Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt fra barnehageområdet Barnehageforum 08.10. 2015 Ny St. melding våren 2016 Ny Rammeplan fra 2017 UDIRs støtteressurser:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt fra barnehageområdet Barnehageforum 08.10. 2015 Ny St. melding våren 2016 Ny Rammeplan fra 2017 UDIRs støtteressurser:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt fra barnehageområdet Barnehageforum 08.10. 2015 Ny St. melding våren 2016 Ny Rammeplan fra 2017 UDIRs støtteressurser: Nytt Magasin Filmer Barnehagefakta Ståstedsanalyse (FM gir kodetilgang til UBAS)

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt fra barnehageområdet forts. Regelverksamling – veiledning/tilsyn 30.november (mer info kommer) Informasjon om ny forskrift – likeverdig behandling – 24. november (mer info kommer) Midler til svømmeopplæring GoBan – Blikk for Barn, presentasjon av resultatene fra undersøkelse av kvalitet i barnehager 21. januar (og en dato til) 2016

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Forslag til program lokale konferanser i Oslo / Akershus Barnehager for de yngste barna – bra nok? Presentasjon av resultater fra undersøkelse av kvalitet i barnehager Torsdag 7. januar 2016 (foreløpig program) Kl. 1300 – 1310: Lars Gulbrandsen: Åpning Kl. 1310 – 1430: Elisabeth Bjørnestad og Ellen Os: Hva er bra nok for de minste? Kl. 1430 – 1500: Pause Kl. 1500 – 1540: Brit Eide og Nina Winger: Deltakelse, tilhørighet og verdighet i småbarns hverdagsliv i barnehager Kl. 1550 – 1620: Tona Gulpinar og Leif Hernes: Estetisk læring i barnehager / eller Erik Eliassen om språktesting Kl. 1620 – 1650: Helen Bergem: Barnehagelærer og barnegruppa som ressurs for læring Kl. 1650 – 1700: Lars Gulbrandsen: Avslutning

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regional samling – barnehagens læringsmiljø 26.-27. nov.

5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regional samling forts. Det er tre hovedformål med konferansen: Det er et mål at konferansen skal vise gode eksempler på lokalt arbeid med læringsmiljø i barnehagen Direktoratet skal få innspill til kunnskapsgrunnlaget Informasjon fra direktoratet om pågående og nye saker Undertemaene for samlingen er: Pedagogisk ledelse Relasjoner Hjem-barnehage samarbeid Organisasjon og ledelse

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus De som deltar fra FMOA Bydel Sagene Bydel Stovner Frogn kommune Nes kommune Ski kommune Tema: Hjem-barnehage samarbeid

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Den nye barnehagelærerutdanningen Følgegruppen for utdanningen arrangerte en regional konferanse knyttet til deres andre rapport 5.- 6.10. Lytter til alle relevante aktører som: - studentene - høyskolene - GLØD-nettverkene Innspillene tas med i det videre arbeidet

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Barnekonvensjonen BK beskriver rettigheter og mål som alle ansvarlige må forholde seg til Art 42 Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn. BK gir muligheter og forsterker annet lovverk

9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus BK – grunnleggende prinsipper Nedfelt i Grunnlovens § 104 Art 2 – ikke-diskriminering Art 3 – hensynet til barnets beste Art 6 – rett til et liv og utvikling (beskyttelse) Art 12 – rett til å bli hørt (frihet) BK i tråd med barnehagens formål og oppgaver


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt fra barnehageområdet Barnehageforum 08.10. 2015 Ny St. melding våren 2016 Ny Rammeplan fra 2017 UDIRs støtteressurser:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google