Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag om endringer i reguleringsmodellen fra 2013 Fagdag KS Bedrift og DEFO 13. september 2012 Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag om endringer i reguleringsmodellen fra 2013 Fagdag KS Bedrift og DEFO 13. september 2012 Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag om endringer i reguleringsmodellen fra 2013 Fagdag KS Bedrift og DEFO 13. september 2012 Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk regulering

2 Nye modeller for beregning av kostnadsnormer Høringsdokument 2/2012 av 19. juni 2012 Høringsfrist 21. september 2012

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Bakgrunn for endringsforslagene ■ Mer stabile inntektsrammer over tid ■ Riktigere inntektsrammer ■ Korrigering for rammevilkår med ensartet metode ■ Bedre metode for å korrigere for forskjeller i rammevilkår ■ Ny vurdering av betydningen av forskjeller i rammevilkår ■ Alle selskaper evalueres mot samme front ■ Lik behandling av alle spesielle selskaper ■ Fjerne hindringer for rasjonell strukturendring

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i metoder og modeller ■ Trinn 1 (DEA): ■ Front basert på 5- årig gjennomsnitt ■ ”Slankere” modeller ■ Trinn 2 (korrigering): ■ Bedre data ■ Bedre metode (differanse til mønsterselskap)

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Distribusjonsnettet ■ Trinn 1: DEA-modell* ■ Oppgaver (output, produkter) : Antall km høyspent Antall nettstasjoner Antall abonnementer ■ Totale kostnader som innsatsfaktor (input) DV, avskrivninger, avkastning på kapital, KILE, nettap ■ Selskapene måles med årets totalkostnad mot en front som basert på et 5-årig gjennomsnitt av kostnader og oppgaver ■ Trinn 2: Regresjonsmodell – Korrigering for rammevilkår, differanse til mønsterselskap fra trinn 1. ■ Småkraft (ytelse, størrelseskorrigert) ■ Skog med høy/svært høy bonitet ■ Grisgrendt faktor, målt som gjennomsnittlig befolkningstetthet ■ Gjennomsnittlig avstand til vei ■ En kystfaktor (Kvadrert vindbelastning dividert på kystavstand) ■ Andel høyspent jordkabel *Data Envelopment Analysis 5

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Regionalnett ■ Trinn 1: DEA-modell* ■ Oppgaver (output, produkter) : Vektet verdi av luftlinjer (185 kategorier) Vektet verdi av jordkabler (44 kategorier) Vektet verdi av sjøkabler (34 kategorier) Vektet verdi av grensesnitt (transformatorer, brytere og komp. anlegg) ■ Totale kostnader som innsatsfaktor (input) DV, avskrivninger, avkastning på kapital, KILE ■ Selskapene måles med årets totalkostnad mot en front som basert på et 5-årig gjennomsnitt av kostnader og oppgaver ■ Trinn 2: Regresjonsmodell – Korrigering for rammevilkår, differanse til mønsterselskap fra trinn 1. ■ Skog med høy/svært høy bonitet ■ Gjennomsnittlig helning *Data Envelopment Analysis 6 Luftlinjer/kostnad Grensesnitt/kostnad

7 Norges vassdrags- og energidirektorat GIS-analyse geografiske rammevilkår

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Mange rammevilkår er testet  Ekstremvind (referansevind)  Gjennomsnittsvind (midlere vind)  Kystavstand: Åpne og lukkede fjorder  Antall forsynte øyer  Andel høyspent sjøkabel  Skog: Fordelt på barskog, løvskog og blandingsskog i ulike bonitetsklasser  Helningsgrad  Avstand til veg  Høyde over havet  Breddegrad  Snø  Islast  Lyn  Befolkningstetthet  Bygningstetthet  Andel tettstedssoner  Andel sentrumssoner  Andel høyspent jordkabel  Fritidsabonnementer  Andel LE til store næringskunder  Installert effekt fra småkraftverk  Antall småkraftverk  Andel energi matet inn i eget D-nett  Andel energi matet opp til S-nett  Andel abonnenter tilknyttet 400V

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Selskaper som særbehandles ■ NVE foreslår ny metode for å evaluere selskapene som ikke kan inngå i DEA-modellene ■ Selskapene måles mot sitt eget femårige gjennomsnitt ■ Vi beregner et mål på total oppgave for selskapet, og ser denne mot selskapets totale kostnader ■ Regionalnett: summen av vektet verdi på anleggsmasse ■ Distribusjonsnett: ”Nettverdi” •Vektet sum av abonnementer, høyspent og nettstasjoner

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Nærmere om korrigeringen i trinn 2 ■ Korrigere DEA-resultatet fra trinn 1 ■ Opp dersom vanskeligere rammevilkår enn mønsterselskapet ■ Ned dersom lettere rammevilkår enn mønsterselskapet ■ Parametrene i korrigeringen (β) er estimert ved OLS ■ Basert på 5-årig gjennomsnitt av kostnader og oppgaver ■ Tar hensyn til utvalgsskjevhet vha bootstrapping ■ Eksempel fra regionalnettsmodellen: ■ Hvis DEA=90%

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Kompensasjon for inntektsbortfall ved fusjoner ■ Ny metode for beregning av harmonieffekten Harmonieffekten ■ Gjennomsnittsfront mot de fusjonerende selskapenes gjennomsnittsdata i DEA ■ Øker nåverdiberegningen av engangskompensasjonen fra 10 til 30 år ■ Fast kalkulasjonsrente på 4,5 % i nåverdiberegningen

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Informasjon på nve.no

13 Mer informasjon: nve.no (forside) > Kraftmarked > Økonomisk regulering av nettselskap > Aktuelle prosjekter > Modell for kostnadsnorm fra 2013 Nyheter og høringer økonomisk regulering: nve.no (forside) > Kraftmarked > Økonomisk regulering av nettselskap > Nyheter og høringer - økonomisk regulering


Laste ned ppt "Forslag om endringer i reguleringsmodellen fra 2013 Fagdag KS Bedrift og DEFO 13. september 2012 Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google