Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskeripolitikk for fremtiden Høyres Nord-Norge konferanse Statssekretær Janne Johnsen 29. januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskeripolitikk for fremtiden Høyres Nord-Norge konferanse Statssekretær Janne Johnsen 29. januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskeripolitikk for fremtiden Høyres Nord-Norge konferanse Statssekretær Janne Johnsen 29. januar 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid Opp med 2 mrd. i 2004, økning på 7,5%. Russland er det markedet som øker mest. Høyere pris per kilo i Eksport av norsk sjømat

3 Verdier fra havet – Norges framtid Overkapasitet i flåte og industri Reduserte russiske landinger For dårlig lønnsomhet Sviktende rekruttering Mange konkurser Gjennomregulert oppdrettsnæring Pessimisme i 2001

4 Verdier fra havet – Norges framtid Strukturering

5 Verdier fra havet – Norges framtid Fordeling av totalkvote for torsk nord for 62°N i 2005 Konvensjonelle tonn Norsk totalkvote tonn Gruppe I tonn 28 m og større tonn Trålflåten tonn Gruppe II tonn 21 – 28 meter tonn 15 – 21 meter tonn 10 – 15 meter tonn Under 10 meter tonn 77,7 % 12,8% 9,5% 30,22 % 69,78 % Trål Konven- sjonelle Strukturering Fartøykvoter!

6 Verdier fra havet – Norges framtid Myte: ”Nord-Norge mister fisk og båter selges sørover.” 20,8 % av torskeråstoffet landes i Finnmark (1990: 17 %) For Nord-Norge: landinger av hvitfisk generelt økt fra 58,3 % i 1990 til 66% i % landes av fremmed flåte 75% av torskefartøyene tilhører Nord-Norge Finnmarksbedrifters kjøp av russisk råstoff er nå bare en brøkdel av det var i toppåret Årsaken til lavere råstofftilgang til foredlingsbedriftene, og ikke en skjev norsk kvotefordeling.

7 Verdier fra havet – Norges framtid Import og direktelandinger av torsk fra russiske fartøyer i Norge fra 1990 til 2003 Kilde: Fiskeriforskning

8 Verdier fra havet – Norges framtid 75 millioner til Finnmark – nye tiltak? Pengene tas fra oljefondet og disponeres av Kommunal- og regionaldepartementet Midlene skal kunne benyttes av lokale og regionale myndigheter, i samarbeid med virkemiddelapparatet og sektormyndigheter. Nye tiltak?

9 Verdier fra havet – Norges framtid Åpnet for kommersielt fiske i Kvote 2002: krabber 2003: krabber 2004: krabber 2005: krabber Turistkvote 2003: krabber 2004/05:2.000 krabber Vestgrensa 26º øst Kongekrabben

10 Verdier fra havet – Norges framtid Omsetning av kongekrabbe fra norske fiskere: 2003 :kr. 59 mill :kr. 80,8 mill. Magasinet, Dagbladet Deltakelse og verdi i 2004: Gr. I 223 fartøy kr per fartøy Gr.II 37 fartøy kr per fartøy

11 Verdier fra havet – Norges framtid Forenkling i fiskerinæringen – 6 gylne løfter 1.Forenklingsarbeidet fortsetter med redusert antall forkrifter (bl.a. vil 21 forskrifter bli erstattet av 1 i løpet av høsten) 2.Køene skal avvikles innen Enklere språk i vår kommunikasjon med brukerne 4.Fiskeriforvaltningen skal ligge i tet når det gjelder elektronisk forvaltning 5.Ytterligere desentralisering 6.Det skal gjennomføres brukerundersøkelser

12 Verdier fra havet – Norges framtid Pressemelinger fra FKD : 1.”(…) erstatter 15 forskrifter med 3 for akvakulturvirksomheter.” 2. ”(…) én forskrift skal erstatte 22 forskrifter om utøving av fiske i sjøen (…) reduserer193 paragrafer til 80(…)” Dette bidrar til et mer ryddig, modernisert, forenklet og helhetlig regelverk. Forenkling av regelverket, pkt 1

13 Verdier fra havet – Norges framtid 40 laksekonsesjoner utlyst i laksekonsesjoner utlyst i utlyst for Finnmark i 2002 og 2003 Forenkling og int. konkurransekraft Lakseavtalen avviklet Safeguard avverget? USA Dumping i EU? Oppdrett Fiskaren Intrafish

14 Verdier fra havet – Norges framtid Fra pessimisme til optimisme Eksportverdien øker Lønnsomheten øker Bedre grunnlag for investeringer Forenklet hverdag Lav rente Fleste bestander i god stand Politikken virker!

15 Verdier fra havet – Norges framtid

16 Det viktigste vi kan bidra med er: stabile rammebetingelser som gjør næringen internasjonalt konkurransedyktig et offensivt markedsarbeid. Foto: EFF

17 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeren fra Troms Hadde to båter - har kjøpt to båter Har strukturert; sitter igjen med en båt Nå; 3 fulle torskekvoter, 3 fulle seikvoter, 3 fulle hysekvoter og nesten 3 fulle sildekvoter Økt gjelden fra 12 millioner ( betalte 8,5 % rente), til 18 millioner med (rente i dag på 4,5 %). = kroner mindre i rente i dag en for to år siden - tross for at gjelden er økt med 6 mill. 2003: 6 mann på båten (lotten på kr ,-) 2005: 10 manns besetning (forventet lott på ca ,-) Til sammen på de 4 båtene var det 11 mann ansatt i utgangspunktet (den ene båten lå mer eller mindre i opplag ) =10 arbeidsplasser sikret, lengdegruppen tilbakeført et kvantum som vil kunne forsvare mer enn 2 arbeidsplasser Han forventer å spare: Forsikring ca. 70 – ,- x 3 Redskaper ca. 100 – Vedlikehold fartøy ca. 100 – Maskinist ca. 50 – Administrasjon ca. 80 – Hvilke utslag har Regjeringens politikk gjort for en vanlig fisker?


Laste ned ppt "Fiskeripolitikk for fremtiden Høyres Nord-Norge konferanse Statssekretær Janne Johnsen 29. januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google