Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom
To tiltak for Barn av Foreldre med psykiskeproblem og rusproblem Jan Steneby, Voksne for Barn Tormod Rimehaug, RBUP Nord / Midt

2 Premisser Lovendringen: Barn rettigheter som pårørende
Barn/familiefokus i voksentjenester Personell-plikt OG System-krav Annet/bredere fokus enn BV meldeplikt Familiene: Fra optimal omsorg til omsorgsvikt De fleste: Styrke mestring, bekyttelsen og livskvaliteten Redusere risiko/forebygge også UTEN tegn hos barnet Fange opp behov også for omsorgstiltak og behandling

3 Hoved-Utfordringer Nye prosedyrer: Nye tiltak:
Oppfanging av ”familier-behov” Bevisstgjøre og motivere foreldre Formidle til tiltak Nye tiltak: Helsefremming og forebygging Effekt og brukerkvalitet

4 Fire Målskiver NETTVERK OMGIVELSER Samspill Kommunikasjon
Barns mestring Forståelse Foreldrefungering Forståelse

5 Ulike system-behov Forpliktelse ? Ambisjoner ?
1.linje – 2.linje – ulike roller / krav Voksentjenester <–> barn/familie-tjenester Hva vil den lokale terskelen være? Prosedyrer ? Tiltak ? Kompetanse ? Roller og arbeidsmåter ?

6 Kompetanse / Praksis Organisasjonskultur Individuell erfaring
Nøkkelspørsmål: Snakke med barn Snakke med mer enn EN person i rommet Tenke familie / nettverk

7 NYE tiltak/prosedyrer
Mål: Permanent kvalitets-heving Prosjekter har begrenset verdi NY PRAKSIS Krever mer systematikk Konkret innøving av / støtte til praksis Krever vedlikehold-strategier Lovendringen KREVER annerledes praksis

8 Laveste nivå – Mål/ambisjon
Foreldre: Bevisstgjøre barneperspektiv og foreldrefunksjon Motivasjon og mandat til fokus på barna Barn: Informasjon om problem/tilstand OG tiltak Vurdering av behov OG kanalisering til tiltak Innenfor rammen av samtykke

9 Barneperspektiv-samtalen
Systematisering av laveste mål/ambisjon Beskrivelse av en konkretisering Støtte i praksis-utførelse Beskriver minimumskrav til praksis

10 Barneperspektivsamtalen

11 Barneperspektiv Kartlegge barnas perspektiv sammen med foreldrene
Hjelpe foreldrene til å ta barnas perspektiv Hva kan være konsekvenser av barnas perspektiv Hjelpe foreldrene til å støtte barna Redusere barnas byrder Forklare hverdagshendelser

12 Barneperspektivsamtale
Tre samtaler Første samtalen: forelderen/foreldrene alene. en innledende samtale. Varighet: Maksimum 1 time Andre samtale: Tilpasset ønskene og behovene med et barn alene, med søsken sammen barn og foreldre sammen Varighet: Fra 15 minutter til 30 minutter Tredje samtale: En tilbakemelding til forelderen. Varighet: Fra 30 minutter til 45 minutter

13 Hovedmålsetningene er
Å styrke barnas evne til å mestre gi informasjon om problemene til forelderen gi emosjonell og sosial støtte. Å styrke foreldrenes kompetanse Bevissthet Kommunikasjons-praksis Å gi råd om ytterligere hjelp og støtte. Barnegrupper / Ungdomsgrupper FFI Å henvise videre ved bekymring

14 Samtale 1 med forelderen/foreldrene - A-D
A. Forklare hva samtalene går ut på B. Samtale om konsekvensene av sykdommen / rusproblemet hvilken innvirkning det kan ha hatt på familielivet og på barna.

15 C. Muligheter for beskyttelse og styrking for barna
evt. med utgangspunkt i folderen ” La oss snakke med barna”

16 D. Sammen med foreldrene:
Hva man kan forvente av samtalen med barna. Vil foreldre snakke med barna selv eller felles? Vil de overlater samtale-ledelsen til deg? Vil de selv forklare eller belyse noe for barna? Har de bestemte bekymringer?

17 Samtale 2 med barn (og foreldre) – A-D
A. Å få en oversikt over barnas perspektiver og hvordan de opplever situasjonen Skolen, venner, familien utenfor hjemmet B.Lytte til barnets/barnas historie (inklusive følelser, usikkerhet, tvil) og la dem gi uttrykk for sine følelser og stille spørsmål. Foreldrene dine syns at vi skulle snakke om,…de mener at…..”.

18 C. Sørge for informasjon til barna
I familien, sammen med foreldrene eller i forståelse med foreldrene 1. Informasjon om sykdommen til forelderen (som eksempel kan LOSMB brukes); 2. Informasjon om eventuell innlegging; om besøksmulighetene og hva barna kan forvente 3. Informasjon om behandlingsmåte; samtale, medisinering, terapi - om de omsorgsarbeiderne som er trukket inn.

19 D. Forberedelse av tilbakemeldingen til forelderen/foreldrene avhengig av barnets/barnas alder.
hva er viktig å melde tilbake til foreldrene, hvordan vil du gjøre dette og evt. hvorfor

20 Samtale 3 med foreldrene (og barna)
Tilbakemelding til foreldrene Muligheter til å stille spørsmål. Drøfte hva som skal / kan skje videre,

21 Nytt Overblikk

22 Forebyggende/Helsefremmende tiltak for pårørende-barn - eksempler
Bygge på Introduksjons-samtale (BPS) Familiesamtaler/Familieintervensjon Gruppe-tiltak – barn – ungdom – unge voksne – foreldre Mor-barn – intervensjon – samspill Nettverks/nærmiljø - intervensjoner

23 Oppfanging av familier - motivere
Motivasjon og medvirkning avgjørende – utsette? Barn belastes hvis tiltak mangler foreldremandat Holdning: Anerkjenne og støtte Bygge samarbeidsrelasjon til foreldrene Problem-erkjennelse forutsetning Stimulere åpenhet/kommunikasjon i familien

24 MESTRINGSGRUPPER - VfB
Nederlandsk gruppeprogram KOPP - Trimbos Oversatt BUP Levanger Bred erfaring i Midt-Norge 90% av Nord-Trøndelag – BAPP-nettverket Barn 8-12år, Ungdom 13-16år Skriftlig manual / dreiebok Spill, Videoer, matriell Programeier Norge ”Voksne for Barn”.

25 Gruppeprogrammets struktur
2 foreldresamlinger, 8+1 barnesamlinger 1,5 time. 4-6 (8) barn – lukket gruppe Foreldre ansvar for transport Uformelle foreldre-samlinger? Alle samlingene starter med uken som har vært, Tema 1 Lek og måltid inngår alltid Tema 2 Oppgave til neste gang

26 GRUPPENS EGENART Strukturerte samlinger
Læringsmål, oppgaver, rollespill, samtaler og lek Bygge på barnas egne erfaringer og spørsmål Gruppeleder modell - egne følelser og væremåte Rolleforming i veiledning – aktiv, ekspressiv Mestring, åpenhet, støtte og kunnskap er fokus NB! ikke en terapigruppe – bekrefte og gå videre arbeidsmappe og hjemmeoppgaver til barnet Involvere foreldre lokalisert i barnets nærmiljø-helsestasjon, ungdomsklubb, etc.

27 Målsetninger Økt kunnskap og forståelse
Felleskapsopplevelse + redusert skam Øke praktisk / tankemessig mestring Ferdighetstrening sosialt lek, rollespill, modell-læring Økt nettverksbevissthet Dele erfaringer

28 INNHOLDSFORTEGNELSE FORELDRE-Samling A. Barnas perspektiv
Innhold i barnegruppene Hvem er syk hos oss Samling 1. Å bli kjent med hverandre -leker, lager regler,intervjuer hverandre Samling 2. Gjenkjennelse av følelser lek – video - spill, INNHOLDSFORTEGNELSE Samling 3. Å vise følelser- dramatiserer følelser Samling 4. Å bli bevisst av følgene-besøk av lege.barna lager egne spørsmål som de lurer på. Samling 5. Sosialt nettverk- tegner eget nettverkskart. Hvem kan jeg snakke med? Sosiale ferdigheter 6. Trening av sosial kompetanse, tørre å si ifra , be om hjelp og lignede. Samling 7. Øve videre på sosiale ferdigheter (f.eks. mobbing) Samling 8.- Vi tar avskjed (lager videofilm). Lukker gruppen FORELDRE-samling B Video barneintervju Foreldre evaluering Gjensyn-samling Ca 6uker etter - Barnegruppen

29 Praksis i Midt-Norge Kommunalt helseforebyggende tiltak
Bydel - kommune - interkomunalt Tverretatlig samarbeid – personell / rekruttering Veiledning + nettverk med 2.linje Regional ressurs-enhet

30 STRATEGIER - Kvalitetsikring - Vedlikehold
Praktisering underopplæring + veiledning Organisering av forpliktende Nettverk Kommuner – 2.linje – RBUP – VfB - Europa Manual og materiell

31 RBUP (NTNU) Trimbos Institute NL ”Voksne for Barn” Nordisk nettverk
. Orkdal BUP Sykehuset Namsos BAPP Sykehuset Levanger Molde Sykehus Midtre Namdal Inderøy Kommune Verdal Steinkjer Levanger Rauma Nesset Hitra/Frøya Ålesund? Ålesund Snåsa Stjørdal Meråker Frosta MNK/BUP Sula Leksvik Mosvik Indre Ytre ”Voksne for Barn” Trimbos Institute NL RBUP (NTNU) Nordisk nettverk Molde Vestnes Orkdal

32 Voksne for Barn Spredning-strategi Nasjonalt
Aktivt i noen helseforetak Helse Fonna Helse Sør/Øst – Oslo / VestAgder /Østfold / Buskerud Modellkommunene – BUFetat Åpen rekruttering av tjenesteytere Opplæring: Introduksjon + veiledet praksis Assistere lokal organisering av veiledning Assistere lokal organisering av nettverk


Laste ned ppt "Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google