Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stikkord: –Samhandling –Fleksibilitet –Individuell tilnærming –Spisskompetanse i avdelinga, –Open for kontakt –Innspel frå pårørande –Dagaktivitetstilbod.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stikkord: –Samhandling –Fleksibilitet –Individuell tilnærming –Spisskompetanse i avdelinga, –Open for kontakt –Innspel frå pårørande –Dagaktivitetstilbod."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stikkord: –Samhandling –Fleksibilitet –Individuell tilnærming –Spisskompetanse i avdelinga, –Open for kontakt –Innspel frå pårørande –Dagaktivitetstilbod FOKUS PÅ DEI RETTE TINGA

2 Samhandling Brukar Pårørande Tingarkontor Fastlege Dialogmøte med pårørande

3 Fleksibilitet Individuelt tilpassa tilbod Kvar dag er ikkje lik Grip sjansen – når dagen er god!

4 Individuell tilnærming «Hu der Kyvik» Skape relasjonar gjennom samarbeid med pårørande Ansvarsgruppe

5 Spisskompetanse Fagleg dyktighet –Personale som ynskjer å jobbe med demensomsorg –Demensomsorgens ABC, vidareutdanning Tryggleik til brukar og pårørande –System for kontaktinformasjon Kommunikasjonsbøker, tilgjengeleg telefonnr. SMS Rettleiing –Konfliktløysing Tiltakspakke demens –Prosjekt 1 av 8 kommunar

6 Ser behovet Målsettinga er at brukar skal bu heime så lenge det er mogeleg og forsvarleg (tryggleik) –Aktivisere brukaren - «gje brukaren ein jobb» –Halde vedlike ferdigheter I heimen Dagtilbodet –Bruke tryggleikskapande teknologi GPS, sensorteknologi osv. Obs samtykke Brukaren sitt behov kan vere forskjellig frå pårørande Vi har uansett eit ansvar for å gjere ei totalvurdering

7 Open for kontakt System for kontakt –Kommunikasjonsbøker og SMS versus dokumentasjon Tiltakspakke demens Mobil omsorg – tilgang på brukarinfo i feltet Snakk med meg! Ønsker dialog med pårørande –Mål: vere lett tilgjengeleg på telefon

8 Dagaktivitetstilbod Differensiering av tilbodet –Utegruppa –Sævarhagen –Knutsåsen

9 Inspel frå pårørande


Laste ned ppt "Stikkord: –Samhandling –Fleksibilitet –Individuell tilnærming –Spisskompetanse i avdelinga, –Open for kontakt –Innspel frå pårørande –Dagaktivitetstilbod."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google