Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del V - november 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del V - november 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del V - november 2005

2 Del V Kunnskaps Forvaltnings Sjefen? Roller, ansvar og oppgaver RennyBA@emomentum.no

3 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen3 Litteratur & Kilder • Professor Petter Gottschalk – BI ”Knowledge Management Through Information Technology” ”IT-Ledelse for Kunnskapsbedrifter”

4 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen4 Litt repetisjon • Potensialet! • Hva er IT-støttet kunnskapsledelse • Ambisjonsnivå • Hva slags IT-systemer kan støtte KF • Hvordan komme i gang?

5 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen5 IT-støtte - et potensiale! ‘What is new and exiting in the knowledge management area is the potential for using modern information technology’  Inter-, Intra- & Extranet with a browser  Groupware  Data warehouse & Data filters  Software agents  Expert systems etc.

6 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen6 KF systemer! • Skape • Skape • Lagre • Fange • Formidle Kunnskap ” ”IT-applikasjoner som understøtter og muliggjør organisasjonsprosesser for å

7 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen7 Ambisjonsnivå Tid Sluttbrukerverktøy Hvem vet hva? Hva de vet! Hva de tenker! Tekstb., Regneark & Mail Info om hvor info finnes Info som kan bli til kunnskap Info som brukes til tolkning Fase I II III IV Ambisjonsnivå for IT-støttet KL

8 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen8 Oppgave Sluttbruker- verktøy Hvem vet hva? Hva de vet! Hva de tenker! Distri- buere • Tekstbehandl. • Kontorsirkulær • WEB-publisere • El. Kalender • Presentasjoner SammeSammeSamme Dele • Gruppevare • Intranett • Nettverk • ePost SammeSamme Fange & Forstå • Database • Datavarehus Samme Skape • Kunstig Intelligens • Ekspertsystemer • Abstrakt logikk • Generiske algoritmer • Intelligente agenter

9 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen9 Kunnskaps-Forvaltning-Sjefen En operasjonell & symbolsk rolle med ansvar for kunnskapsbasert innovasjon!

10 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen10 KL support-funksjoner Kunnskapsforvaltningssjef Bibliotekar Prosjektleder Kunnskapsingeniøren

11 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen11 KF-sjefens oppgave I Advokat el. evangelist for kunnskap og læring Verken Roma eller KFS blir bygget på en dag! -> Forandring av organisasjonskultur og adferd må endres over tid og krever tålmodighet!

12 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen12 KF-sjefens oppgave II • Designe, implementere og overvåke KF- infrastruktur inklusive * bibliotekaren * kunnskapsbaser * personlig- og databaserte nettverk * research sentra og * kunnskapsorientert organisasjonsstruktur

13 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen13 KF-sjefens oppgave III • Administrere relasjonen til og forhandle med eksterne leverandører som akademiske samarbeidspartnere, databaseleverandører osv. -> Dette koster penger og effektivitet er derfor viktig!

14 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen14 KF-sjefens oppgave IV • Levere kritisk innputt når kunnskap skapes og blir brukt til f.eks.: * produktutvikling * markedsundersøkelser * utvikling av foretningsstrategier… og • Fasilitere streben etter å forbedre slike prosesser

15 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen15 KF-sjefens oppgave V • Designe og implementere kodifisering * Spesifisere nøkkelkategorier av info og kunnskap som kan adresseres * Kartlegge nåværende kunnskapslagre og fremtidige kunnskapsmodeller.

16 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen16 KF-sjefens oppgave VI • Måle og administrere verdien av kunnskap -> Dersom organisasjonen ikke vet å verdsette kunnskap og forvaltningen av denne, vil funksjonen ikke leve lenge! -> Du må kunne bevise nytteverdien!

17 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen17 KF-sjefens oppgave VII • Administrere organisasjonens kunnskapsforvaltere -> Gi dem et fellesskap (Community!) -> Etablere profesjonelle standarder -> Bidra i deres karriereutvikling i en matriseorganisasjon mellom KFS og kunnskapsforvaltere i de ulike avdelinger

18 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen18 KF-sjefens oppgave VIII • Lede utviklingen av kunnskapsstrategi -> Fokusere på ressurser av type kunnskap som trenger forvaltning mest -> ….. og på de kunnskapsprosesser med størst gap mellom eksisterende og ønsket kapabilitet.

19 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen19 Utfordringer for KFS • Raske forandringer og uforutsigbarhet krever ny kunnskap som spres og innlemmes i produkter og tjenester! • Bedrifter mangler ikke kunnskap men systemer og kultur for Kunnskapsledelse! • Det er stor mangel i å se potensialet til forvaltning av kunnskap i verdiskapningen!

20 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen20 Samarbeidspartnere Mesterne Partnere Skeptikerne Støtterne De som ivrer for, ser KLs muligheter og vil prøve noe nytt! Entusiastiske senior ledere som identifiserer seg med KL & snakker om det! Negativt innstilte som må overtales eller unngås! Allierte ved implementering. IT- sjef og HR-sjef o.a.?

21 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen21 KFS som designer! Kunnskaps fortegnelse r Kunnskapsbaserte systemer Kunnskaps- intensive foretnings- prosesser Kunnskap s-møter KF vannposter Forsvar for KF-polecies

22 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen22 Å utpeke KFS ? Om det bør utpekes en KFS eller ikke, avhenger av om foretningsledelsen er forberedt og innstilt på å gjøre stillingen til en suksess!

23 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen23 KFS – et entreprenørskap! • Bringe nye foretningsmuligheter til bedriftens produkter og markeder! • Skape nye produkter, tjenester og teknologi! • Bidra til strategisk reformulering, reorganisering og organisasjonsendring! • Gi ledelsen evnen til å skape en konkurransedyktig foretning for fremtiden!

24 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen24 KSF er ikke et solospill! Uten full støtte og engasjement fra toppledelse og linjeledere vil KFS bare bli en ensom ulv. Det krever en ny type foretningsledelse som sprenger tradisjonelle organisasjonsmodeller og sikrer at kunnskap flyter på tvers av hierarkiske og avdelingsmessige grenser!

25 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen25 Administrere kunnskap 77% av bedriftsledere i USA mener at det er særdeles viktig å forbedre • Utvikling • Deling og • Bruk av kunnskap!

26 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen26

27 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen27 Fremtidens KunnskapsLeder Lederen blir mer en medspiller / coach. I mange tilfeller, slik som i konsulent-, revisor- og advokatselskaper er kunnskapslederen også en kunnskapsarbeider med egne klienter. Trend 1: Fra å overvåke arbeid til å gjøre det.

28 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen28 Framtidens Kunnskapsleder Det handler om å organisere et miljø for læring slik Chrysler gjør det i "Tech Clubs" hvor ingeniører møtes for å dele kunnskap på tvers av organisasjonen. Trend 2: Fra å organisere hierarkier til å organisere små samfunn.

29 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen29 Framtidens kunnskapsleder Å øke ytelsen på kunnskapsarbeidere krever en evne til å "komme på innsiden av hodene deres" siden produksjonen av kunnskap er usynlig. Trend 3: Fra å implementere metodikk til å forstå tenkningen.

30 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen30 Framtidens kunnskapsleder Bedrifter som Merck, Microsoft og McKinsey sier at dette er den viktigste faktoren til suksess i kunnskapsintensive bedrifter. Cisco Systems vedlikeholder en utstrakt database over potensielle medarbeidere med tanke på framtidige engasjement. Trend 4: Fra å ansette / avskjedige arbeidere til å rekruttere og beholde medarbeidere.

31 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen31 Framtidens kunnskapsleder Kunnskap handler om både læring og undervisning. Kunnskapsledere inspirerer medarbeiderne til å oppgradere sine kunnskaper samt overføre kunnskap til sine kolleger. Trend 5: Fra å bygge manuelle ferdigheter til å bygge kunnskap.

32 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen32 Framtidens kunnskapsleder Det finnes ingen formel for å verdsette kreativitet, spesielt når mye av det skjer i hjemmet, på flyet eller ute hos en kunde. Trend 6: Fra å evaluere synlige resultater til å verdsette usynlig (taus) kunnskap.

33 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen33 Framtidens kunnskapsleder Teorien er at den mest ønskede kunnskapsorientere kulturen er rask, fleksibel, fokusert, vennlig og morsom. Trend 7: Fra å ignorere kultur til å bygge kunnskapsvennlig kultur.

34 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen34 Framtidens kunnskapsleder En kunnskapsleders rolle er å holde kunnskapsrike arbeidere produktive samtidig som byråkratiet får sitt: resultater. Trend 8: Fra å evaluere synlige resultater til å verdsette usynlig (taus) kunnskap.

35 IT i KunnskapsledelseDel V - Renny Bakke Amundsen35 Kunnskapsledelse Egentlig representerer ikke dette store, revolusjonære tanker. Det handler om å ta folk på alvor. Kunnskap skal yngle og gro. -> For å få til det må folk trives!


Laste ned ppt "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del V - november 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google