Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Hvilke muligheter har vi ved å simulere fremtidige ITS-tiltak? Geir Trygve Jensen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Hvilke muligheter har vi ved å simulere fremtidige ITS-tiltak? Geir Trygve Jensen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Hvilke muligheter har vi ved å simulere fremtidige ITS-tiltak? Geir Trygve Jensen, ViaNova Plan og Trafikk

2 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Trafikkmodeller

3 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING • Mikrosimuleringsmodell: • Mating av trafikk på et vegnett (fra tellinger eller transportmodell) • Ingen egen beregning av transportetterspørselen • Kan se hvordan trafikken fordeles og avvikles på vegnettet og se hvilke kjøreruter som blir valgt • Mulig å se hvert enkelt kjøretøy i sanntid • Overordnet transportmodell: • Beregner transportetterspørsel • Fordeler trafikk ut på veilenkene • Beregner trafikkavvikling i forhold til kapasitet på hver enkelt lenke • Fanger ikke effekten av hvordan kø forplanter seg bakover Trafikksimulering

4 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING • Trafikksimuleringsprogram utviklet av TSS i Barcelona • Høyt detaljnivå, men samtidig mulig å bygge store modeller • Kort beregningstid • Mulig å se samspill mellom flere vegkryss, vekslingsstrekninger, bratte stigninger, etc. • Beregner hvordan et helt vegnett takler en gitt trafikkmengde • God visuell fremstilling. Live-visning av trafikk i 2D og 3D • Enkelt å trekke ut alle ønskede data fra simuleringen Aimsun

5 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING • Statens Vegvesen besluttet å benytte Aimsun som nytt etatsverktøy sommeren 2011 • Erstattet Contram, som ikke lenger blir videreutviklet av produsenten. • Kun noen få i Norge som har brukt Aimsun frem til nå (men stadig økende antall) • Internt utviklingsprosjekt i VNPT i 2012 og 2013 • Eksternprosjekter: • E18 Vestkorridoren • E18 Filipstad • Storokrysset i Oslo Aimsun - historikk

6 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Aimsun - bruksområder Optimalisering av eksisterende vegnett • Mulig å se effekt av mindre tiltak • Eks.: signalregulering, tilfartskontroll, hastighetsregulering, forbedret geometri, kjørefeltdisponering Alternativsvurdering av fremtidig vegnett • Kapasitetsberegninger • Identifisere flaskehalser • Finne det beste alternativet • Optimalisering Scenarioer • Ulykker, omkjøringer • Anleggsfaser

7 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING • Modellen mates med trafikketterspørsel, vegnett og soner • Trafikketterspørsel gis i OD-matrise  Posisjon til hvert enkelt kjøretøy beregnes hvert sekund (eller annet valgfritt beregningsintervall) • Utviklet i Spania  mange parametere som må tilpasses norske forhold Hvordan det virker

8 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING 1. Fremskaffe trafikkdata (25 %) 2. Koding (15 %)  Veigeometri importeres fra AutoCAD via GIS  Kartbakgrunn og ortofoto kan importeres som «xref»  Kryssbevegelser og hastighet 3. Kalibrering (30 %) 4. Analyse (30 %) • Det finnes en ”optimal detaljeringsgrad” med hensyn til å gi en best mulig beskrivelse av situasjonen samtidig som man tilstreber lavest mulig grad av usikkerhet • Tilgang på og nøyaktighet av inngangsdata er viktig å ta i betraktning • Modellen må brukes og tolkes på riktig måte Tidsbruk / detaljnivå

9 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Demo 1. E18 Vestkorridoren utbyggingsalternativ 4 2. Bruk av ITS-virkemidler (tilfartskontroll) 3. Stengt kjørefelt (ulykke) • Trafikantinformasjon / omkjøring 4. Feltbruk, kommer bussen frem?


Laste ned ppt "VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Hvilke muligheter har vi ved å simulere fremtidige ITS-tiltak? Geir Trygve Jensen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google