Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i pedagogikk Av Emilie. Definisjon av pedagogikk Er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Inneholder kunnskap og erfaring fra flere vitenskaper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i pedagogikk Av Emilie. Definisjon av pedagogikk Er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Inneholder kunnskap og erfaring fra flere vitenskaper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i pedagogikk Av Emilie

2 Definisjon av pedagogikk Er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Inneholder kunnskap og erfaring fra flere vitenskaper. Pedagogisk psykologi Pedagogisk sosiologi Pedagogisk filosofi/religionsped. Komparativ ped Didaktikk: planlegging, gjennomføring og vurdering av oppdagelse og undervisning av barn

3 Pedagogikk Dreier seg om oppgaver og problemer i forbindelse med oppdragelse og undervisning. Har en Teorietisk - og en praktisk side. Teoretisk side dreier seg om å beskrive og drøfte oppdragelse og undervisning, og belyse forholdet mellom disse virksomhetene og individ, samfunn og kultur Den praktiske siden dreier seg om å hjelpe den yngre generasjon til å mestre livet. Myhre 94

4 OPPDRAGELSE Det overordnede begrep i all pedagogisk virksomhet er oppdragelse. Oppdragelsen er gjerne bevisst og tilsiktet. Dette behøver ikke alltid være klart verbalisert, men det er alltid tale om ”voksnes intensjoner” overfor barn og ungdoms liv og utvikling. I undervisning er formidling av kunnskaper, verdier og holdninger sentralt, sammen med trening i ferdigheter. Men i oppdragelsen er det også alltid et innslag av omsorg. Lillemyr og Søbstad 1993

5 oppdragelsesvirkelighet Oppfattes forskjellig og ofte motstridene Det gjelder oppdragelsesbegrepet, oppdragelsens mål, innhold og metode, hva man kan oppnå med oppdragelse og hvem som har ansvaret for oppdragelsen. Forskjelligheten kommer til utrykk gjennom personlige holdninger og syn på samfunn og kultur, menneskesyn og hva som er livets grunnverdier, mål og mening.

6 Helhetspedagogisk oppfattning Oppdragelse kan betraktes gjennom tre perspektiv Individuelt Samfunnsmessig kulturelt

7 Helhetspedagogikk Skaper en front der mennesket verken fremtrer som en manipulerbar brikke eller som en selvutfoldende organsime, men som et tenkende, følende, villende og handlende vesen.

8 Hva er oppdragelse Barn og unge påvirkes på to måter. 1.En bevisst, tilsiktet og målrettet. En håndverksmessig, der mennesket oppfattes som et materiale som lar seg forme og danne. 2. Individet preges gjennom det sosiale og kulturelle miljøet det lever i. Mennesket utfolder seg etter sine egne lover, og der kunsten nettopp består i å gripe inn så lite som mulig, og la barnet få utvikle seg ”naturlig”.


Laste ned ppt "Innføring i pedagogikk Av Emilie. Definisjon av pedagogikk Er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Inneholder kunnskap og erfaring fra flere vitenskaper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google