Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering for Rådmann Einar Gaustad - Asker kommune 11. oktober 2007 Kl. 1600.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering for Rådmann Einar Gaustad - Asker kommune 11. oktober 2007 Kl. 1600."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering for Rådmann Einar Gaustad - Asker kommune 11. oktober 2007 Kl. 1600

2 Orientering om: Status på Nesøya Utvikling på gang Skole, flerbrukshall og trafikk. Prosjektgruppens målsetting Etablert prosjektgruppe

3 Nesøya Ca. 3500 innbyggere fordelt på ca. 1450 husstander Kommunens langtidsplan planlegger inntil 300+ nye boliger på øya Nesøya skole har ca. 392 elever fra høsten 2007 Skolens eksisterende bygning er dimensjonert for 350 elever Elevtallet om få år vil nærme seg 450 Skolen er slitt og er ikke tilpasset dagens undervisningsformer Håpløs trafikksituasjon og parkeringsmuligheter Øya har hatt en generelt svakt utbygd infrastruktur for skole og idrett Øya har underskudd på arealer for uorganisert aktivitet for barn og ungdom Reduserte muligheter for å tilby et godt og variert oppvekstmiljø Etablert en prosjektgruppe for å bidra til å løse øya’s utfordringer for barn og unge

4 Status – Nesøya Skole Bygget i 1966 Utvidet med gymsal på 70-tallet Ny lærerfløy slutten av 80 – tallet Ny paviljong bygget i 2004 – dårlig lydisolering Klasserom og øvrige fasiliteter for undervisning er i hovedtrekk uendret fra byggets opprinnelse Lite egnet til en ny undervisningshverdag med gruppeinndelinger, prosjektbasert undervisning og behov for differensiering av elevgrupper Sanitære tilbud og garderobefasiliteter er mangelvare Ventilasjon og oppvarming er ikke tilfredsstillende

5 Utvikling på gang Kunstgressbane, klubbhus og vannsportsenter er under realisering – Godt samarbeid med Asker kommune Vendla-barnehage Hvamodden utvikles ferdig Nesøya skole - Formannskapet den 27.februar 2007: ”

6 Utfordringer ved Nesøya skole Sikre god tilgang på læreressurser og godt utviklingsmiljø Sikre en helhetlig løsning for en oppgradert og utvidet skole: –Vesentlig økt kapasitet –Funksjonelle rom tilpasset dagens undervisning –Stimulerende arealer og apparater for lek og idrett –Auditorium, oppgradert og utvidet gymsal = Flerbrukshall –Bedret trafikkavvikling og parkering

7 Nesøya skole Skissen er et av flere forslag til utforming og innplassering av idrettshall tilknyttet skolen utarbeidet av NIF. Skissen vektlegger særlig trafikkløsningen, hvor parkering er lagt under hallen. Prosjektgruppen ser ikke på dette som et prioritert forslag.

8 Skissen er utarbeidet av Asker kommune. Skissen viser innplassering av en utvidet skole og en idrettshall. Parkeringsbehovet er løst ved bruk av eksisterende grusbane. Trafikkløsningen er beskjeden.

9 Flerbrukshall Nesøya Idrettslag ønsker fasiliteter for å utvikle et utvidet idrettstilbud for barn og ungdom – ikke bare fotball. –Størrelse på minimum av en håndballbane + sikkerhetssone –Tribuner med plass til ca. 3 -400 personer - sammenleggbare –4 garderober med sanitæranlegg –Parkering for 100 biler under hall Skolen trenger scene, auditorium og en gymsal –Scene –Møterom –Nedsenkbar skillevegg som deler hallen i 2 Utvikle kulturelle aktiviteter i tilknytning til skole og frivillige organisasjoner –Møterom – Auditorium –Scene/Tribuner

10 Målsetting Prosjektgruppens målsetting er å få Asker kommune til å utvikle en helhetlig plan for Nesøya skole som omfatter: –Oppgradert og utvidet skole tilpasset for mer enn 450 elever (3 parallell) og dagens undervisningsmetoder –Flerbrukshall tilpasset skole, idrett og kultur –Tilfredsstillende og stimulerende utearealer –Hensiktsmessig trafikkavvikling og parkeringsløsninger som skal realiseres innen 2010 – 2012.

11 Fremdrift i forhold til formannskapets vedtak februar 2007 Erverv av nabotomt i Tjernås-lia Revisjon av reguleringsplan som ivaretar alle tre elementer – skole, flerbrukshall og trafikkløsninger Innarbeidelse av midler til oppgradert skole og flerbrukshall i revidert langtidsplan Eksisterende plan har avsatt følgende midler: –Erverv av tomt 2006 – 4 MNOK –Prosjektering 2009 – 2 MNOK –Oppgradert skole 2010 – 20 MNOK –Flerbrukshall ??

12 Prosjektgruppen Martin DombesteinFAU 90578185dommar@online.nodommar@online.no Petter A. WulffNIL41684030petter.wulff@eurowine.nopetter.wulff@eurowine.no Maylem LaustadSNV97671505maylem@lauvstad.commaylem@lauvstad.com Hilde StrandenBarnehagene93225583hilde.stranden@tele2.nohilde.stranden@tele2.no Eivind Hauglie-HanssenNabo98215295 eivind.hauglie-hanssen@consorte.com eivind.hauglie-hanssen@consorte.com Styret i NFV (Nesøya Felles Vel) har fattet følgende vedtak: ”Styret ønsker å gi full støtte til prosjektet med fokus på –Oppgradering av skolen –Etablering av ny flerbrukshall og –Løsning av trafikale forhold rundt skolen” Styret synes det er positivt at det er etablert en prosjektgruppe for å realisere disse målene, samt at man ønsker en nær dialog med gruppen i tiden fremover”


Laste ned ppt "Orientering for Rådmann Einar Gaustad - Asker kommune 11. oktober 2007 Kl. 1600."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google