Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjulbygging 1Alle rettigheter tilhører Sjur Njå. I begynnelsen var ordet • Så kom formelverket... Det enkleste her er å bruke et excel ark eller enda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjulbygging 1Alle rettigheter tilhører Sjur Njå. I begynnelsen var ordet • Så kom formelverket... Det enkleste her er å bruke et excel ark eller enda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjulbygging 1Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

2 I begynnelsen var ordet • Så kom formelverket... Det enkleste her er å bruke et excel ark eller enda bedre en online kalkulator som DT-swiss. Her ligger mange komponentverdier inne.DT-swiss • Disse tar også hensyn til at eiken strekkes under spenn. Stålets E nummer er 193GPa. Ved diameter, spenning og lengde finner vi forlengelse. Gjerne over 1mm DS på landevei. 2Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

3 I begynnelsen var ordet • Så kom formelverket... Ved effektiv ’nippeldiameter’ på felg (ERD) og hulldiameter på flange samt hvor langt denne befinner seg fra senter av navet kan vi enkelt regne oss frem til hvilke eikelengder som behøves. Ved bruk av tynne eiker bør forlengelsen av eiken ved spenning taes med i beregningen. 3Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

4 Komponenter • Eiker & Nipler • Nav • Felg • Stativ • Tensiometer • Eikenøkkel • Diverse 4Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

5 Felgen • Hva skal den brukes til? • Ballanse mellom vekt og styrke • Pinning/sleeved/sveiset? • Eyelets? Doble/enkle? • Prep av felg: -runde nippelhull, olje? 5Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

6 Nav • Langt viktigere enn hva mange vil inrømme • Flense størrelse/distanse -> vinkler • Beregne spenneing DS – NDS • Lagre • Paler – inngrepspunkter – system 6Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

7 Felgen, stivhet, myter Annet arealmomentRektangulært (Steiners teorem) • Hvorfor sliper felger på bremsen, og hva er alt dette med lateral stivhet? • Er det forskjell på stivhet og styrke? Hva er sammenhengen • Er en dyp felg stivere? Hva med en box-felg? • Formelen sier oss at dybde har nært ingenting å si for stivhet og styrke.............Men 7Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

8 Felgen, stivhet, myter • Avbøying av ’fast’ I bjelke • Formel 2 er for å vise hvordan et typisk tensiometer virker mens vi er inne på avbøying. Rektangulærformel for annet arealtversnitt sier oss at bredden på en aeroeike er underordnet tykkelsen for beregning av spenn. Har en tabell for en tilnærmet like bred, er dette bra nok. • Kort om avbøying • Med F=kraft, L=lengde E=youngs og I = annet areal viser det en liten sammenheng mellom nodeavstand, felgprofil og stivhet. • Verdt å merke seg er at en doblig av L, ganger avbøying med 8! • Vi ’ser’ også at en boxprofil kan være ettergivende vertikalt, men stiv lateral 8Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

9 Felgen, stivhet, myter • En felg som har et høyt annet arealmoment mot navet, vil distribuere vertikal last over flere eiker • En felg med høyt annet arealmoment også 90⁰ på, vil være sideveis stivere • En dyp felg gir kortere eiker og bedre vinkler • En økning i vinkel bidrar med kvadratet i forhold til lateral stivhet. Tversnitt/eiker kun linært. 9Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

10 Skivebremser • Spesielle problemstillinger oppstår ved skivebremser • Minimere at hjulet trekker til en side ved oppbremsing • Belastning ved felgfeste • Sørge for at eiken går gjennom nippel 10Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

11 Eiker • Hvor mange behøves • Kryss eller ikke? • Avstand mellom noder • Valg av nippler • Prep av eiker og nippler 11Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

12 Hvor mange eiker, og hvilken type • Mange tynne eiker gir det sterkeste hjulet Det belastede området får flere eiker å dele lasten på samtidig som en tynn eike er strukket mer -> den kan presse mer sammen uten å miste spennet. Det er dette som definerer hjulets styrke Det har lite med hjulets stivhet å gjøre. Hjulet blir ikke nevneverdig stivere om man øker spennet 12Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

13 Hva med bak da? • Ja..Der er jo et problem Drevside bak og skive fremme kan det med fordel brukes kraftigere eiker Hvorfor? 13Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

14 Hva med bak da? 14Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

15 Hva med bak da? Halvparten NDS som DS 15Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

16 Hva med bak da? Radial NDS, Tangential DS 16Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

17 Hva med bak da? Radial DS, tangential NDS 17Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

18 Hva med bak da? • Medium/høy DS flense og ett kryss ned 18Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

19 Hva med bak da? • Bak blir spennet DS en god del høyere og symbolsk kortere. Ved å gjøre den enda kortere vil vinkelen øke noe, men fremdeles vil stivheten bidra mest fra NDS. Hjulet er ikke proposjonalt mye stivere ene vei enn andre, men å jevne ut spennet og ’fjæringen’ fører til et bedre hjul. Ved å ta med alle detaljer kan vi fort øke hjulets stivhet og styrke radikalt! Gjerne i størrelsesorden 20% 19Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

20 Eikemønstre • Radielle eiker kan ikke overføre kraft • Brukes de likevel, er det ’oppspolingseffekt’ som vil gi en trekkvektor • Ulempen med radiel DS er at eiken vil bevege seg en del i eikehullet og skape en del slitasje. Når det gjelder respons, så vil det sammen med tangential NDS og stivt nav være torsionalt mer enn stivt nok. 20Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

21 Hjulets respons/stivhet • ’responsen’ eller torsional stivhet bestemmes jo av alle komponentvalg, eikemønster of efektive flangediamter. Felgens bidrag bidrar lite i forhold til eikens diameter som har kvadrert effekt. Effektiv flangediameter er også viktig. • Laterale stivhet betyr eikediameter mindre, men der er flangeavstand kvadrert. Felgens stivhet er her av større betydning 21Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

22 Spile opp et hjul • Først ser en over alt ustyret. Forsikrer at en har rette eiker etc. • Finner logoen på hjulet og starter med ’starteiken’ offset avhengig av eikemønster. • Bak liker vi at ’trekkeikene’ har hode ut. Hvorfor? Blir ikke hode inn stivere? • Husk parallelle eiker ved ventil. • Smør eiker og nipler med egnet smøring avhengig av materialvalg. (Linolje...) 22Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

23 Vinkler og kryss Det nevnes ofte kryss. Brukes simpelthen alltid. Fordelene med kryss er for store til å neglisjere Antall eiker og kryss vil bestemme vinkelen fra nav flense og inn til felg. Den vil også påvirke eikelengde. Her kan en vinne litt og tape litt Jeg mener at gevinsten med å gå ned til 45⁰, i noen tilfeller under, er forsvarlig. ’trekkvektoren’ faller ikke dramatisk før etter dette. På meget store flenser går en under (powertap etc.) 23Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

24 Vinkler og kryss • Her en sirkel for å illustrere lettere hva eikevinkelen gjør med effektive diametre evt. vektorer • Vi ser også at sin θ først faller dramatisk etter 45⁰ 24Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

25 Spile opp et hjul, mensførst.... 25Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

26 Beregning av eikelengde • SL = Spoke Length • RRSP = Rim Radius plus Spoke Penetration • HSR = Hub Spoke Radius • SAA = Spoke Anchor Angle • HFO = Hub Flange Offset • I tillegg trekkes fra for eikens forlengelse* 26Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

27 Eikeforlengelse, E nummer • Young's modulus Ved en ’butted’ eike, er det kun det reduserte området vi tar høyde for med mindre vi snakker om relativt uniforme eiker, men da har litt av hensikten forsvunnet Hvorfor? Hint Albuer, feste ved felg 27Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

28 Eikeforlengelse stress-strain 28Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

29 29

30 Eikeforlengelse • Da har vi jo sagt at eiken egentlig er ei fjær • ’Fjærformelen’ Hookes lov kan utredes direkte fra overnevnte formel Hva gjør dette med stivheten? Hva blir forholdet med færre og kraftigere eiker? Hint slide 8 30Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

31 Valg av eiker • Valget av eiker velger seg litt i forhold til felg og bruk • En kraftig felg vil kunne tolerere høyere nodeavstand og kraftigere eiker. En svak felg vil ikke vertikalt tåle spennet som kreves ved få eiker i forhold til rytterbelastning. • En boxfelg med mange tynne eiker er sterk og vertikalt tilgivende. • En dypere felg kan gjøres enda sterkere med tilsvarende eiker. 31Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

32 Valg av eiker • En felg vil alltid (til en viss grad) beholde sin omkrets. Det betyr at en en deformasjon ved kontakt bakke, fører til økt radius resten av hjulet -> spennet på de andre eiker øker. Navet kommer derfor ikke proposjonalt med deformasjon nærmere bakken. Det betyr også at tynnere eiker tillater mer fjæring fra felgen på godt og vondt 32Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

33 Navene da? • Ja de er jo også viktige, men der skal vi prøve å forholde oss til kun geometri da de er det byggetekniske vi snakker om • Flensedistanse bak er alltid et problem, som dog ikke skal overdrives, men! Det må taes hensyn til. Zipp fjernet 4 eiker på sine 303, men beholdt så og si alle andre parametre ved å endre litt på navet 33Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

34 Hjulet som helhet • Det er utrolig hvor få produsenter som tar med seg alle disse parametrene, men det er jo også en trade-off...Man får bare nesten i pose og sekk. Introduksjon av Campas 11 delt har nå gjort det enda værre for camparyttere å få et ’do it all’ hjul....Noe jeg mener er helt mulig å lage. Det kreves bare at en kjenner komponentene og deres virkemåte 34Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

35 Starteike (dra NDS) 35Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

36 Identisk/speilvendt eiking • Et poeng på skivebrems • Helt OK ved felgbrems Alle rettigheter tilhører Sjur Njå36

37 Høyre side (dra DS)+1. skyv 37Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

38 Siste eikepar 38Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

39 Oppstramming og justering • Begynn med å gi det hele litt spenn Typisk alle niplene slik at de akkurat dekker gjengene på eikene • Nå ser vi på hjulet at ’hode ut’ eikene legger seg finere enn hode inn. Vi hjelper til litt her. • Eikene som krysse, vil også få en noe uheldig vinkel inn mot felg. Vi klemmer dem mot hverandre, men først etter noe mer spenn i hjulet. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå39

40 Oppstramming og justering Alle rettigheter tilhører Sjur Njå40

41 Oppstramming og justering Alle rettigheter tilhører Sjur Njå41

42 Oppstramming og justering • For de navene med offset, disc fremme og alle bak, begynner vi stramming på den siden med minst flensedistanse. • Ved revolution eiker og standard felg vil faktisk ikke spennet på landevei øke spesielt mye når vi ’legger’ over. Ved Competition DS / Rev. NDS kjører vi ca 80-90% DS før vi trekker over Alle rettigheter tilhører Sjur Njå42

43 Oppstramming og justering • Bruk gjerne hansker når du ’squeezer’ eikene Helt klart en fordel • En fin måte å avstresse eiker. Litt forsiktighet her. Eiken kan skades. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå43

44 Eikespenn mm. • Illustrasjinen viser hvor mye kraft som skal til for å ’flytte’ felgen lateralt. MEN også hva som skjer med eikespenningen! • DS eikene vil aldri bli slakke, NDS blir slakke for selv en liten lateral bevegelse. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå44

45 Eikespenn mm. • Utgangspunkt i 40mm DS VS 20mm DS 1.5mm eike • Ved 40mm trekkes det 750N i eiken. Forlengelsen blir 0.55mm. Lateral forskyvning ca 3,5mm • Ved 20mm trekkes det det dobbelte -> 1500N • Forlengelsen blir ca 1.1mm. Lateral forskyvning ca 12.1mm • Modellen er meget forenklet, men illustrerer absolutt poenget med å strebe etter flensedistanse Alle rettigheter tilhører Sjur Njå45 100N

46 Eikespenn mm. TensiometerAvbøyning av eike Alle rettigheter tilhører Sjur Njå46

47 Massering/Avspenning • Gjøre for å kvitte seg med stress og spenninger i eiker, samt sørge for å få ut ’tvinn’ i eikene. Som ved selve kurset, vises dette best i praksis Det er en veldig viktig del av kurset for å få hjulene til å holde seg sterke og rette. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå47

48 Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå48

49 Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå49

50 Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå50

51 Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå51

52 Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå52

53 Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå53


Laste ned ppt "Hjulbygging 1Alle rettigheter tilhører Sjur Njå. I begynnelsen var ordet • Så kom formelverket... Det enkleste her er å bruke et excel ark eller enda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google