Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Urnes. Hva er en personlighetsforstyrrelse etter DSM-IV? Et vedvarende mønster av indre opplevelse og adferd som avviker betydelig fra forventningene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Urnes. Hva er en personlighetsforstyrrelse etter DSM-IV? Et vedvarende mønster av indre opplevelse og adferd som avviker betydelig fra forventningene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Urnes

2 Hva er en personlighetsforstyrrelse etter DSM-IV? Et vedvarende mønster av indre opplevelse og adferd som avviker betydelig fra forventningene i individets kultur. Dette mønsteret manifesteres på minst 2 av de følgende områdene:  1. tenkning (måter å oppfatte og forstå seg selv, andre og hendelser på)  2. emosjoner og følelser (omfang, intensitet, labilitet og avstemthet av følelsesmessig respons)  3. interpersonlig fungering  4. impuls-kontroll

3 Hva er en personlighetsforstyrrelse etter DSM-IV-TR?  B. Det vedvarende mønstret er rigid og gjennomgripende i en rekke personlige og sosiale situasjoner.  C. Det vedvarende mønsteret fører til klinisk betydningsfull lidelse eller nedsatt funksjon sosialt, yrkesmessig eller på andre viktige områder.  D. Mønsteret er stabilt og har vedvart lenge og har begynt senest i ungdomstiden eller tidlig voksen alder.  E. Mønsteret kan ikke forklares bedre av en annen psykisk lidelse.  F. Mønsteret er ikke direkte forårsaket av fysiologiske effekter av et kjemisk stoff (f.eks. medikament-misbruk, medikasjon) eller en generell medisinsk tilstand (f.eks. hodeskade).

4 PF NOS (not otherwise specified) i DSM-IV er PF som ikke fyller kriteriene for noen av de ti offisielle kategoriene, men trekk fra fler (PF NOS mix). Denne kategorien kan brukes om andre typer PF (appendix) som har vært inkludert i tidligere DSM- versjoner eller er vurdert som kandidater – passiv aggressiv PF – sadistisk PF – selvødeleggende PF – depressiv PF Blandet personlighetsforstyrrelse 4

5 Et eller fler personlighetstrekkdomener eller spesifikke trekk (trait facets) innenfor domener, ved å ta i betraktning alle de følgende domenene:  1. Negativ emosjonalitet Negative AffectivityNegative Affectivity  2. Tilbaketrukkethet DetachmentDetachment  3. Antagonisme AntagonismAntagonism  4. Uhemmethet versus overkontrollert Disinhibition vs. CompulsivityDisinhibition vs. Compulsivity  5. Psykotisisme PsychoticismPsychoticism Blandet personlighetsforstyrrelse 5

6 Anna Bartak, Roel Verheul, Suzan Kara (2005) Viersprong, Nederland 6

7 PF NOS har inntil nylig vært en lite påaktet kategori. Mye bruk i klinikken. En stor metaanalyse viste at PF NOS er den tredje hyppigst brukte PF-diagnosen i klinisk praksis og prevalensen i kliniske utvalg er vurdert til å ligge mellom 8 % og 13 % (Verheul & Widiger 2004). Epidemiologiske undersøkelser inkluderer sjelden PF NOS. Funn: 3 % og 6 %. Anna Bartak, Roel Verheul, Suzan Kara (2005) 7

8  Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer (Wilberg et al., 2008) - PF NOS den tredje hyppigste.  22 % av alle med PF hadde PF NOS Blandet personlighetsforstyrrelse 8

9  Reliabiliteten usikker fordi de generelle kriteriene for PF er dårlig operasjonalisert:  DSM-IV angir bare at når de generelle kriteriene for PF er tilstede må trekk fra mer enn en spesifikk PF være tilstede  ingen retningslinjer vedr. antall trekk (ca 10?) Blandet personlighetsforstyrrelse 9


Laste ned ppt "Øyvind Urnes. Hva er en personlighetsforstyrrelse etter DSM-IV? Et vedvarende mønster av indre opplevelse og adferd som avviker betydelig fra forventningene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google