Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt WellKom - Din Livsstils Partner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt WellKom - Din Livsstils Partner."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt WellKom - Din Livsstils Partner

3 •Måler hvor tilfreds jeg er med mitt liv og min livssituasjon Wellness = Tilfredshetsgraden •Hvorfor Wellness? Fordi tilfredse mennesker har det bedre, yter mer, og tar mer ansvar for egen livssituasjon WellKom Scadinavia presenterer Wellness: Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt

4 Personlig Wellness Utvikling  Wellness (personlig tilfredshet) dreier seg først og fremst om å ta et personlig ansvar for utviklingen av eget liv.  …det begynner med en bevisst avgjørelse for å skape en sunnere livsstil. WellKom - din Livsstils Veileder

5 Personlig Wellness Utvikling Det beviste valget og den ansvarlige handling skal balansere mange ulike forhold i vår tilværelse, slik som: • Fysiske forhold • Emosjonelle forhold • Intellektuelle forhold • Åndelige forhold • Forhold i arbeidssituasjonen • Sosiale forhold • Ernæring og aktivitet …for å oppleve tilfredshet i eget liv WellKom - din Livsstils Veileder

6 Wellness Profilens 9 dimensjoner WellKom - din Livsstils Veileder

7 I din Personlige Wellness Sone Kan du sjekke dine Kostholdsvaner Kan du se din PWP gjennom 9 dimensjoner og 44 underskalaer Kan du sjekke hvor aktiv du er Kan du sjekke din BMI Får du tilgang til 4 av 28 kognitive utviklingsteknikker Lager du ditt eget utviklings program Kan du sjekke hvordan arbeidsreisen påvirker deg

8 Din Personlige Wellness Sone

9 WellKom - din Livsstils Veileder Personlig Wellness Profil

10 Sammenheng i Wellnesskonseptet FRITIDSØVNARBEID Personlig Wellnes Sone  Ulike vaner  Kosthold og aktivitet  Livskvalitet  Familie  Kvalitetstid  Økonomi  Sosial omgang  Interesser  Fritid påvirker søvnen  Arbeid påvirker søvnen  Kvaliteten på søvn påvirker hele mennesket  Prestasjons- område  Arbeidsmiljø  Ambisjoner  Selvrealisering  Karriere  Inntekt Litt kunnskapKunnskap Mye kunnskap gjensidig påvirkning Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt

11 Personlig Wellness Mål (the Illness-Wellness Continuum is based on the work of Dr. John Travis) HØY GRAD TILFREDSHET SVÆRT LAV GRAD AV TILFREDSHET ( Utilfreds) Personlig utvikling Forståelse Bevisstgjøring « SYKDOMSTEGN» Symptomer på områder som ikke fungerer NØYTRAL PUNKT Ansvar og læring «Reparasjoner» WellKom - din Livsstils Veileder

12 Helse og Welness Konseptet “ Helse - er en helhetlig og positiv tilstand av såvel fysiske, som mentale og sosiale forhold - ikke bare fravær av sykdom!” World Health Organisation definition 1946 “ Helse - er en helhetlig og positiv tilstand av såvel fysiske, som mentale og sosiale forhold - ikke bare fravær av sykdom!” World Health Organisation definition 1946 WellKom - din Livsstils Veileder

13 Wellness konsept  Hele mennesket Wellness Konseptet kartlegger og setter fokus på hele menneskets situasjon som individ, som del av et team/avdeling, som del av virksomheten og som del av samfunnet.  Overordnede mål Wellness Management overordnede mål er å utvikle menneskene i virksomhetene til å nå sine og virksomhetens overordnede mål  Menneskelig trivsel Virksomheter presterer best når mennesker trives, opplever at de har det bra, og hvor ens ulike behov blir ivaretatt på en god måte. WellKom - din Livsstils Veileder

14 WellKom - Din Livsstils Partner WellKom Scadinavia møter Virksomheter Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt AGENDA: 1.Hvor gode resultat har din virksomhet? 2.Skår en Virksomhets Wellness Profil. 3.Hvordan øker du målrettet tilfredshetsgraden hos dine medarbeider? 4.Lavere fravær. 5.Mindre risiko/ færre ulykker. 6.Sett opp et utviklingsprogram. 7.Større arbeidsglede 8.Se presentasjonsvideoSe presentasjonsvideo

15  Personlig profil Den Personlige Wellness Profilen (PWP) danner grunnlaget for teamets og virksomhetens helhetlige Wellness-profil.  Faktorer Wellness Konseptet bygger på dagens kunnskap om hvilke faktorer som må til for at mennesker utvikler seg og virksomheten.  Bakgrunn Wellness Konseptet er utviklet av WellKom International som er ledende på disse områder. Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt Wellness i Virksomheter WellKom - Din Livsstils Partner

16 Wellness i Virksomheter Tilfredse mennesker:  Føler seg vel  Har det bra  ”Ser godt ut”  Yter mer  Har gode vaner Både på arbeid og i fritiden Godt lederskap  Legger forholdene til rette for den enkelte  Stiller krav  Motiverer  Ser sine medarbeidere Velfungerende organisasjoner er:  Lønnsom  Konkurranse dyktig  Utviklings- orientert  Har lavt fravær gjensidig påvirkning WellKom - Din Livsstils Partner

17 Personlig Wellness Profil (PWP) 1.Personlig Wellness Profil (PWP) er en personlig profil som gir grunnlag for å lære mer om deg selv og bidra til å endre vaner for å oppleve større grad av tilfredshet i egen livssituasjon. 2.Profilen gjennomgås sammen med Wellness-Coach. 3.PWP-ene for teamet danner grunnlaget for Teamets Wellness profil. 4.PWP-ene danner også grunnlaget for hele virksomhetens WellnessProfil. 5.Wellnessprofilen gir grunnlag for strategiske valg, prioriteringer og gjennomføring. 6.Wellnes Mangement har ulike metoder og verktøy for for å utvikle menesket, teamet og virksomheten. WellKom - Din Livsstils Partner

18 Bedrifts Wellness Profil

19 Wellness Team Rapport WellKom - Din Livsstils Partner

20 Wellness Team Rapport WellKom - Din Livsstils Partner

21 Resultater i PWP-en  4.2 og høyere indikerer svært god tilfredshet med situasjonen og gode/effektive vaner  En score mellom 1.8 og 4.2 indikerer en gjennomsnitts tilfredshet av gode/ effektive vaner ( tilsvarende 60% av sammenligningsgruppen )  En score på 1.8 eller lavere indikerer lavt nivå på tilfredshet med situasjonen - gode/ effektive vaner ( Som representerer 20% av sammenligningsgruppen ) WellKom - Din Livsstils Partner

22 Wellness Profilen  Oppdelt i 9 dimensjoner og 44 underområder  180 spørsmål benyttes for å kartlegge alle områdene.  Dimensjonene og underskalaene representerer det vi i dag, ut fra forskning, kjenner til er de viktigst områdene for opplevelse av egen tilfredshet i livssituasjon. WellKom - Din Livsstils Partner

23 Wellness Team Rapport

24 Wellness Team Rapport Utviklingsområder WellKom - Din Livsstils Partner

25 Wellness Team Rapport utviklings teknikker Wellness utviklings teknikker summert for Virksomheten AktivitetTotalFørsteAndreTredjefjerde Evne til å ta ”time out” 71213 Problemløsing 61320 Opprettholde positive vaner 52210 Tanke stopp teknikker 52210 Muskulære avslapnings teknikker 32100 Hvordan snu negative tanker til noe positivt 31020

26 Wellness Risikoanalyse  Formalisert metodikk for å beregne konsekvensen av fremtidige hendelser.  Hensikten er å få en totaloversikt over risikobildet ved en aktivitet.  Man kan la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres.

27 Frekvens og Konsekvens  Frekvensbegrepet beskriver sannsynligheten for at noe skjer.  Frekvensbegrepet uttrykkes gjerne som en sannsynlighet p.  Konsekvensbegrepet beskriver hva som vil være resultatet når hendelsen inntreffer; primært som et kronebeløp

28 Total Risikoeksponering  Kan uttrykkes slik;  R = Ʃ h (p * k)  Hvor R er den totale risikoeksponeringen, h er antall hendelser, p er sannsynligheten til en hendelse og k er konsekvensen av hver enkelt hendelse i kroner.  PWP-en er et godt verktøy for å beregne sannsynligheten p.

29 Warmth & Shelter Positive beliefs Self-esteem, optimism, self-belief Sleep Water Food AirLight Relationships Safety and Security Wellness Tilfreds livssituasjon Personal Development Knowledge, meaning, achievement Activity & Rest Wellness Hierarkiet WellKom - Din Livsstils Partner

30 Kontakt; WellKom Scadinavia AS • WellKom www.wellkom.orgwww.wellkom.org Ny Norsk hjemmeside på plass i desember • Wellkom for personlige trenere ogcoacher www.beingfitandwell.com/ ww.wellkom.org www.beingfitandwell.com/ ww.wellkom.org • Kontakt: arve@no.wellkom.orgarve@no.wellkom.org • En av våre samarbeidspartnere: elin@unochoice.com - http://www.unochoice.com/elin@unochoice.comhttp://www.unochoice.com/

31 Wellness konseptets vitenskapelig bakgrunn Bygger på teoriene til: Albert Bandura:mestringsforveninger Julian B. Rotter:locus of control Richard Lazarus:stress Dr. Iain McLaurin (anerkjent forsker innenfor metodikk og analyser) Gjennomgikk det metodiske grunnlaget i 2009 WellKom spørreskjema og database er grunnlagt på Lasarus 'Transactional Modell av stress og mestring. De statistiske metoder som er grunnlaget for spørreskjemaet måler ni forskjellige dimensjoner. Hver av disse dimensjonene er dannet av en rekke Subskalaene som måler ytterligere områder innenfor hver av dimensjonene. (totalt 44 områder). Metodens reliabilitet og validitet ble testet og målt i 2002. I løpet av 2009 ble det besluttet å re-vurdere strukturen av modellen utviklet i 2002. Fra et utvalg på rundt 8000 respondenter ble de underliggende forutsetningene for profilen, programvaren og modellen undersøkt. Selv om den foregående utførelse av den database var god, innså man at noen forbedringer kan gjøres. Totalt ble et godt nivå på konsistens i underskalaer vist over alle dimensjoner i spørreskjemaet med en middels gjennomsnitt Alpha = 0,82. Undersøkelsen ble også gjort av dimensjoner og underskalaer mot Lasarus transaksjonell modell av stress og mestring, ved hjelp av Pearson korrelasjonsanalyse. Analysen viser at de underliggende forholdene i dimensjoner og underskalaer følger tett samspill med Lazarus modell. Vijktig! En høy dimensjon score for stress (som indikerer bedre stressnivå) er korrelert mot det å takle presset bedre, bedre personlig helse og bedre til å takle arbeidsutfordringer, har bedre holdninger til en aktiv livsstil og et riktig livstempo. Dataene her viser en betydelig sammenheng (r = 0,59) mellom lavere stressnivå og bedre fysisk helse. Denne oppdagelse er særlig nyttig fordi det er blitt foreslått at en så sterk forhold har vært vanskelig å påvise tidligere (Lazarus og Folkman, 1984). (Nærmere informasjon om det vitenskapelige bakgrunnsmateriale kan fås ved å kontakte WellKom Scadinavia AS) Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt


Laste ned ppt "Vær Tilfreds – Oppnå Resultater – Lev Godt WellKom - Din Livsstils Partner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google