Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Lokal og regional næringsutvikling – fiskeriforvaltningens rolle Fylkesmannsmøtet i Florø 2. – 4. juni 2004 Fiskeriminister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Lokal og regional næringsutvikling – fiskeriforvaltningens rolle Fylkesmannsmøtet i Florø 2. – 4. juni 2004 Fiskeriminister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Lokal og regional næringsutvikling – fiskeriforvaltningens rolle Fylkesmannsmøtet i Florø 2. – 4. juni 2004 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Stortingsmelding om marin næringsutvikling Stortingsmelding om marin næringsutvikling og bosetning langs kysten Legges frem våren 2005 Tilnærming som representerer et generasjonsskifte gjennom konvertering av fiskeripolitikken til en politikk for marin verdiskaping Nødvendig å avvikle særnorske pålegg som fører til økte kostnader og driftsulemper for bedriftene

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Sysselsetting kommunal fordeling fiskerinæringen

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Hva er marin næring i dag! Kilde: SINTEF/SSB

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksportverdi og subsidier* i norsk fiskerinæring *Støtteavtalen for fiskerinæringen

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Skille klart mellom butikk og politikk Kun gjennom lønnsomme bedrifter og rederier vil næringen kunne tilby trygge arbeidsplasser og bidra til utvikling av vekstkraftige lokalsamfunn. Ulønnsomme bedrifter gir lite, bortsett fra varige traumer. © Eksportutvalget for fisk

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Hva er marin sektor? Foto: Eksportutvalget for fisk og ulike bedrifters profilering Aqua Nor 2003

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid © EFF, Datakilde=SSB Fiskeri- og havbruksnæringensandel av norsk eksport 2003: 2003 – 27,2 mrd Norsk eksport av sjømat 2003

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid © Foto: Eksportutvalget for fisk Mitt fokus Markedsorientering Helhetlig verdikjedeperspektiv Industrielt fokus Integrering og næringens struktur

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid De politiske grepene Penge- og finanspolitikken Arbeidsmarkedspolitikk Satsing på FoU og innovasjon Reguleringsregimets utforming Grønnevetutvalget - rapport vil foreligge den 15. denne måned Markedsadgang Fiskeridepartementet - Statsbudsjettet 2004 (tall i mill. kroner)

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Samarbeid med regionalt nivå Tildeling av havbrukskonsesjoner –Fylkesmannen og kommunene har viktige roller –Fiskeridepartementet fokuserer på styrking av konkurransedyktighet Miljøspørsmål – samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling –Sikre rent farvann og gode miljøbetingelser for havbruk og fiske –Hindre sykdomssmitte, rømming, spredning av lus m.m.

14 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Arealplanlegging i kystsonen Utfordringer: Konkurransen om arealene vokser Realisering av marint verdiskapingspotensial krever egnede arealer Tilpasning til naturens tålegrense Fiskerimyndighetene søker: Omforente løsninger og tidlig avklaring av konflikter God kommunikasjon Planforankring av arealdisponeringer Inkludering av regionale fiskerimyndigheter i planprosesser Vi har også en jobb å gjøre!

15 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

16 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Regional næringsutvikling Næringslivet skal være viktigste drivkraft! Ansvarsreformen: Ca 1 mrd ”utviklings-kroner” er overflyttet til fylkeskommunen Fylkene må selv ta ansvar for regional næringsutvikling og å bidra til nasjonal verdiskaping! Fylkeskommunens nye roller: viktigste regionale utviklingsaktør leder de regionale partnerskapene

17 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Regional marin verdiskaping Fiskeridepartementets utfordring: Å styrke dialogen med fylkene Bidra til at regionene baserer utviklingsarbeidet på egne fortrinn god samordning av marin utvikling mellom regionene god samordning mellom sentrale og regionale strategier Vi vil samarbeide tett med Fiskeridirektoratet og Innovasjon Norges regionale apparater

18


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Lokal og regional næringsutvikling – fiskeriforvaltningens rolle Fylkesmannsmøtet i Florø 2. – 4. juni 2004 Fiskeriminister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google