil (PWP)
Personlig Wellness Profil (PWP) er en personlig profil som gir grunnlag for å lære mer om deg selv og bidra til å endre vaner for å oppleve større grad av tilfredshet i egen livssituasjon. Profilen gjennomgås sammen med Wellness-Coach. PWP-ene for teamet danner grunnlaget for Teamets Wellness profil. PWP-ene danner også grunnlaget for hele virksomhetens WellnessProfil. Wellnessprofilen gir grunnlag for strategiske valg, prioriteringer og gjennomføring. Wellnes Mangement har ulike metoder og verktøy for for å utvikle menesket, teamet og virksomheten. WellKom - Din Livsstils Partner

17 Bedrifts Wellness Profil
WellKom - Din Livsstils Partner

18 WellKom - Din Livsstils Partner
Wellness Team Rapport WellKom - Din Livsstils Partner

19 WellKom - Din Livsstils Partner
Wellness Team Rapport WellKom - Din Livsstils Partner

20 WellKom - Din Livsstils Partner
Resultater i PWP-en 4.2 og høyere indikerer svært god tilfredshet med situasjonen og gode/effektive vaner En score mellom 1.8 og 4.2 indikerer en gjennomsnitts tilfredshet av gode/ effektive vaner (tilsvarende 60% av sammenligningsgruppen) En score på 1.8 eller lavere indikerer lavt nivå på tilfredshet med situasjonen - gode/ effektive vaner (Som representerer 20% av sammenligningsgruppen) WellKom - Din Livsstils Partner

21 WellKom - Din Livsstils Partner
Wellness Profilen Oppdelt i 9 dimensjoner og 44 underområder 180 spørsmål benyttes for å kartlegge alle områdene. Dimensjonene og underskalaene representerer det vi i dag, ut fra forskning, kjenner til er de viktigst områdene for opplevelse av egen tilfredshet i livssituasjon. WellKom - Din Livsstils Partner

22 Wellness Team Rapport Gode og effektive vaner gir høy tilfredshetsgrad
(eksempel fra en virksomhet ) Områder Score % personer i grønn sone 3.2 Forhold til inntak av mat og drikke 4.0 56% 3.5 Væskeinntak/ Drikkevaner 57% 4.2 Holdning til leger og helsevesen 3.8 43% 4.4 Følelse av egenkontroll i livet 3.7 49% 5.3 Interesse for å konkurrere 39% 3.1 Egen helseforståelse og bevissthet 3.5 2.5 Utblåsning – sinne – frustrasjon – konfrontasjon 3.4 38% 3.3. Interesse for egen helsesituasjon 35% 3.4 Egentid 5.2 Prioritering av tid til aktivitet 23% 5.1 Forholdet til aktivitet og trim 3.3 26% 4.1 Personlig jobbkontroll 3.2 28% 7.6 Tempo i aktivitet 30% 9.1 Gjensidig påvirkning mellom jobb og hjemme 22%

23 Wellness Team Rapport Utviklingsområder
Dårlige og ineffektive vaner gir lav tilfredshetsgrad (eksempel fra en virksomhet ) Områder Score % personer i rød sone 1.5 Økonomisk situasjon og posisjon - trygghet 2.7 33% 7.2 Ambisjoner 28% 6.5 ”Ritualer /Tvangshandlinger 2.8 21% 8.3 Plager og smerter mentalt og fysisk 23% WellKom - Din Livsstils Partner

24 Wellness Team Rapport utviklings teknikker
Wellness utviklings teknikker summert for Virksomheten Aktivitet Total Første Andre Tredje fjerde Evne til å ta ”time out” 7 1 2 3 Problemløsing 6 Opprettholde positive vaner 5 Tanke stopp teknikker Muskulære avslapnings teknikker Hvordan snu negative tanker til noe positivt

25 Wellness Risikoanalyse
Formalisert metodikk for å beregne konsekvensen av fremtidige hendelser. Hensikten er å få en totaloversikt over risikobildet ved en aktivitet. Man kan la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres.

26 Frekvens og Konsekvens
Frekvensbegrepet beskriver sannsynligheten for at noe skjer. Frekvensbegrepet uttrykkes gjerne som en sannsynlighet p. Konsekvensbegrepet beskriver hva som vil være resultatet når hendelsen inntreffer; primært som et kronebeløp

27 Total Risikoeksponering
Kan uttrykkes slik; R = Ʃh (p * k) Hvor R er den totale risikoeksponeringen, h er antall hendelser, p er sannsynligheten til en hendelse og k er konsekvensen av hver enkelt hendelse i kroner. PWP-en er et godt verktøy for å beregne sannsynligheten p.

28 Wellness Hierarkiet Wellness Tilfreds livssituasjon
Personal Development Knowledge, meaning, achievement Positive beliefs Self-esteem, optimism, self-belief Relationships Helse Kunnskap - Introduser Wellness Hierarki - som er basert på Maslows behovspyramide . Ifølge Wellness Hierarki , hver enkelt av oss har et komplekst sett av behov, trenger vi å oppfylle disse behovene for å være godt . Våre mest grunnleggende behov er medfødt , har utviklet seg over mange tusen år . Dette er de åpenbare tingene vi trenger for å overleve som mat, vann og oksygen . Disse blir ofte beskrevet som fysiologiske behov og er plassert i bunnen av hierarkiet . Ifølge Maslow , må vi tilfredsstille hver sett av behov i sin tur starter med den laveste , før du går videre til neste. Bare når de lavere behov er fornøyde er vi opptatt av høyere behov. For eksempel, hvis du er sulten sulten akkurat nå vil du være mer interessert i å få noe å spise som i å lese om personlig velvære . Vi har endret Maslows litt . Vi har lagt til et par ekstra behov for å produsere en mer omfattende liste over alle de viktigste tingene vi kan gjøre for å opprettholde god helse , basert på den nyeste forskningen . Mennesker trenger ikke alltid følge dette hierarkiet , men det er en nyttig måte å tenke om velvære . Vis hvordan handlingene folk allerede tar å administrere velvære ( fra forrige øvelse ) passer inn i hierarkiet. Safety and Security Activity & Rest Warmth & Shelter Food Water Air Sleep Light WellKom - Din Livsstils Partner

29 Kontakt; WellKom Scadinavia AS
WellKom Ny Norsk hjemmeside på plass i desember Wellkom for personlige trenere ogcoacher ww.wellkom.org Kontakt: En av våre samarbeidspartnere: -

30 Wellness konseptets vitenskapelig bakgrunn
Bygger på teoriene til: Albert Bandura: mestringsforveninger Julian B. Rotter: locus of control Richard Lazarus: stress Dr. Iain McLaurin (anerkjent forsker innenfor metodikk og analyser) Gjennomgikk det metodiske grunnlaget i 2009 WellKom spørreskjema og database er grunnlagt på Lasarus 'Transactional Modell av stress og mestring. De statistiske metoder som er grunnlaget for spørreskjemaet måler ni forskjellige dimensjoner. Hver av disse dimensjonene er dannet av en rekke Subskalaene som måler ytterligere områder innenfor hver av dimensjonene. (totalt 44 områder). Metodens reliabilitet og validitet ble testet og målt i 2002. I løpet av 2009 ble det besluttet å re-vurdere strukturen av modellen utviklet i Fra et utvalg på rundt 8000 respondenter ble de underliggende forutsetningene for profilen, programvaren og modellen undersøkt. Selv om den foregående utførelse av den database var god, innså man at noen forbedringer kan gjøres. Totalt ble et godt nivå på konsistens i underskalaer vist over alle dimensjoner i spørreskjemaet med en middels gjennomsnitt Alpha = 0,82. Undersøkelsen ble også gjort av dimensjoner og underskalaer mot Lasarus transaksjonell modell av stress og mestring, ved hjelp av Pearson korrelasjonsanalyse. Analysen viser at de underliggende forholdene i dimensjoner og underskalaer følger tett samspill med Lazarus modell. Vijktig! En høy dimensjon score for stress (som indikerer bedre stressnivå) er korrelert mot det å takle presset bedre, bedre personlig helse og bedre til å takle arbeidsutfordringer, har bedre holdninger til en aktiv livsstil og et riktig livstempo. Dataene her viser en betydelig sammenheng (r = 0,59) mellom lavere stressnivå og bedre fysisk helse. Denne oppdagelse er særlig nyttig fordi det er blitt foreslått at en så sterk forhold har vært vanskelig å påvise tidligere (Lazarus og Folkman, 1984). (Nærmere informasjon om det vitenskapelige bakgrunnsmateriale kan fås ved å kontakte WellKom Scadinavia AS) Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt


Laste ned ppt "Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google