Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten FAGFORBUNDET OMTANKE - SAMHOLD - SOLIDARITET Sterkere med - enn uten..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten FAGFORBUNDET OMTANKE - SAMHOLD - SOLIDARITET Sterkere med - enn uten.."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten FAGFORBUNDET OMTANKE - SAMHOLD - SOLIDARITET Sterkere med - enn uten..

2 2 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten VI LÆRER:  10 % av det vi leser  15 % av det vi hører  80 % av det vi deltar i Du skal trene (aktiv) Ikke bli trent (passiv)

3 3 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten DE 4 "T'ENE" Trivsel Trygghet Tilhørighet Tillit

4 4 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten SYNLIG- NÆR – STOLT Vi må være synlig - særlig på arbeidsplassene og i media (plakater, materiell, informasjon leserinnlegg, uttalelser osv.) Vi må være nær medlemmene - tillitsvalgte på alle tariffområder/arbeidsplasser Vi må ha tillitsvalgte som er stolt av forbundet og av jobben de gjør.

5 5 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten MÅLSETTING  Skape et trygt og støttende læringsmiljø som kan bidra til å gjøre den enkelte deltaker til en bedre verver.  Bygge på deltakernes erfaringer og øke kunnskapen om fordelene ved medlemskap og deltakelse i Fagforbundet.  Øke kunnskapen om, og trene på positiv kommunikasjon og argumentasjon.

6 6 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten PRESENTASJON AV DELTAKERNE  Navn  Alder  Verv, på hvilken arbeidsplass  Antall år som tillitsvalgt  Erfaringer med vervearbeid  To ting som du har med på kurset som du ikke kan unnvære.

7 7 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten FORVENTNINGSAVKLARING  Hva forventer du av kurset?  Hva forventer du at du selv kan gi ?  Hva forventer du at de andre vil gi deg?

8 8 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten VERDISYN  Med Fagforbundets VERDISYN menes de tanker, ideer og motiv som ligger til grunn for våre målsettinger, vår strategi og vårt arbeid.

9 9 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten FAGFORBUNDET - EN DEMOKRATISK ORGANISASJON  Medlemmene og de tillitsvalgte bestemmer Fagforbundets verdisyn og politikk gjennom debatter i medlemsorganisasjonen før hvert landsmøte.  Vedtakene blir fattet av landsmøtedelegatene.

10 10 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten PRINSIPPROGRAMMET Verdigrunnlag, innledning: Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet. Fagforbundet er en offensiv arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å videreutvikle og trygge velferdsstaten. Dette gir individet frihet og trygghet.

11 11 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten HANDLINGSPROGRAMMET  Arbeide for at opparbeidede rettigheter i arbeidsmiljøloven forsvares, videreføres og styrkes.  Arbeide for å forsvare og styrke sykelønnsordningen.  Arbeide for å styrke offentlig sektors økonomi.  Arbeide for likestilling og likeverd for alle uavhenging av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell orientering, religion, livssyn eller funksjonsnivå.

12 12 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten HANDLINGSPROGRAMMET  Arbeide for at alle skal ha rett til å arbeide heltid.  Arbeide mot sosial dumping.  Arbeide for styrking av medlemmers pensjonsrettigheter.  Arbeide for et arbeidsliv som hindrer utstøting.  Arbeide for lovfestet rett til gratis skolefritidsordning og barnehager for alle.

13 13 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten  Flere medlemmer - skaper en sterkere organisasjon som er en maktfaktor i samfunnet.  Flertall av medlemmer innen et bestemt tariffområde gir Fagforbundet forhandlingsretten  En sterk organisasjon skaper en ønsket samfunnsutvikling, slik at vi lettere kan få gjennomslag for våre krav. HVORFOR SKAL VI VERVE MEDLEMMER TIL FAGFORBUNDET?

14 14 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten

15 15 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten TV Kirkelig felles- råd Kom- mune Reno- vasjon Privat syke- hjem Privat barne- hage Revi- sjons- distrikt Ivaretakelse av fellesinteresser, organisasjonsskolering, politisk påvirkningsarbeid, verving, sørge for at tillitsvalgtordningen fungerer, ulike driftsoppgaver. Forskjellige lokale arbeidsgivere Oppgaver som ivaretas i fagforeningen Yrkesfaglig tilbud til medlemmene yrkesrettet opplæring, yrkesfaglig bistand til tillitsvalgte gjennom de fire seksjonene. Arbeid i forhold til arbeidsgivere gjennom hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte

16 16 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten SEKSJONENES HOVEDOPPGAVER  Identifisere yrkesfaglige utfordringer i arbeidsfeltet.  Ta opp utdanningsspørsmål som gjelder det enkelte yrke så som grunn-, etter- og videreutdanning, fagkurs, kompetansestiger.  Ha kunnskap om juridiske tema om utdanningene, yrkesutøvelsen og arbeidsområdet.  Være pådriver for å øke verdien av yrket.  Identifisere konsekvenser av brutalisering av arbeidsmiljøet.  Ta initiativ til en yrkesetisk refleksjon og dialog.  Gi ut yrkesfaglig informasjon.  Etablere faglige nettverk for eksempel gjennom faggrupper

17 17 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten MEDLEMSFORDELER  Godt skolerte tillitsvalgte på arbeidsplassene  Godt yrkesfaglig tilbud  Utdanningsstipend  Fagbladet  Ungdoms- og pensjonistorganisering  Juridisk hjelp  Gode forsikringsordninger (LOfavør)

18 18 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten LO FAVØR FORBUNDETS FORDELSKONSEPT  Bank og finanstjenester  Energi  Reiser og opplevelser  Telekommunikasjon  Privatrett Full oversikt over fordelskonseptet finnes på www.lofavor.no

19 19 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten FAGFORBUNDETS KOLLEKTIVE ORDNINGER  LOfavør Kollektiv hjem - kr 65,- pr. måned (2012) –Fullverdi innbo og løsøreforsikring som trekkes over lønn.  Stønadskassa - kr 17,- pr. måned (2012) –Trekkes over lønn og utbetales ved medlemmets død. I 2010 er utbetalingen kr 14 576,-.  Gruppeforsikring - kr 278,- pr. måned (fra 1.1.2012) –Kollektiv forsikring med mulighet til reservasjon til alle yrkesaktive medlemmer under 65 år. Er medlemmet over 60 år vil tilbudet om uføredel i forsikringen falle bort. –Ingen krav til legeattest eller egenerklæring. –Trekkes ikke over lønn - egen regning i posten eller avtale med banken

20 20 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten MEDLEMSSERVICE Holde Fane2-ansvarlig orientert om medlemmer på egen arbeidsplass. –Adresse, både e-mail og bostedsadresse –Seksjonstilhørighet –Sluttet i jobb –Byttet arbeidsplass –Avtaleområde

21 21 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten

22 22 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten VI SKILLER MELLOM:  Informasjon  Enveis-kommunikasjon  Henge opp plakater  Dele ut materiell  Kommunikasjon  Toveis-kommunikasjon  Vervesamtaler  Innledninger

23 23 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten INFORMASJON: KOMMUNIKASJON:

24 24 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten VERVEARBEID ER Å: Informere og profilere Fagforbundet på en positiv måte for medlemmer og for potensielle medlemmer.

25 25 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten ANALYSER DEN/DE DU SKAL SNAKKE MED:  Hvor jobber de?  Hva er de opptatt av?  Hva vet de om Fagforbundet?  Hva forventer de av meg?  Hvordan skal jeg gi dem lyst til å bli medlem?

26 26 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten AKTIV LYTTING  Øyekontakt  Bekrefte kontakten  Klargjøre og stille spørsmål  Gjenta budskapet med egne ord  Unngå avbrytelser

27 27 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten Du skal være:  Høflig, men overbevisende  Åpen  Vennlig  Oppmerksom  Positiv  Engasjert VÆR BEVISST KROPPSSPRÅKET DITT

28 28 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten DOBBELTKOMMUNIKASJON

29 29 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten SAMTALE MED EN GRUPPE  Vær inkluderende  Søk kontakt med alle  Appeller til dialog  Ikke snakk folk i senk  Bruk spørsmål  Vær ydmyk

30 30 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten Du skal: Innta en positiv holdning Lytte aktivt Være sikker på at du forstår budskapet Omformulere spørsmålet dersom du er usikker Svare rolig og overbevisende Bruke gode eksempler i din argumentasjon Avklare feiloppfatning av fakta. MOTARGUMENTER

31 31 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten HVA ER EN HOLDNING? PositivNegativ Jeg får hjelp når jeg trenger detJeg tror ikke dere kan hjelpe meg Jeg blir med i fellesskapetJeg vil ikke støtte Arbeiderpartiet Jeg får en god forsikring Jeg vil ikke skifte forsikring Alle får det bedre når vi står sammen Sånne som oss organiserer oss ikke Jeg vil ha høyere lønnJeg får samme lønn, og det er for dyrt å være organisert Den avgjørende tanken. Mannen min vil ikke at jeg skal organisere meg.

32 32 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten DEN ENKELTE GIR TILBAKEMELDING TIL DEN SOM VERVER:  Tre gode tilbakemeldinger  Et godt råd  Oppklaringer vedrørende fakta


Laste ned ppt "1 T E M A 03/06V E R V E K U R S - Sterkere med enn uten FAGFORBUNDET OMTANKE - SAMHOLD - SOLIDARITET Sterkere med - enn uten.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google