Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag Vestmo Behandlingssenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag Vestmo Behandlingssenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag Vestmo Behandlingssenter
Forståelse av avhengighet Magne Storvik Spesialist i klinisk psykologi Vestmo Behandlingssenter, poliklinisk avdeling

2 Avhengighet betyr Store Norske Leksikon:
Avhengighet: samlebetegnelse for skadelig avhengighet av kjemiske substanser, eller av økonomisk ruinerende eller tidskonsumerende aktiviteter Å være avhengig er det motsatte av å være fri. Altså: å ikke klare seg uten.

3 Avhengighet: APA/DSM-IV:
fysiologisk: (i) det utvikles toleranse overfor stoffet ved lengre tids inntak, for eksempel at dosen må økes for å oppnå samme virkning og (ii) det oppstår vanligvis ubehagelige symptom når en slutter å ta stoffet etter lang tids bruk, og at symptomene forsvinner hvis stoffet igjen inntas. psykologisk: (iii) stoffet inntas i større mengder eller over lengre tid enn planlagt (viljesvakhet) og (iv) det eksisterer et persisterende ønske om eller mislykkede forsøk på å redusere eller slutte med stoffet, dvs. personen opplever en motivasjonskonflikt fordi det eksisterer gode grunner både for å fortsette og å slutte med stoffet. konsekvenser: (v) uforholdsmessig mye tid brukes på aktiviteter knyttet til stoffet, (vi) en rekke sentrale aktiviteter oppgis på grunn av stoffet og (vii) stoffet inntas til tross for kunnskap om at det forårsaker vedvarende fysiske eller psykologiske problem.

4 Avhengighetsyndrom DSM-IV
Brukt mer rusmiddel enn en hadde tenkt seg Forsøkt å kutte ned på rusmiddelbruken Brukt mye tid på å få tak i, og komme seg etter rusmiddelbruk Innsnevring av atferdsrepotoraret Toleranse Abstinens Bruken opprettholdes til tross for negative konsevenser 3 av 7 kriterier samtidig innen en 12 måneders periode

5 Diagnose avhengighet ICD-10:
Sterk lyst eller følelse av tvang til å innta stoffet Problemer med å kontrollere inntaket, med hensyn til innledning, avslutning og mengde fysisk abstinens når man slutter å bruke stoffet eller reduserer forbruket Toleranseutvikling! Likegyldighet overfor andre gleder eller interesser Fortsetter å bruke stoffet til tross for åpenbare negative følger

6 Bruk/misbruk/avhengighet

7 Rusmisbruk/medikamentmisbruk
Å BRUKE STOFF PÅ MÅTER… som ikke er i tråd med intensjonen/bruksområdet som vil medføre negative konsekvenser på kort eller lang sikt for en selv eller andre som medfører at brukeren ikke lenger er har kontroll over egne tanker, følelser og atferd

8 Rusmiddelavhengighet - sentrale kjennetegn
Svekket evne til å styre suget etter rusmidler Svekket evne til å søke naturlig belønning Skyldes nevroplastiske forandringer som er indusert av kronisk bruk av rusmidler

9 5 forståelsesmodeller knyttet til avhengighet:
Medisinsk/biologisk modell Psykodynamisk modell Sosial modell Moralsk modell Bio-psyko-sosial modell

10 Medisinsk modell Avhengighet som en “hjernesykdom”
Ubalanse i nevrotransmittorsubstanser Sykdomsmodell: Biologisk sårbarhet (genetikk) Agent: rusmiddel Miljøpåvirkning: samfunnet/langere/sosialt nettverk Bærer: den avhengige Eliminerer sykdommen med bruk av antagonister

11 Psykodynamisk modell:
Rusmisbrukere selvmedisinerer Rusmisbruk er et symptom på underliggende psykologiske problem Rusmisbruk er en ikke-adaptiv mestringsstrategi Rusmisbrukere må løse indre konflikter, og når det er gjort, forsvinner behovet for å ruse seg

12 Sosial modell Rusmisbruk er en lært type atferd (modellæring/imitasjon) Mennesker misbruker rusmidler fordi misbruksatferd vises av andre Press fra kamerater/jevnaldrende Miljømessige faktorer fører til rusmisbruk Rusmisbruk anses å være en form for ikke-adaptiv relasjonell strategi

13 Moralsk Modell (criminal justice model)
Avhengige individ er svake og kan undertrykke trangen til å ruse seg ved bruk av viljestyrke Rusmisbrukere velger å bruke rusmidler Rusmisbrukere er kriminelle/antisosiale og bør straffes Drugs are evil

14 Bio‐psyko‐sosial modell
Alt det ovenstående er sant, i større eller mindre grad Hver persons rusbruk er et resultat av enkeltaspekter ved noen eller alle de andre modellene Behandling og tilfriskning krever hensynstagen til kroppen, psyken, det sosiale miljø og åndelige behov for individet (inklusivt ernæring, arbeid, familieforhold, psykisk og fysisk helse, livskvalitet etc.) Utviklingsmessig tilnærming til tilfriskning Maslow’s behovshierarki

15 Bio-Psyko-Sosial forståelse - Vestmo
Vestmo legger til grunn en Bio-Psyko-Sosial modell i forståelsen av utvikling og opprettholdelse av rusavhengighet. Dette innebærer at rusavhengighet forståes som biologiske (genetisk sårbarhet, aktivering av hjernens belønningssystem etc.), psykologiske (psykiske lidelser, følelser, tilknytning etc.) og sosiale (miljømessige faktorer som oppvekstvilkår, relasjoner, livsvansker, kultur etc.) faktorer som virker i multikausale årsakssammenhenger

16

17 Risikosituasjoner utløser tvangspreget bruk!

18 Avhengighet kan være innlært, ubevisst og automatisk atferd

19 Litt om «Avhengighetspsykologi»
Andre ting og aktiviteter blir uviktige Enten bruker man stoffet, eller man er på jakt etter det, eller man er i bakrus/anger/selvforakt En stadig sirkel der rusmiddelet/bruk blir det sentrale tema livet dreier seg rundt Andre personer, og en selv, får mindre verdi enn rusmiddelet; rusmiddelet blir det man elsker

20 En avhengig hjerne

21 En avhengig hjerne


Laste ned ppt "Fagdag Vestmo Behandlingssenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google