Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: –skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever har sin egen arbeidsplass –skape tidsmessige skoleanlegg som skal være en ressurs for å løse utfordringene i læreplanen. –brukerne skal trekkes aktivt inn i planleggingen av hvert prosjekt –skolen skal gi et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte –skolen skal være et kultursentrum i nærmiljøet –skoleanleggene skal være så fleksible at organisasjonsformer, undervisningsopplegg og arbeidsmåter lett kan tilpasses senere læreplaner/formål –byggene skal gi mulighet for å utnytte alle skolens ressurser –IKT skal være et hjelpemiddel i alle fag, som verktøy i tekstbehandling og som et hjelpemiddel til innhenting av informasjon. –utearealet planlegges som en arena for aktivitet og læring i forlengelse av innearealet –en godt utbygd personalavdeling med personalrom og møte/konferanselokaler –skoleanlegget skal invitere til nærmiljøtiltak (kunstgressbane, hagearkitekt). –arbeidsplasser for ansatte legges i nærheten av elevenes arbeidsplasser.

2 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk 2. Hovedideen for nye skolebygg På bakgrunn av hovedmålene skal skolebyggene utvikles etter følgende retningslinjer: –fleksible bygg med delvis åpne løsninger –god tilgjengelighet/funksjonalitet for alle elever (jf. Universell utforming – Pilotkommune). –gode løsninger for ulike sambruksfunksjoner (Ressurssenter oppvekst, elevråd, sosiallærer..) –alle klasser skal ha eget klasseareal. –hvert klassetrinn skal ha et åpent klasseareal som inviterer til samhandling og samarbeid. –grupperom tilknyttes klassearealene –felles aktivitetsområde for hvert areal –desentraliserte garderober –en funksjonell avdeling med spesialrom –skolebiblioteket skal ha en sentral plass og virke som senter for kulturell virksomhet, for informasjon og innhenting av materiell –kantine/oppholdsrom for elever. (jf. skolefrokost, fellessamlinger osv).

3 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk: 3. Fleksible skolebygg med delvis åpne løsninger. Svaret på hovedidèene blir fleksible skolebygg med delvis åpne løsninger. Den pedagogiske begrunnelse for dette er at slike løsninger lettere oppfyller læreplanens krav om: –tilpasset opplæring jf. kommunens MILL satsing). –variasjon i arbeidsmåtene ut fra ulike evner og anlegg –flere muligheter for differensiering jf. kommunens MILL satsing. –større tilgjengelighet til læremidler. –utforskende og eksperimentell læring - lære ved å gjøre (flere læringsstrategier) –felles aktivitetsområder –god tilgang til skolebibliotek, dataarbeidsplasser og sentralt utplasserte læremidler –samarbeid - mellom elever, i personalet og mellom personalet og elever. –utnytting av alle skolens ressurser

4 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk: I de pedagogiske løsningene ligger det også en økonomisk gevinst: –skolen blir mer fleksibel overfor endringer i elevtall –personalressursen kan utnyttes mer fleksibelt ved å bruke fellesareal og grupperom i tilknytning til klassearealene De bygningsmessige løsningene skulle også gi andre gevinster: –miljøgevinst –god driftsøkonomi.

5 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Ombygging/restaurering av Vuku oppvekstsenter: Vi har laget skisser for ønsker våren 2006 etter et budsjettforslag på ca. 15 mill. (Økonomiplan 2006) Vi skal nå bygge for 35 mill. Neste planleggingsfase starter i disse dager. Byggestart våren/høsten 2007. Alle klasser i ungdomsskolen blir berørt. Midlertidig brakkeløsning i ca. 1 og 1/2 år for 225 elever og ca. 25 ansatte. Ny ”Paviljong” ved barneskolen, byggestart 10.april 2007 med ferdigstilling des-07. Nye spesialrom. Nye garderrober og klasseromsareal for 3 ungdomstrinn. Mange grupperom. Universell utforming av hele ungdomsskolen. Oppussing av ”samfunnshus” med gymsal og garderrobeanlegg. Nye teamrom og møterom for personalet. Helt nytt og gjennomarbeidet uteområde/nærmiljøanlegg.

6 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Prosessen Mange grupper skal involveres i en byggeprosess: Elever Foreldre Ansatte med tillitsvalgte og verneombud. Arkitekt Teknisk Nærmiljøet rundt skolen Universell utforming.(Inger H. Storstad er pilot) Skoleledelsen IKT- avdelingen Alle andre brukere Brann


Laste ned ppt "Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google