Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plassering i NGTFs utdanningstilbud Norges Gymnastikk- og Turnforbund har laget kurset Trampett i skolen trinn 1 og trinn 2. Kurset er basert på sikringskurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plassering i NGTFs utdanningstilbud Norges Gymnastikk- og Turnforbund har laget kurset Trampett i skolen trinn 1 og trinn 2. Kurset er basert på sikringskurs."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Plassering i NGTFs utdanningstilbud Norges Gymnastikk- og Turnforbund har laget kurset Trampett i skolen trinn 1 og trinn 2. Kurset er basert på sikringskurs 1 i trampett, men er tilpasset lærerens behov i skolen. Kurset har totalt 12 skoletimers varighet - består av 2 moduler à 6 skoletimer (trinn 1 og trinn 2).

3 Mål med kurset Deltakerne skal: • kunne drive forsvarlig instruksjon på trampett når det gjelder grunnsprang og salto til oppbygd tjukkas (trinn 1), og salto på flat tjukkas og hopp med hoppredskap (trinn 2) • vite hvilke sikkerhetsregler som gjelder for bruk av trampett • vite om sprangets 5 faser og hvilke krav som stilles i forbindelse med disse • kunne arbeide analytisk med øvelser ved å tenke forutsetninger, krav, arbeidsoppgaver, vanlige feil og konsekvenser Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

4 NGTFs bestemmelser for bruk av trampett A.Ved bruk av trampett skal det alltid være minst en ansvarlig og sertifisert trener, som skal stå ved trampetten (på tjukkasen). Trenere som bruker trampett hvor utøverne gjennomfører hopp med rotasjoner om tverrakse og sagitalakse, skal ha bestått trampettsikringskurs. B.Trenere som bruker trampett, men hvor utøverne kun gjennomfører hopp uten tilløp og med duken horisontalt eller i skrått hellende stilling mot landingsmatten, trenger ikke å ha bestått trampettsikringskurs. C.De som har godkjent trinn 2 i Trampett i skolen – kurs for lærere får godkjent dette som sikringskurs 1 trampett. D. Trenere som har gjennomført kurs i Idrettens Grunnstige kan undervise alle trinnene i trampett som kurset dekker. Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

5 E.Ansvarlig og sertifisert trener skal kontrollere at utstyret som skal benyttes er i orden før bruk: a) Trampetten skal være i forsvarlig stand. b) Landingsområdet skal være sikret for gjennomslag og være stort nok. F.Klokker og smykker skal tas av før man hopper. Det gjelder både utøvere og trenere. G.Det er forbudt å utføre triple volter i konkurranser i troppsgymnastikk i Norge. Unntatt er utenlandske utøvere ved internasjonale mesterskap i Norge. Det anbefales på det sterkeste at triple volter heller ikke utøves i treningssammenheng. NGTFs bestemmelser for bruk av trampett Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

6 Antrekk/bekledning • Klokker, ringer og smykker tas av • Trampettsprang setter store krav til bevegelighet og klærne bør være kroppsnære • Elevene bør være barbeint eller bruke turnsko • Hopping i strømpelesten gir stor fare for uhell på grunn av sklifaren • Joggesko skal ikke brukes Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

7 Ledelse og instruksjon 1.Vær alltid beredt og konsentrert a) Planlegg treningen nøye b) Varm godt opp c) Bygg opp de fysiske forutsetningene d) Bygg opp de tekniske forutsetningene gjennom riktig teknikk 2.Aldri flyverulle på lav tjukkas 3.Hopp aldri med sko 4.Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

8 Ledelse og instruksjon Mottak: • Stå oppå tjukkasen/landingsmatta og nærme inntil  da får du kortere arm å jobbe på og du kan bruke mer kraft Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

9 Ledelse og instruksjon Mottak: • Søk mot eleven og ikke rygg unna når øvelsen utføres  vær tøff, du må ofre deg litt for at du skal ha mulighet til å gi en reell hjelp i mottaket Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

10 Ledelse og instruksjon Mottak: • Bruk armene aktivt – de skal ikke ”henge ned”  la armene søke mot den delen av kroppen der støtten / hjelpen skal foregå Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

11 Ledelse og instruksjon Mottak: • Se på det punktet som du skal bruke armene på  da søker armene etter blikket • Du er avgjørende for utfallet av et trampetthopp • Det er et stort ansvar å lede en trampetttrening og som mottaker er dine viktigste oppgaver: Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

12 Ledelse og instruksjon • å sørge for at eleven lander på tjukkasen • å hjelpe eleven med balanse i landingen • å sørge for tilstrekkelig rotasjon, evt. hindre overrotasjon • å stabilisere eleven i landingen • å bygge opp trygghet og tillit til utøverne slik at de stoler på deg • å påse at elevene ikke har noe i munnen når de hopper Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

13 Sprangets 5 faser TilløpInnhoppSatsSvevLanding Tilløpet bør være langt nok til å gi eleven en hastighet som er tilstrekkelig for å få en best mulig kraftutnyttelse i satsen. Innhoppet bør være langt og forholdsvis lavt. Dersom innhoppet blir for høyt, bremses farten og man mister fart og dermed kraft i satsen. I innhoppet skal man presse beina fram og føre armene opp slik at når man treffer trampetten er kroppen i posisjon. I posisjon menes liten vinkel i hoften og armene peker opp og litt fram I satsen må eleven ha godt buktrykk og rett rygg. Med elastisk duk og stålfjærer vil en sats i trampetten virke over tid, og det er tidsfaktoren som bringer eleven inn i et høyt svev. Når eleven har presset duk og fjærer så langt tyngde og hastighet tillater, kommer elevens egen muskelkraft i tillegg og spenner duk og fjærer ytterligere. Endring av kroppsstilling for enkle volter skjer rett før toppunktet. Unntak kan være strak salto med mer en 540° skru, da trenger man mye av svevfasen for å gjennomføre skruen. Ved rotasjonskrevende momenter som doble volter endrer man kroppsstilling rett etter sats Utstrekkingen må skje så tidlig at man rekker å møte dynematta med fullt utstrekt kropp, og det skal være god balanse i landingen. Når man utfører trampettsprang i strøm skal landingen markeres et kort øyeblikk. eleven må deretter løpe av dynematten og gjøre plass til nestemann Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

14 Strekkhopp • Hoppet skal være høyt. Viktig at troppens høyde er den samme, eventuelt stigende • Kroppen skal være fullt utstrukket og med god fiksering gjennom hele svevet Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

15 Strekkhopp • Overstrekk eller svai skal ikke forekomme • Hendene skal brukes aktivt i satsen, føres over hodet og holdes slik gjennom hele svevet • Landing: Myk med hendene strukket fram • Landing: Myk med hendene strukket fram Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

16 Pikert hopp • Fullt utstrukket før pikering • Pikering/bendeling: Vinkel mellom overkropp og ben på mindre enn 90 (spiss vinkel). Armene skal være på leggene • Full utstrekning før landing • Hoppet skal være høyt Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

17 Salto Når du er sikker på at elevene behersker de mest grunnleggende hoppene kan de starte med saltotrening på oppbygget dynematte. Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

18 Kroppert salto Forutsetninger: • Beherske kroppert stilling • Beherske forlengs rulle • Sats fra trampett og høy forlengs rulle på oppbygget dynematte • Riktig timing i hoppets ulike faser (tilløp/innhopp – sats – kroppering – strekk – landing). Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

19 Kroppert salto Arbeidsoppgaver: • Fiksert rygg og buk i satsen • Riktig vinkel i beina under sats • Bruk armene frem og opp i innhoppet • Hodet i forlengelse av kroppen • Kropper raskt rett før passering av toppunktet, strekk ankelleddet • Strekk helt ut før landing Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

20 Kroppert salto Vanlige feil: • Fører ikke armene opp og frem i innhoppet/satsen  Dette gir liten kraftutnyttelse og for mye bevegelse fremover • Armene er rett opp eller litt bak ørene, mister spenning i buk  Dette gir liten kraftutnyttelse Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

21 Kroppert salto Vanlige feil: • Søker inn i kroppert stilling før satsavviklingen er ferdig = lavt hopp og mister rotasjonsimpuls • Blikket føres ned og inn i magen før satsen • For åpen kroppering (skaper lite rotasjon) • For tidlig eller sen utstrekning (dårlig balanse i landingen) Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

22 Kroppert salto Mottak: • En hånd i ryggen i svevfasen • Brems rotasjon i landingen med en hånd på magen og den andre hånda i ryggen Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

23 Pikert salto eleven kan forsøke pikert salto når han/hun står støtt etter en kroppert salto. Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

24 Pikert salto • Prøv pikert salto på oppbygget dynematte først • Forutsetningene for pikert salto er de samme som for kroppert salto • Arbeidsoppgavene er like, men eleven må strekke i kneleddet og beina skal være helt samlet Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

25 Strak salto eleven kan forsøke strak salto når han/hun behersker pikert salto. Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

26 Strak salto • Strak salto medfører tre ganger så stort treghetsmoment som kroppert salto • Et større treghetsmoment krever en spissere vinkel i hofta og armene rett fram i satsen Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

27 Strak salto • God rotasjon oppnås best ved å kombinere god fart i tilløpet med gunstig teknikk og kroppsstilling i satsen • Strak salto er viktig å beherske, fordi det er denne saltoen som egner seg best ved skru over 360° Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

28 Hopp med hoppredskap Det finnes to ulike teknikker for hopp der man gjør anslag med hendene: Teknikk 1 Dersom man ønsker å arbeide kun med overslag eller overslag med skru, er det greit å bruke en teknikk som skaper mindre rotasjonsimpuls i fraskyvet. Dette kalles her for ”teknikk 1”. Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

29 Hopp med hoppredskap Teknikk 2 Hvis man ønsker et anslag med salto i 2. svevfase plasseres hendene tidlig inn på hoppredskapet og man møter det med vinkel i skuldra, utfører en fiksert svai i kroppen ved fraskyvet. Dette skaper nok rotasjon i 2. svevfase til en salto. Det finnes to ulike teknikker for hopp der man gjør anslag med hendene: Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

30 Hopp med hoppredskap Forutsetning for å klare overslag: • Håndstående • Rette albuer og fraskyv i skuldre • God nok bevegelighet i skulderleddet slik at armene strekkes i forlengelse av kroppen Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

31 Hopp med hoppredskap Hjelpeøvelser før overslag: • Håndstående mot vegg • Håndstående fall til ryggliggende på dynematte • Fraskyv i skuldrene med hendene mot vegg • Håndstående mot vegg – strekk og senk skuldrene (skyv fra og senk) • Lite tilløp, spark til flyktig håndstående, land med strak kropp på rygg oppå dynematte Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

32 Hopp med hoppredskap Hjelpeøvelser før overslag: • spark til håndstående – lite fraskyv med armene – land i håndstående og forlengs rulle • steg ned fra høy kasse til lavere kasse og fraskyv fra laveste kasse • ned fra horisontal kasse, fraskyv til stående • fra lav kasse, fraskyv til stående på dynematte Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

33 Hopp med hoppredskap Arbeidsoppgaver: • Lavt og langt innhopp på trampetten • Lav 1. svevfase • Søk langt frem på hoppredskapet (teknikk 1) • Søk tidlig inn på hoppredskapet med vinkel i skuldrene (teknikk 2) • Strekk ut i skuldrene og gjør en fiksert svai med kroppen ”sett fart på hælene” (teknikk 2) Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

34 Hopp med hoppredskap Arbeidsoppgaver: • Blikket på hendene under fraskyvet • Fraskyv før kroppen står i 90 mot hoppredskapet • Strake albuer i fraskyv • Høy 2. svevfase og strak kropp gjennom hele svevet (teknikk 1) Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

35 Hopp med hoppredskap Vanlige feil: •For kort 1. svevfase •Venter for lenge med fraskyv •Skuldrene siger frem før fraskyvet •Bøy i albuene ved fraskyv •For høy i 1. svevfase •Mister spenning i hofta Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

36 Vanligste skader ved bruk av trampett

37 • Trampettsprang gir store muligheter for kroppslig utfoldelse i frie svev • De vanligste skadene er akutte overbelastningsskader i ankel og kne, brudd kan også oppstå • Dessverre kan uhellet være ute og alvorlige skader som brudd i nakke eller ryggskade kan oppstå Vanligste skader Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

38 Brudd i nakke eller rygg •Brudd eller mistanke om skader på hodeskallen, i nakken eller i ryggen er alltid meget alvorlige. •Som hovedregel skal du aldri flytte pasienten, men straks tilkalle kyndig hjelp. •Sørg for frie luftveier •Ring 113 Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

39 Førstehjelp PRICE ProtectionRestIceCompressionElevation Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

40 Forebygging •Varm godt opp •Pass på at du ikke blir nedkjølt •Viktig med et godt treningsgrunnlag •Bygg opp de fysiske forutsetningene •Riktig progresjon •Sørg for hensiktsmessig bevegelighet til den aktiviteten du driver Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader

41 Slik aktivitet kan for eksempel være: •svømming •sykling •lett jogging •lett styrketrening (f.eks. vippebrett og balansematte) •bevegelighetstrening Etterbehandling av akutte skader Hopp med hoppredskap Hopp med hoppredskap Mottak Salto Strekkhopp Pikert hopp Pikert hopp Ledelse og instruksjon Ledelse og instruksjon Bestemmelser Sprangets 5 faser Sprangets 5 faser Idrettsskader


Laste ned ppt "Plassering i NGTFs utdanningstilbud Norges Gymnastikk- og Turnforbund har laget kurset Trampett i skolen trinn 1 og trinn 2. Kurset er basert på sikringskurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google