Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viego Regnskap AS1 • MVA-kompensasjon, frifondmidler/prosjektstøtte • Serviceavgift • Oppdatering av medlemmer i NBF’s database • Lisens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viego Regnskap AS1 • MVA-kompensasjon, frifondmidler/prosjektstøtte • Serviceavgift • Oppdatering av medlemmer i NBF’s database • Lisens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viego Regnskap AS1 • MVA-kompensasjon, frifondmidler/prosjektstøtte • Serviceavgift • Oppdatering av medlemmer i NBF’s database • Lisens

2 • Frivillige klubber og organisasjoner hadde for noen år siden en betydelig inntekt fra drift av spilleautomater. Når det ble gitt monopol til Norsk Tipping til å drifte dette ble det over statsbudsjettet innført nye tiltak for å kompensere. • Et av tiltakene som ble innført er MVA-kompensasjon. Fra start var det beskjedne beløp som ble bevilget, men beløpet som blir bevilget har økt år for år. Viego Regnskap AS2

3 Det er krav fra Lotteritilsynet om denne søknaden skal leveres samlet for NBF sentralt og alle klubbene samtidig. For å komme i betraktning MÅ man derfor følge denne malen. Viego Regnskap AS3

4 • Et regnskap signert av styret i den enkelte klubb samt en revisjonsberetning som godkjenner regnskapet. • Revisjonsberetning har manglet fra alle klubber med unntak av en av de som har sendt inn til nå. • Regnskapet må ha «normal» oppdeling i inntekter, og andre hovedposter som leie lokaler, arrangementskostnader, premier og andre større samleposter. • Klubben/kretser må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. • NBF må få oppgitt hvilket kontonummer kompensasjonen skal utbetales til. Viego Regnskap AS4

5 • I prinsippet alle med unntak av reisestøtte til medlemmer eller lignende som er utbetaling til medlemmer i klubben. Kostnader i utlandet er heller ikke med i grunnlaget. Disse beløpene må den enkelte klubb selv spesifisere. Viego Regnskap AS5

6 • Dette beregnes etter følgende formel: Relevante kostnader*0,35*0,2*utdelingsprosent. • Det siste vil variere fra år til år avhengig av hvor mye som blir bevilget på statsbudsjettet og hvor mange som søker. I 2013 var utdelingen ca 70% og i 2012 ca 50%. • I tillegg fratrekkes 1.000,- til NBF sentralt for administrasjonsomkostninger og kostnader til ekstern revisor. Viego Regnskap AS6

7 Regneeksempler ved samme utdeling som i 2013: 1.25.000,- i kostnader*0,35*0,2*0,7 – 1.000,- = 225,- 2.50.000,- i kostnader*0,35*0,2*0,7 – 1.000,- = 1.450,- 3.200.000 i kostnader*0,35*0,2*0,7 – 1.000,- = 8.800,- Viego Regnskap AS7

8 8 * Innkjøp 4300 lotterigevinster kursmateriell turneringsmateriell kaffe og tilbehør årsmøtekake og blomster loddbøker diverse forbruk * NBF 4800 serviceavgift medlemskontingent lisens * Honorar 6790 TL dublering * Reiser 7130 F.eks. org.dager * Reisestøtte 7131 * Premier 7401 Gavekort 7402 Cash * Andre driftsinntekter 3900 salg kaffe og lodd * Salgsinntekter 3100 startkontingenter medlemskontingent lisens * bankgebyr 7700 * renter 8050 * andre kostn 7790 frivillig Br.sund Kontobruk klubbregnskap

9 Viego Regnskap AS9 Balanse Eiendeler Gjeld og EK Kasse 1900 kr 1 613,21 Bank 1920 kr 74 353,32 Korts.fordr. 1500 kr 192,00 Korts.gjeld 2990 kr 23 157,10 EK 2012 kr 82 765,02 Sum kr 76 158,53 kr 105 922,12 Resultat kr 29 763,69 Sum kr 105 922,22 kr 105 922,12 ResultatregnskapKostnaderInntekter Kostnader Varekjøp 4300 kr 29 575,29 NBF 4800 kr 23 804,70 Honorarer 6790 kr 24 447,74 Kontorkostn 6800 kr 119,50 Reiser 7130 kr 7 533,20 Premier 7400 kr 30 300,00 Bankgebyrer 7770 kr 1 431,00 Andre kostn 7790 kr 9 635,00 Inntekter Salgsinntekter 3100 kr 71 142,00 Andre driftsinnt 3900 kr 25 862,35 Renteinntekter 8050 kr 78,39 Sum kr 126 846,43 kr 97 082,74 Over/underskudd kr (29 763,69) Sum kr 97 082,74 REGNSKAP 2013 Kløverto BK KlubblederStyremedlem StyremedlemStyremedlem Styremedlem /sign/ /sign/ /sign/ /sign/ /sign/

10 Viego Regnskap AS10 Revisjonsberetning Kløverto BK Regnskap for 2013 er revidert og godkjent. Bridgeplassen, 1. april 2014 Revisor Amatør /sign/

11 • Hvordan søkes det? • Nødvendig dokumentasjon og bankkontonummer sendes til Viego Regnskap v/Helge Stornes. Mailes til: helge@viego.nohelge@viego.no • Hva er søknadsfristen? • Må være Viego i hende innen 31.mai. NBF har krav om dette skal revisorgodkjennes av ekstern revisor og må ha tid til å gjennomføre dette. • Hvor kan vi stille spørsmål? • Sendes til Viego. Tlf 380 20 290 eller mail post@viego.no Viego Regnskap AS11

12 Dette er en støtteordning til barne og ungdomsarbeid. Det er den enkelte klubb som får denne støtten. Likevel skal søknaden på samme måte som MVA-kompensasjon sendes inn av NBF sentralt. Viego Regnskap AS12

13 • Minst 5 medlemmer under 26 år pr 31.12.2011 • Det må sendes søknad via NBF sentralt om å få tildelt midlene. • Tilstrekkelig med noen få ord om hva pengene skal brukes til. Formålet er lokal aktivitet "etter lokallagenes egne prioriteringer" • Det må i ettertid sendes en kortfattet rapport med bilder om hvordan midlene er anvendt • Søknadsfrist 1. april til NBF • NBF sentralt mottar midlene og fordeler i løpet av august mottatte midler til den enkelte klubb. Det blir delt på antall klubber som har søkt og fordelt likt til hver klubb som oppfyller kriteriene Viego Regnskap AS13

14 • Alle kan søke • Søknad går via NBF. Det er konkrete prosjekter for rekruttering som får støtte. • I ettertid må det sendes både rapport og regnskap for prosjektet til NBF. Viego Regnskap AS14 Tips: Veldig få søkere. Du kommer til å få støtte! Rapporten som skal leveres trenger ikke være lang.

15 • Intensjonen bak serviceavgiften er at medlemskontigenten skal være mer rettferdig. De som spiller mest skal betale mest og de som ikke spiller så ofte skal betale mindre. • Grunnlaget for innrapportering er filer vi Ruter (foretrekkes!) eller manuell innrapportering. • Fakturaer blir sendt på mail til kasserer eller formann avhengig av hva den enkelte klubb velger. Viego Regnskap AS15

16 • Man bytter styre, men personen som står med mailadresse blir ikke endret. Feil mottaker og faktura blir ikke betalt. • Det blir betalt flere fakturaer med samme KID. Medfører fakturaen med korrekt KID blir nullstilt, men de øvrige blir stående åpne og det blir purret på fakturaer som er betalt. • På generelt grunnlag har dette fungert bra. Det har vært noen barnesykdommer ifm med innføring av et helt nytt program og helt ny måte å sende fakturaer på, men klubbene generelt har vært veldig gode betalere! Viego Regnskap AS16 Tips: Ikke betal noe som helst før du har fått en faktura!

17 • Medlemsregisteret er grunnlaget for utsendelse av kontingent til NBF. For at fakturaer skal bli riktig er det en forutsetning at korrekt antall medlemmer er registrert. • Datoen dette skal være à jour er 31.12. • En person kan være medlem av så mange klubber han vil. Kan være hun spiller NM klubber for en klubb og divisjon i en helt annen krets. Medlemskap til NBF betales bare en gang, men de aller fleste kretser har en kretskontigent. Den må betale for hvert enkelt medlemskap. • I tillegg er det flere klubber som har en kontingent til klubben. Må betales til hver enkelt klubb. Viego Regnskap AS17 Tips: Meldes ikke medlemmene ut av klubben mottar man faktura fra NBF på medlemskapet. Den må betales selv om man ikke får inn penger av medlemmet!

18 • Dette er mer eller mindre falt bort og erstattet med serviceavgift i stedet. Likevel er det fremdeles en del som må betale lisens. • Følgende medlemmer må betale lisens: • Spillere i 1. divisjon • Spillere i 2. divisjon • Deltakere i NM finalen for par • Deltakere i NM finalen for lag Viego Regnskap AS18

19 • Selv om man oppfyller flere av kriteriene skal det kun betales en lisens. • Det ofte er de samme spillerne som er medlemmer av flere klubber. Det er derfor en utfordring å vite i hvilken klubb spilleren skal betale lisens til. Det må foreløpig registreres manuelt av forbunds-kontoret. Viego Regnskap AS19 Tips: Spør spilleren om han betale lisens i andre klubber før du melder vedkommende inn med lisens


Laste ned ppt "Viego Regnskap AS1 • MVA-kompensasjon, frifondmidler/prosjektstøtte • Serviceavgift • Oppdatering av medlemmer i NBF’s database • Lisens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google