Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbedringslån og utbedringstilskudd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbedringslån og utbedringstilskudd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbedringslån og utbedringstilskudd
Boligetaten Utbedringslån og utbedringstilskudd

2 Hvem kan få utbedringstilskudd?
Ordningen er behovsprøvd Kan gis til husstander med minst ett medlem som er enten: - Funksjonshemmet - Over 60 år - Sosialt vanskeligstilt

3 I tillegg vektlegges: Husstandens inntekts- og formuesforhold Tilskudd gis i utgangspunkt til søkere som eier og bruker boligen selv

4 Hva kan du søke om tilskudd til?
Tilskudd gis til å dekke kostnader ved utbedringsarbeider som gjør boligen vesentlig bedre egnet for husstanden Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og oppussing Tilskudd tildeles normalt bare en gang

5 Hvor mye kan du få i tilskudd?
- Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader opp til maksimalt kr ,- pr. bolig. - Godkjente kostnader utover dette kan finansieres med en kombinasjon av tilskudd og lån, der tilskuddet utgjør inntil 20% av kostandene - I særlige tilfeller kan det gis høyere tilskudd

6 Utbetaling av tilskuddet
- Søker kan forskuttere og deretter få pengene refundert fra kommunen mot kvittering - Alternativt kan faktura fra håndverker/leverandør innleveres og pengene betales da direkte til håndverker/leverandør - Tilskuddet kan ikke benyttes til å betale arbeidspenger, annet enn til mva-pliktige firma/enkeltmannsforetak

7 Hvem kan få utbedringslån?
Ordningen er behovsprøvd Kan gis til husstander med minst ett medlem som er enten: - Funksjonshemmet - Over 60 år - Vanskeligstilte husstander som har behov for å utbedre boligen.

8 I tillegg vektlegges: - Husstandens inntekts- og formuesforhold - Det forutsettes at søker kan dokumentere betjeningsevne for lånet

9 Hva kan du få lån til? - Utbedringer som gjør boligen vesentlig bedre egnet for husstanden - Det gis ikke lån til ordinært vedlikehold og oppussing - Kommunen vurderer kvaliteten i hvert enkelt prosjekt

10 Hvor mye kan du få låne? Hovedregel: Godkjente utbedringskostnader
Maks: 95% av godkjente utbedringskostnader (inntil kr ,-) Pant: Innenfor boligens omsetningsverdi

11 Utbetaling av lånet - Lånet utbetales først når arbeidene er ferdige, kontrollert og pant er notert/tinglyst - Evt. mellomfinansiering må søkes som byggelån i ordinær bank med bakgrunn i lånetilsagn fra kommunen

12 Lånevilkår Utbedringslån gis som serielån over 10 år
Renten følger Husbankens flytende rente tillagt 0,25% Månedlig nedbetaling Termingebyr f.t. Kr 30,- pr. mnd tilkommer

13 Hvordan søke? Eget søknadsskjema fylles ut
Sendes Boligetaten m/dokumentasjon/ vedlegg Evt. befaring varsles Saksbehandling ca 3-5 uker For mer info se


Laste ned ppt "Utbedringslån og utbedringstilskudd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google