Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligetaten Utbedringslån og utbedringstilskudd. Hvem kan få utbedringstilskudd? Ordningen er behovsprøvd Kan gis til husstander med minst ett medlem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligetaten Utbedringslån og utbedringstilskudd. Hvem kan få utbedringstilskudd? Ordningen er behovsprøvd Kan gis til husstander med minst ett medlem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligetaten Utbedringslån og utbedringstilskudd

2 Hvem kan få utbedringstilskudd? Ordningen er behovsprøvd Kan gis til husstander med minst ett medlem som er enten: - Funksjonshemmet - Over 60 år - Sosialt vanskeligstilt

3 I tillegg vektlegges: - Husstandens inntekts- og formuesforhold - Tilskudd gis i utgangspunkt til søkere som eier og bruker boligen selv

4 Hva kan du søke om tilskudd til? - Tilskudd gis til å dekke kostnader ved utbedringsarbeider som gjør boligen vesentlig bedre egnet for husstanden - Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og oppussing - Tilskudd tildeles normalt bare en gang

5 Hvor mye kan du få i tilskudd? - Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader opp til maksimalt kr 30.000,- pr. bolig. - Godkjente kostnader utover dette kan finansieres med en kombinasjon av tilskudd og lån, der tilskuddet utgjør inntil 20% av kostandene - I særlige tilfeller kan det gis høyere tilskudd

6 Utbetaling av tilskuddet - Søker kan forskuttere og deretter få pengene refundert fra kommunen mot kvittering - Alternativt kan faktura fra håndverker/leverandør innleveres og pengene betales da direkte til håndverker/leverandør - Tilskuddet kan ikke benyttes til å betale arbeidspenger, annet enn til mva-pliktige firma/enkeltmannsforetak

7 Hvem kan få utbedringslån? Ordningen er behovsprøvd Kan gis til husstander med minst ett medlem som er enten: - Funksjonshemmet - Over 60 år - Vanskeligstilte husstander som har behov for å utbedre boligen.

8 I tillegg vektlegges: - Husstandens inntekts- og formuesforhold - Det forutsettes at søker kan dokumentere betjeningsevne for lånet

9 Hva kan du få lån til? - Utbedringer som gjør boligen vesentlig bedre egnet for husstanden -Det gis ikke lån til ordinært vedlikehold og oppussing -Kommunen vurderer kvaliteten i hvert enkelt prosjekt

10 Hvor mye kan du få låne? Hovedregel: Godkjente utbedringskostnader Maks: 95% av godkjente utbedringskostnader (inntil kr 100.000,-) Pant: Innenfor boligens omsetningsverdi

11 Utbetaling av lånet - Lånet utbetales først når arbeidene er ferdige, kontrollert og pant er notert/tinglyst -Evt. mellomfinansiering må søkes som byggelån i ordinær bank med bakgrunn i lånetilsagn fra kommunen

12 Lånevilkår - Utbedringslån gis som serielån over 10 år - Renten følger Husbankens flytende rente tillagt 0,25% - Månedlig nedbetaling - Termingebyr f.t. Kr 30,- pr. mnd tilkommer

13 Hvordan søke? - Eget søknadsskjema fylles ut - Sendes Boligetaten m/dokumentasjon/ vedlegg - Evt. befaring varsles - Saksbehandling ca 3-5 uker For mer info se www.bergen.kommune.no/boligavdelingen_/ekstern/


Laste ned ppt "Boligetaten Utbedringslån og utbedringstilskudd. Hvem kan få utbedringstilskudd? Ordningen er behovsprøvd Kan gis til husstander med minst ett medlem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google