Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fri bevegelighet for varer og tjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fri bevegelighet for varer og tjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fri bevegelighet for varer og tjenester
Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

2 Traktatbestemmelsene
Varereglene Tollunionen Forbud mot toll og avgifter med tilsvarende virkning Forbud mot proteksjonistiske interne avgifter Forbud mot kvantitative importrestriksjoner Forbud mot kvantitative eksportrestriksjoner Unntak fra forbudene Tjenestereglene Definisjonen av «tjenester» Forbud mot restriksjoner på bevegelighet av tjenester over landegrensene

3 Hvorfor hindre vareflyt?
Toll og avgifter med tilsvarende virkning Proteksjonisme Styring av forbruk Finansiering av offentlige tiltak Interne avgifter Kvantitative import/eksportrestriksjoner Vern av det eller dem som eksponeres for varen

4 Hvorfor hindre tjenesteflyt?
Proteksjonisme Vern av det eller dem som utsettes for tjenesten Vern av tjenesteyter

5 Fellesspørsmål Hvem er pliktsubjekter etter forbudene?
Bare det offentlige, eller også andre rettssubjekter? Hva er i så fall avgrensningskriteriene? Hva karakteriserer de tiltak som rammes av forbudene? Er det bare tiltak som virker proteksjonistisk som rammes? Har forbudene likt innhold i import- og eksportsituasjonene? Er det grunnlag for andre situasjonsbestemte distinksjoner? Er det alltid et krav om et grenseoverskridende element? Hvilken betydning har sekundærlovgivningen?

6 Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarende virkning
Tollbegrepet, sak C-72/03, Carbonati Grensedragningen mot interne avgifter, sak C-383/01, Danske bilimportører Ingen unntak, sak C-441/98, Kapniki Michaelidis

7 Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter
Vurderingstema etter henholdsvis første og annet ledd Betydningen av opprinnelsesnøytralitet, sak C-213/96, Outokumpu Begrunnelsens betydning, sak 140/79, Chemial Grensedragningen mot art. 28, sak C-383/01, Danske bilimportører

8 Forbudet mot kvantitative importrestriksjoner
Sak 8/74, Dassonville, også andre tiltak enn opprinnelsesbaserte rammes av art. 28 ” all trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially, intra-community trade are to be considered as measures having an effect equivalent to quantitative restrictions” Også unnlatelser, sak C-112/00, Schmidberger Modifikasjon: Adekvansforbeholdet Sak 93/92, CMC Motorradcenter Modifikasjon: Regulering av forhold knyttet til omsetningen Forente saker 267 og 268/91, Keck

9 Nærmere om Keck-forbeholdet
Nasjonale regler om forhold knyttet til salget av – i motsetning til egenskaper ved – varen Reklameregulering Aldersgrenser Salgssteder Åpningstider Osv. Hva med bruksbegrensninger? vannscootersaken

10 Resonnementsmønsteret i dag
Dassonvilleformelen danner utgangspunktet Hvis nasjonalt tiltak rammes – kommer adekvansforbeholdet til anvendelse? Hvis adekvansforbeholdet ikke kommer til anvendelse, er det en regulering av bestemte former for salg? Hvis dette er en regulering av bestemte former for salg, påvirker den omsetningen av innenlandske og importerte varer likt, både rettslig og faktisk?

11 Noen eksempler på bruk av Keck
Forente saker C-69/93 og C-258/93, Punto Casa. Åpningstider Sak C-391/92, Morsmelkerstatning og sak C-387/93, Banchero. Omsetningskanaler Sak C-254/98, TK Heimdienst Sass Sak C-405/98, Gourmet. Reklame

12 Forbudet mot kvantitative eksportrestriksjoner
Destinasjonsbestemt forskjellsbehandling et krav Sak C-12/02, Grilli: ” Det bemærkes, at i modsætning til artikel 28 EF, der vedrører kvantitative indførselsrestriktioner såvel som foranstaltninger med tilsvarende virkning som sådanne restriktioner, forbyder artikel 29 EF kun nationale foranstaltninger, der indebærer forskelsbehandling mellem produkter bestemt til eksport og produktion, der sælges i den pågældende medlemsstat (Groenveld-dommen, præmis 7 og 9).

13 Unntak fra forbudet, i traktaten
Artikkel 30 Eksempel: Sak C-192/01, Beriket mat, og sak C-366/04, Schwarz Avveining av de hensyn som følges, og det inngrep som gjøres Eksempel: Sak C-192/01, Beriket mat Ikke skjult hindring, eksempel: Sak 40/82, Julekalkun, prem 31

14 Unntak fra forbudet, ulovfestete
Sak 120/78, Cassis de Dijon Opprinnelsesnøytral restriksjon Nødvendig for å ivareta allmenne ikke-økonomiske hensyn Nødvendighetsvurderingen Egnet Ikke mer inngripende enn det som er nødvendig for ivareta hensynet Avveining av hensynet til fri bevegelighet mot det hensyn som beskyttes

15 Betydningen av menneskerettigheter og grunnleggende rettigheter
Som begrunnelse for handelshindringer Sak C-112/00, Schmidberger Som begrensning i adgangen til å forfølge andre ikke-økonomiske hensyn


Laste ned ppt "Fri bevegelighet for varer og tjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google