Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Erfaringer med funksjonskontraktene Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen Møte med Statens Vegvesen 12. mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Erfaringer med funksjonskontraktene Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen Møte med Statens Vegvesen 12. mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Erfaringer med funksjonskontraktene Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen Møte med Statens Vegvesen 12. mai 2005

2 2 Når virker konkurransen ? Det må defineres suksesskriterier for konkurranseutsettingen Pris ?og/eller Kvalitet ? og/eller Tiltakstid ? og/eller Mangfold ? og/eller Andre forhold ?

3 3 Virkemidler til utvikling av leverandørmarkedet Krav til finansiell styrke Kontraktens - geografiske omfang – vertikaldeling - innhold – horisontaldeling Varighet Betalingsmekanisme Risikofordeling

4 4 Hva påvirker leverandørmarkedet ? Markedets størrelse, markedspriser og inntjening, inngangsbarriere Mindre kontrakterstørre tilgang på leverandører horisontalt/vertikaltdårligere total ressursutnyttelse Økt varighetstørre villighet til å ta risiko for nedbør lavere administrasjonskostnader reduserer tilgangen på leverandører

5 5 Hva påvirker leverandørmarkedet ? Risikoevne til å forstå, kontrollere og prissette risiko Tildelingskriterieroppdragsgivers valg av tildelingskriterier påvirker direkte leverandørenes fokus

6 6 Forslag til forbedring i kontrakt/kontraktsoppfølging Krav til dokumentasjon må evalueres ut fra kost/nytte Forståelse for funksjonsansvaret må forbedres - tiltaksbeskrivelse vs funksjon - mengdeangivelse vs fastpris/risikovurdering Vegtrafikksentralens rolle må avklares Etterslep må klart defineres og dokumenteres ved oppstart og overtagelse Kontraktene må praktiseres mer enhetlig i forhold til: - tolkning - kontroll - dokumentasjon av avvik og sanksjonering

7 7 Oppsummering Tiltakskrav må avstemmes bilistenes forventning Suksesskriteria for at konkurransen fungerer må etableres Funksjonskontraktenes horisontale/vertikale størrelse, omfang, varighet og risiko må defineres ift suksesskriteria Div. forslag på forbedring av kontrakt/kontrakts oppfølging Tildelingskriteria må defineres – og brukes

8 8


Laste ned ppt "1 Erfaringer med funksjonskontraktene Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen Møte med Statens Vegvesen 12. mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google