Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med? Kjell Conradsen Karriereveileder Langnes skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med? Kjell Conradsen Karriereveileder Langnes skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med? Kjell Conradsen Karriereveileder Langnes skole

2 Hvordan skal karriereveiledninga bli da? • Bedre innhold? • Mer omfattende? • Gjennomgående? • God karriereveiledning har forekommet når eleven tar begrunnede, selvstendige og realistiske valg.

3 KARRIEREVEILEDNING – ET FELLES ANSVAR

4 Litt om Langnes skole • Ungdomsskole, ca 480 elever – Organisert i 7 baser, aldersblandet. 5-6 lærere pr. base. • Ca 160 avgangselever årlig – I år velger 7 av 10 studieforberedende utdanningsprogram

5 Aldersblanding – muligheter… • Kontaktlærere, faglærere og UV-lærere er i kontakt med alle trinn • jobber hvert år med 10. trinn som skal søke vgs • …med 9. trinn som skal i KUPP og PRYO • …med 8. trinn som er nye… – M.a.o. tre års erfaring på ett år – hvert år.

6 Utdanningsvalg - Langnes • UV-ansvarlige på hver base – Mange lærere har innsikt i skolesystem og skoletilbud. • Ressursperson lager årsplan m.m. i UV • Innholdet – Informasjon og oppgaver – Deltagelse på felles tiltak (KUPP o.l.) – For lite praktisk utprøving (skulle vært 60%...)

7 Utdanningsvalg - Langnes • UV-lærer/ansvarlig på hver base – Følges opp av ressursperson – Møtetid med informasjon og gjennomgang av planer – Driver info om utdanningsmuligheter for elevene – For- og etterarbeid utdanningsmesse, KUPP, PRYO – Gjennomføre avtalte aktiviteter/opplegg (f.eks. fra KARRI) – Samtaler med 10. trinn

8 Individuell veiledning • Samtaler «desentralisert» – Henviser til karriereveileder ved behov • Kontortid for karr.veileder – Alle trinn. Flest på 10. trinn • 1. februar-søkere og elever med overgangsskjema – obligatorisk(e) samtale(r)

9 Drømmekollegaen? • Neppe alt en person – heller ikke ønskelig. – Teamwork • Bakgrunn – Akademisk og yrkesfaglig/praktisk • Forståelse – Privat og offentlig sektor – Arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende

10 Drømmekollegaen? • Kunnskap – Om utdanningssystemet, utdanninger og yrker • Talentspeider – Se den enkelte elevs muligheter (og begrensninger) • Inspirasjonskilde – Tipse eleven – Være konkret

11 Hva er lærerutdanninga sitt bidrag? • Rekruttere studenter bredt • Omtal erfaringer som viktig kompetanse • Bevisstgjøre studentene på oppgaven • Innhold og læreplaner?

12 Når driver vi karriereveiledning? • Hele tiden – bevisst og ubevisst – «Du er jo så flink – du må bli… rørlegger» • Direkte og indirekte – «…skal du jobbe i kassa på REMA 1000 hele livet…?» • Hele skoleløpet – Teste ut og dyrke fram interesser og evner – Forskjellsbehandling… individuell tilpasning?

13 Når, hvor og hvordan? • Der og da – ved pulten, i klasserommet – Tenk framover, og hjelp eleven til det samme – Vis at du har tro på eleven

14 Når, hvor og hvordan? • Pek på muligheter i fagsammenheng – F.eks. kan naturfagslæreren peke på «viktige yrker»: kokk, geolog, elektriker, kjøletekniker, frisør… – Ekskursjoner

15 Når, hvor og hvordan? • Vis fram talentene… – Jfr. fremføringer, dans, fotball… Hva med b-/u-arbeider? Mekaniker?

16 Når, hvor og hvordan? • Utviklingssamtaler og elevsamtaler – Prater dere om framtida hjemme? – Hele ungdomsskolen

17 Karriereveiledning for alle • Elever med spesielle behov – Spesielle interesser? – Dyrke og skape nysgjerrighet • IOP med langsiktige mål – Hvilke fag / emner trenger eleven Nikola Tesla (1856-1943)

18 Lærerstudenter: Mange krav og ønsker • Menneskekunnskap – den enkelte elev • Kunnskap om arbeidslivet og utdanninger • Ha noe å dele. Være forbilde?

19 ”It takes a whole village to raise a child”


Laste ned ppt "Bedre karriereveiledning Hva kan lærerutdanninga bidra med? Kjell Conradsen Karriereveileder Langnes skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google