Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av kompetansestrategi… Bruk av resultatledelse i arbeidet med Kompetanse for Mangfold Tiller 9. og 10. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av kompetansestrategi… Bruk av resultatledelse i arbeidet med Kompetanse for Mangfold Tiller 9. og 10. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av kompetansestrategi… Bruk av resultatledelse i arbeidet med Kompetanse for Mangfold Tiller 9. og 10. februar 2016

2 KICK-OFF

3 FORELDRESAMARBEID KUNNSKAP Hva er kulturbetinget - Hva er personavhengig? Bevisstgjøring av personalet ved å finne ut mere om familienes kultur - involvere foreldre til å fortelle om sin kultur. KOMMUNIKASJON Formidle informasjon, bedre kommunikasjon ved hente- og bringesituasjoner, ha noe å snakke om

4 RESULTATLEDELSE Strategiske veivalg Fokus og beste praksis Resultatet finner vi igjen hos barna

5 VERKTØY FOR Å DRIVE KOMPETANSE FOR MANGFOLD FRAMOVER Strategisk tenkning og veivalg Myndiggjorte medarbeidere Systematisk oppfølging Konstruktive tilbakemelding

6 Resultatledelse; verktøy for kompetanseutvikling På ledermøte utarbeides Fokusområde, og en felles standard for arbeidet settes. Utviklingsmøte: Viktig å pakke ut ord og begreper i standard for en felles forståelse av innholdet. Fastsetting av Beste Praksis Avdelingsvis Oppfølging: avklaringssamtaler Styrer samtaler med pedagogiske ledere Pedagogiske ledere samtaler med øvrig personale på sin avdeling Styringssignalene er gitt: Kompetanse for mangfold Barnehagebasert kompetanseutvikling Gjennom felles gruppearbeid finner vi tema for fokus

7 FOKUS- OMRÅDE FORELDRE- SAMARBEID - Bedre kommunikasjon med enkeltforeldre - Kommunikasjon med foreldre ved henting og bringing - Kommunikasjon i garderobesituasjon

8 STANDARD Mål for fokusområde Integrere barnet i det sosiale og kulturelle fellesskapet Støtte barnets helhetlige utvikling basert på egne forutsetninger Støtte dobbel kulturtilhørighet

9 BESTE PRAKSIS Hva må jeg som voksen gjøre for å oppnå standard for fokusområde Når beste praksis er utarbeidet, starter vi avklaringssamtaler. Vise positiv nysgjerrighet på likheter og ulikheter Inntone meg på hver enkelt forelder i bringe- og hentesituasjon Være bevisst på hvordan jeg kommuniserer. Gi tydelige beskjeder. Vise positiv interesse for de ulike kulturene Bruke bilder fra dagens aktiviteter som utgangspunkt for samtale Inntone meg og være positiv nysgjerrig på familienes kultur

10 VÅGE…

11 POSITIV NYSGJERRIGHET


Laste ned ppt "Oppfølging av kompetansestrategi… Bruk av resultatledelse i arbeidet med Kompetanse for Mangfold Tiller 9. og 10. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google