Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering og diskusjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering og diskusjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering og diskusjon
ATP modellen Oppsummering og diskusjon

2 Ny versjon av programvare
De samme hovedfunksjonene men noe annerledes ”oppsett” Generelt sett enklere grensesnitt i ny versjon Forbedret rutiner på flere funksjoner som for eksempel ”Trafikk på lenker”

3 Trafikk på lenker Arbeidsreiser med sykkel til Midtbyen
Kartet viser arbeidsreiser med sykkel til Midtbyen. Her er det tatt hensyn til hvordan sykkelavstanden varierer med avstanden. Denne rutinen er kraftig forenklet i den nye ATP-modellen. Tidligere var det nødvendig med mer manuelt arbeid for å lage grunnlagsmatrisene. Sykkelandel Avstand

4 Trafikk på lenker Alle arbeidsreiser med sykkel
Kartet viser alle arbeidsreiser med sykkel i Trondheim. Her er resultatet av den mest kompliserte bruken av rutinen vist; beregning av trafikk fra/ til mange punkt kombinert med RVU-data. Denne beregningsmuligheten er forbedret i den nye ATP-modellen. Tidligere ga ArcView begrensninger på hvor mange målpunkt det kunne beregnes til samtidig.

5 Beregn trafikk på lenker
Funksjon som beregner trafikkstrømmer langs vegnettet. Kan vise barns skoleveg eller arbeidsreiser til et bestemt område. Kan kombineres med RVU-data og vise trafikk med ulike transportmidler. Funksjonaliteten kraftig forbedret ved at nødvendige rutiner for bruk av RVU-data er automatisert samt at det nå er mulig å beregne strømmer mellom et ubegrenset antall punkt. NB!!! Hvordan er det med generelle RVU-data??? Det er lagt til rette for bruk av sykkeldata, men hvordan kan vi enkelt bruke ulike RVU-data i ulike områder?

6 Finn nærmeste målpunkt – forbedret funksjonalitet
Her er boliger tilordnet nærmeste holdeplass. Noen bygninger (vist med grått på kartet) er ikke med i beregningen siden de ligger for langt unna holdeplassen. I beregningene er det angitt at maksimal gangavstand til holdeplass skal være 500 meter.

7 Ny versjon av programvare
Noe går raskere – andre beregninger tar fortsatt tid Nytt grensesnitt i ArcGIS 9 kan generelt sett være en utfordring Stor overgang fra versjon 3.x til 9.x Geodatabaser kan være en utfordring Spesiell utfordring i forhold til å bygge nettverk

8 Veien videre En test-versjon av programvaren sendes ut til testing innen 1. oktober. Før endelig versjon slippes vil det også være laget rutiner for: - å vise kollektivrute på skjerm med ventetider - å tilrettelegge sykkelnett - andre ting? Hvilken prosess bør vi legge opp til videre? Brukermedvirkning – frister for tilbakemelding Hvordan skal nettverk tilrettelegges framover – Bør modellen inkludere tilretteleggingen av data også på sikt? Behov for kurs?


Laste ned ppt "Oppsummering og diskusjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google