Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Fiskerinæringa ved et veiskille - leverandør av eksportinntekter eller ansvarlig for distriktsbosettinga? - med fokus på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Fiskerinæringa ved et veiskille - leverandør av eksportinntekter eller ansvarlig for distriktsbosettinga? - med fokus på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Fiskerinæringa ved et veiskille - leverandør av eksportinntekter eller ansvarlig for distriktsbosettinga? - med fokus på strukturering av kystflåten Husøydagan 2002 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Kystflåten er bærebjelken Kystflåten har vært, er og skal være bærebjelken for kystsamfunnene To hovedmål: –øke lønnsomheten –sikre rekruttering Behovet for helårsfiskeren Rom for fiskarbonden © Eksportutvalget for fisk Foto: Kjell Ove Storvik

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Antall fiskere og fiskefartøy 1950 - 98 000 fiskere og 33 500 fiskefartøy I 1990 antallet redusert til 27 500 fiskere og 17 400 fiskefartøy © Eksportutvalget for fisk Foto: Kjell Ove Storvik

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Antall fiskere

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Symptomer på overkapasitet Kappfiske Stopp i fisket Lav fornyingsevne Insentiv til ressurskriminalitet Lav lønnsomhet Rekruttering © Eksportutvalget for fisk Foto: Kjell Ove Storvik

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 1990 Regjeringene Brundtland/ Jagland 17.10.97 17.03.00 Regjeringen Stoltenberg 19.10.01 Regjeringen Bondevik II Regjeringen Bondevik I Strukturmeldingen (1992) Perspektivmeldingen (1998) Ot prp 39 - Spesielle kvoteordninger (februar 2001) Internt prosjekt ”Fiskeflåten 2005" Ot prp. nr. 76 Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten Strukturpolitikken for kystflåten 1990 - 2002

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Fiskeflåten 2005 Internt strukturprosjekt – ”Fiskeflåten 2005” Hovedformål –utforme et helhetlig virkemiddelapparat for fiskeflåten rettet mot eierskap, strukturmodeller, leveringsvilkår, konsesjons- og utskiftningsregelverk, kvotefordeling, strukturfond og regulering i fiske. © Eksportutvalget for fisk Foto: Vidar Vassvik

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Struktur- og reguleringsprosessen i Fiskarlaget Ressursfordelingsutvalget Landsmøtet okt. 2001 vedtok: –kvotefordeling mellom grupper –”Finnmarksmodellen” –ytterligere adgangsbegrensninger –strukturfond

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Havfiskeflåten 80-tallet ble innført virkemidler for å redusere kapasiteten –Konsesjonsordninger –Kondemneringsordninger –Enhetskvoteordninger

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 1990 Regjeringene Brundtland /Jagland 17.10.97 17.03.00 Regjeringen Stoltenberg 19.10.01 Regjeringen Bondevik II Regjeringen Bondevik I Strukturmeldingen Kystfisket etter torsk lukkes i 1990 Trålstigen - deling kyst og hav (1994) Perspektivmeldingen Kondemnerings- ordning for kystflåten (1998) ”Fiskeflåten 2005" Hjemmel til innføring av spesielle kvoteordninger Ressursfordelings- vedtaket (2001) Finnmarksmodellen Felles gr. I Fartøy torsk/sei/hyse Drift- og stukt.ordn. Strukturfond Strukturpolitikken for kystflåten 1990 - 2002

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Åpen gruppe II 21- 28 m 15 – 21 m 10 – 15 m < 10 m Eksempel – fordeling av torskekvotene Lukket gruppe I 28 m og størreUnder 28 m Finnmarks- modellen (2002) 1990 1994 2002 Totalkvote (TAC)

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Kystflåten under 28 m 21- 28 m Torsk 15 – 21 m Torsk 10 – 15 m Torsk < 10 m Torsk Sei Hyse Torsk gr. II 2002 Åpen gruppe Lukket gruppe

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forslag til strukturtiltak 21- 28 m Torsk 15 – 21 m Torsk 10 – 15 m Torsk < 10 m Torsk Sei Hyse Torsk gr. II 2002 Åpen gruppe Lukket gruppe 21- 28 m T/S/H 15 – 21 m T/S/H 10 – 15 m T/S/H < 10 m T/S/H Sei gr. II Hyse gr. II Torsk gr. II Åpen gruppe Lukket gruppe Drifts- ordn. Struktur- fond X ? Struktur- ordn. X X X ? X X X

14 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksempel: fartøy - 12 m - Åpen gruppe T/S/H 21- 28 m T/S/H 15 – 21 m T/S/H 10 – 15 m T/S/H < 10 m T/S/H Åpen gruppe Lukket gruppe Sei gr. II Hyse gr. II Torsk gr. II Ikke tilgang på: - Strukturordninger - Kondemeringsordninger - Driftsordninger

15 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksempel: fartøy - 9 m Gr. I T/S/H 21- 28 m T/S/H 15 – 21 m T/S/H 10 – 15 m T/S/H < 10 m T/S/H Åpen gruppe Lukket gruppe Sei gr. II Hyse gr. II Torsk gr. II < 10 m T/S/H Driftsordningen Båt A og Båt B = samarbeider tar begge kvoter på ett fartøy eller Båt A og Båt B = spesialiserer fartøy A spesialiserer i ett fiskeri og B i et annet Begrensninger: - Forhåndsgodkjenning etter søknad - A og B må tilhøre samme gruppe - A og B må tilhøre samme fylke - Kan samarbeide i 3 - 5 år

16 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksempel: fartøy - 13 m Gr. I T/S/H 21- 28 m T/S/H 15 – 21 m T/S/H 10 – 15 m T/S/H < 10 m T/S/H Åpen gruppe Lukket gruppe Sei gr. II Hyse gr. II Torsk gr. II Stukturfondet Selger båt med kvote til strukturfondet Betingelser: - Kvoten skal tilbake til gruppen 10 - 15 m - Båten skal tas permanent ut av fisket 10 - 15 m T/S/H

17 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksempel: fartøy - 24 m Gr. I T/S/H evt. sild/makrell 21- 28 m Torsk 15 – 21 m T/S/H 10 – 15 m T/S/H < 10 m T/S/H Åpen gruppe Lukket gruppe Sei gr. II Hyse gr. II Torsk gr. II Driftsordningen Båt A og Båt B = samarbeider tar begge kvoter på ett fartøy eller Båt A og Båt B = spesialiserer tar for eksempel ut T/S/H på båt A og sild/makrell på B Begrensninger: - A og B må tilhøre samme lengdegruppe - A og B må tilhøre samme fylke - Kan benytte seg av ordningen i 3 av 5 år 21 -28 m T/S/H

18 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksempel: fartøy - 24 m Gr. I 21- 28 m Torsk 15 – 21 m T/S/H 10 – 15 m T/S/H < 10 m T/S/H Åpen gruppe Lukket gruppe Sei gr. II Hyse gr. II Torsk gr. II Strukturordningen Fartøyeier med Båt A kjøper Båt Bs fartøy Betingelser: - Fartøy B tas permanent ut av fiske - Kvote fiskes av fartøy A i en gitt periode 21 -28 m T/S/H

19 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Oppsummering  Ser fram til en konstruktiv debatt om hvordan kystflåten skal se ut i framtiden  Departementets arbeid - forslag til bedre rammebetingelser for kystflåten som vi inviterer hele næringen til å være med på å diskutere  Sammen skal vi forme fremtidens kystflåte © Eksportutvalget for fisk Foto: Jean Gaumy


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Fiskerinæringa ved et veiskille - leverandør av eksportinntekter eller ansvarlig for distriktsbosettinga? - med fokus på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google