Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fri bevegelighet for varer og tjenester Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fri bevegelighet for varer og tjenester Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fri bevegelighet for varer og tjenester Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Traktatbestemmelsene •Varereglene –Tollunionen –Forbud mot toll og avgifter med tilsvarende virkning –Forbud mot proteksjonistiske interne avgifter –Forbud mot kvantitative importrestriksjoner –Forbud mot kvantitative eksportrestriksjoner •Unntak fra forbudene •Tjenestereglene –Definisjonen av «tjenester» –Forbud mot restriksjoner på bevegelighet av tjenester over landegrensene •Unntak fra forbudene

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Hvorfor hindre vareflyt? •Toll og avgifter med tilsvarende virkning –Proteksjonisme –Styring av forbruk –Finansiering av offentlige tiltak •Interne avgifter –Proteksjonisme –Styring av forbruk –Finansiering av offentlige tiltak •Kvantitative import/eksportrestriksjoner –Proteksjonisme –Vern av det eller dem som eksponeres for varen

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Hvorfor hindre tjenesteflyt? •Proteksjonisme •Vern av det eller dem som utsettes for tjenesten •Vern av tjenesteyter

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Fellesspørsmål •Hvem er pliktsubjekter etter forbudene? –Bare det offentlige, eller også andre rettssubjekter? •Hva er i så fall avgrensningskriteriene? •Hva karakteriserer de tiltak som rammes av forbudene? –Er det bare tiltak som virker proteksjonistisk som rammes? –Har forbudene likt innhold i import- og eksportsituasjonene? –Er det grunnlag for andre situasjonsbestemte distinksjoner? •Er det alltid et krav om et grenseoverskridende element? •Hvilken betydning har sekundærlovgivningen?

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarende virkning •Tollbegrepet, sak C-72/03, Carbonatisak C-72/03, Carbonati •Grensedragningen mot interne avgifter, sak C- 383/01, Danske bilimportørersak C- 383/01, Danske bilimportører •Ingen unntak, sak C-441/98, Kapniki Michaelidissak C-441/98, Kapniki Michaelidis

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter •Vurderingstema etter henholdsvis første og annet ledd •Betydningen av opprinnelsesnøytralitet, sak C- 213/96, Outokumpusak C- 213/96, Outokumpu •Begrunnelsens betydning, sak 140/79, Chemialsak 140/79, Chemial •Grensedragningen mot art. 28, sak C-383/01, Danske bilimportørersak C-383/01, Danske bilimportører

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot kvantitative importrestriksjoner •Sak 8/74, Dassonville, også andre tiltak enn opprinnelsesbaserte rammes av art. 28Sak 8/74, Dassonville –” all trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially, intra- community trade are to be considered as measures having an effect equivalent to quantitative restrictions” –Også unnlatelser, sak C-112/00, Schmidbergersak C-112/00, Schmidberger •Modifikasjon: Adekvansforbeholdet –Sak 93/92, CMC MotorradcenterSak 93/92, CMC Motorradcenter •Modifikasjon: Regulering av forhold knyttet til omsetningen –Forente saker 267 og 268/91, KeckForente saker 267 og 268/91, Keck

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Nærmere om Keck-forbeholdet •Nasjonale regler om forhold knyttet til salget av – i motsetning til egenskaper ved – varen –Reklameregulering –Aldersgrenser –Salgssteder –Åpningstider –Osv. •Hva med bruksbegrensninger? –vannscootersaken

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Resonnementsmønsteret i dag •Dassonvilleformelen danner utgangspunktet •Hvis nasjonalt tiltak rammes – kommer adekvansforbeholdet til anvendelse? •Hvis adekvansforbeholdet ikke kommer til anvendelse, er det en regulering av bestemte former for salg? •Hvis dette er en regulering av bestemte former for salg, påvirker den omsetningen av innenlandske og importerte varer likt, både –rettslig og –faktisk?

11 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Noen eksempler på bruk av Keck •Forente saker C-69/93 og C-258/93, Punto Casa. ÅpningstiderForente saker C-69/93 og C-258/93, Punto Casa •Sak C-391/92, Morsmelkerstatning og sak C-387/93, Banchero. OmsetningskanalerSak C-391/92, Morsmelkerstatningsak C-387/93, Banchero. –Sak C-254/98, TK Heimdienst SassSak C-254/98, TK Heimdienst Sass •Sak C-405/98, Gourmet. ReklameSak C-405/98, Gourmet

12 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot kvantitative eksportrestriksjoner •Destinasjonsbestemt forskjellsbehandling et krav –Sak C-12/02, Grilli: ” Det bemærkes, at i modsætning til artikel 28 EF, der vedrører kvantitative indførselsrestriktioner såvel som foranstaltninger med tilsvarende virkning som sådanne restriktioner, forbyder artikel 29 EF kun nationale foranstaltninger, der indebærer forskelsbehandling mellem produkter bestemt til eksport og produktion, der sælges i den pågældende medlemsstat (Groenveld-dommen, præmis 7 og 9).Sak C-12/02, GrilliGroenveld-dommen

13 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Unntak fra forbudet, i traktaten •Artikkel 30 –Eksempel: Sak C-192/01, Beriket mat, og sak C-366/04, SchwarzSak C-192/01, Beriket matsak C-366/04, Schwarz –Avveining av de hensyn som følges, og det inngrep som gjøres •Eksempel: Sak C-192/01, Beriket matSak C-192/01, Beriket mat –Ikke skjult hindring, eksempel: Sak 40/82, Julekalkun, prem 31Sak 40/82, Julekalkun

14 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Unntak fra forbudet, ulovfestete •Sak 120/78, Cassis de DijonSak 120/78, Cassis de Dijon –Opprinnelsesnøytral restriksjon –Nødvendig for å ivareta allmenne ikke-økonomiske hensyn •Nødvendighetsvurderingen –Egnet –Ikke mer inngripende enn det som er nødvendig for ivareta hensynet –Avveining av hensynet til fri bevegelighet mot det hensyn som beskyttes

15 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Betydningen av menneskerettigheter og grunnleggende rettigheter •Som begrunnelse for handelshindringer –Sak C-112/00, SchmidbergerSak C-112/00, Schmidberger •Som begrensning i adgangen til å forfølge andre ikke-økonomiske hensyn


Laste ned ppt "Fri bevegelighet for varer og tjenester Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google