Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 1 Rapport 26/2006 IKT i grunnskolen 2003-2005 Oppfølging av rapport 17/2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 1 Rapport 26/2006 IKT i grunnskolen 2003-2005 Oppfølging av rapport 17/2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 1 Rapport 26/2006 IKT i grunnskolen 2003-2005 Oppfølging av rapport 17/2005

2 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 2 Problemstillinger Hva er status for IKT-situasjonen i grunnskolene i perioden 2003-2005 i forhold til vedtatte mål på området? Hvilke tiltak og utviklingsarbeid har blitt iverksatt etter hovedundersøkelsen?

3 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 3 Kriterier Bystyremelding nr. 1/1999: Kvalitet i utdanningen V - Mer kunnskap med IKT Handlingsplan for IKT i Oslo-skolen fra 2003 Digital kompetanse som en basis- ferdighet

4 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 4 InnsIKT InnsIKT I-V:87 skoler Utenfor:37 skoler Bystyrets bevilgning for 2007: resterende grunnskoler innlemmes

5 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 5 Antall elever per datamaskin Bystyrets mål: maks. 5 elever per datamaskin Gjennomsnitt 2003: 8,9 2004: 6,6 2005: 5,5 Men også i 2005 store forskjeller: –fra 1,5 til 23,0 elever per maskin totalt –fra 1,5 til 30,9 elever per maskin med internett

6 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 6 Andel skoler med måloppnåelse: maks. 5 elever per datamaskin 2003:23 prosent 2004:37 prosent 2005:56 prosent –InnsIKT I-IV73 prosent –Utenfor35 prosent

7 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 7 Antall lærere per datamaskin Bystyrets mål: maks. 2 pedagogiske årsverk per datamaskin Gjennomsnitt: 2003: 2,7 2004: 1,8 2005: 1,4

8 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 8 Andel skoler med måloppnåelse: maks. 2 pedagogiske årsv. per datamaskin 2003:40 prosent 2004:70 prosent 2005:83 prosent

9 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 9 UDEs brukerundersøkelse IKT er det satsningsområdet med minst fornøyde elever/foreldre – også i 2005 –36 prosent var fornøyde –28 prosent var misfornøyde Graden av bruken av PC i arbeid med fagene –21 prosent oppga at bruken av god –43 prosent oppga at bruken var dårlig

10 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 10 Rektorenes vurdering av elevenes digitale ferdigheter I Lavest skåre av 10 utvalgte faglig-pedagogiske mål Men markante utslag for de som har deltatt lengst i InnsIKT

11 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 11 Rektorenes vurdering av elevenes digitale ferdigheter II Alle skoler - InnsIKT I-IV - InnsIKT I - InnsIKT II - Skoler utenfor Lykkes i stor grad 42 prosent 57 prosent 68 prosent 67 prosent 26 prosent

12 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 12 Tiltak m.v. fra UDEs side I ”Handlingsplan for oppfølging av InnsIKT- skoler” –Skolene skal utarbeide tre-årige strategiske planer –Skolene mottar veiledning –Skal etablere nettverk mellom skoler –Skal utarbeide nettbank i digitale læringsressurser Forsterket og differensiert kompetanse- utvikling av lærere Framtidig Oslo-prøve i digital kompetanse og IKT brukt i fag

13 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 13 Tiltak m.v. fra UDEs side II Utarbeidet oversikter over maskintetthet m.v. InnsIKT V: barnetrinn med lav maskintetthet Utredning av finaniseringsformer for å sikre reanskaffelser av datamaskiner o.l. Intensivering av arbeidet for å bedre data- nettkapasiteten Vil øke andelen elevbrukere av InnsIKT- løsningen

14 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 14 Revisjonens samlede vurderinger Positivt at datamaskintettheten har økt i perioden 2003-2005. Det gjensto en del på at alle skoler når målet om maks. 5 elever per datamaskin. Tid ved datamaskinen er en kritisk faktor for utvikling av digital kompetanse hos elever og lærere. Tiltakene fra UDEs side etter hovedunder- søkelsen synes hensiktsmessige.

15 Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 15 Forvaltningsrevisjonsprosjektet om IKT i ordinære grunnskoler er med de to rapportene avsluttet fra kontrollutvalgets side.


Laste ned ppt "Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 1 Rapport 26/2006 IKT i grunnskolen 2003-2005 Oppfølging av rapport 17/2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google