Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPENSASJONS-ORDNING MED REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT FRA 1.1.17 (PÅ HØRING NÅ) DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPENSASJONS-ORDNING MED REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT FRA 1.1.17 (PÅ HØRING NÅ) DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPENSASJONS-ORDNING MED REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT FRA 1.1.17 (PÅ HØRING NÅ) DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER

2 INNSPILL 1.Hva betyr ny mva ordning for oss? 2.Hva gjør vi i Helse Bergen

3 1.Å hindre at helseforetakene produserer tjenester selv til en høyere nettokostnad fremfor å kjøpe tjenestene fra private leverandører. 2.Å bidra til bedre ressursutnyttelse og dermed lavere samlede kostnader i utføring av statlige oppgaver. 3.Omleggingen skal skje innenfor budsjettnøytral ramme ved å redusere tilskudd til helseforetakene tilsvarende forventede merverdiavgiftsutgifter. HOVEDHENSIKTEN MED Å INNFØRE EN KOMPENSASJONS-ORDNING MED REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT ER

4 HVA BETYR DETTE FOR BRUK AV EGNE ANSATTE Ved sammenligning av kostnad ved å bruke egne ansatte fremfor å kjøpe tjenestene, må en også ta med pensjonskostnad. Denne kostnaden er vesentlig høyere enn de kostnader private aktører har til pensjon for sine ansatte. I privat sektor eksisterer ulike pensjonsordninger, men ved innskuddspensjon stiller loven krav om laveste innbetaling på 2 % av lønn over 1G og maks 12G. Helseforetak har en pensjonskostnad på rundt 20 %. Et noe høyere lønnsnivå i privat sektor, vil kunne motvirke dette noe.

5 OG FOR INVESTERINGER……….. Forslaget skisserer to aktuelle alternativer. Alt 1: Generell kompensasjonsordning der helseforetakene får tilbakebetalt i utgangspunktet all merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester Alt 2: Kompensasjonsordning uten investeringer, der helseforetaket får refundert all merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester, med unntak av det som gjelder investeringer (anleggsmidler)

6 LITT MER OM INVESTERINGER I dag blir i all hovedsak, ca 95 %, av disse varer og tjenester kjøpt og gjennomført av private leverandører. Mva-kompensasjon på dette området vil derfor ikke gjøre noen vesentlig endring. Det som håndteres av egne ansatte er byggherrefunksjonen, som utgjør 3-5 % av de totale investeringskostnadenen Dette er en funksjon som vil måtte ligge hos de som har kjennskap til bygningsmasse, sykehusområdet, teknologien og systemene, det vil si egne ansatte. Å inkludere investeringer i kompensasjonsordningen vil gi store styringsutfordringer så lenge ordningen skal skje budsjettnøytralt, pga store årlige variasjoner av investeringsnivå.

7 ÅRLIGE VARIASJONER I INVESTERINGER I HELSE BERGEN

8 HVORDAN FORBEREDER VI OSS I HELSE BERGEN 1.ENGASJERER OSS I HØRINGSSVAR 2.TAR OPP TEMAET I LEDERTEAM OG PÅ LEDERSAMLINGER PÅ DIVISJONSNIVÅ 3.LØFTER PROBLEMSTILLINGEN PÅ FORETAKSNIVÅ 4.DELTAR I DEBATTEN OG FØLGER MED NHO og ANDRE AKTØRER SOM FREMMER «EGNE» PREMISSER

9 NHO SERVICE INNSPILL

10

11 PETTER FURULUND, NHO SERVICE «våre analyser viser at de som har gode ledere og har gitt folkene sine god opplæring, godt utstyr, absolutt er konkurransedyktige med de private.»

12 VI MÅ VÆRE FORBEREDT PÅ MER KONKURRANSE FRA DE PRIVATE AKTØRENE 1.Kjenne og få frem eget kostnads-, kvalitets- og servicenivå. 2.Være forberedt på å vurdere egne tjenester opp mot private og også «gi fra oss» områder der private er bedre. - Utfordrer vi hverandre nok? - Hva bør vi ikke gjøre? – Godt og velfungerende marked, lav risiko, lave kostnader med å følge opp kontrakt, vurderes eget service/kostnadsnivå for evt å konkurranse utsette. – Lite konkurranse, dyrt å følge opp, fare for monopol, høy risiko ved «feile valg». Gjøre selv! 3. Som ledere opptre uten fastlåst ideologisk standpunkt. 4. Bli bedre på kjøp av tjenester og outsorcing enn vi er i dag.


Laste ned ppt "KOMPENSASJONS-ORDNING MED REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT FRA 1.1.17 (PÅ HØRING NÅ) DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google