Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smertekartlegging når pasienten er dement Marianne Gjertsen, studieansvarlig, stipendiat 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smertekartlegging når pasienten er dement Marianne Gjertsen, studieansvarlig, stipendiat 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smertekartlegging når pasienten er dement Marianne Gjertsen, studieansvarlig, stipendiat 2011

2 Bakgrunn I 2004 var det rundt 65 000 personer med diagnosen demens i Norge. 50-80 % av pasientene innlagt i sykehjem har en demens sykdom Demente er ofte underbehandlet for smerte.

3 Demens ”… en ervervet hjerneorganisk sykdom hos en eldre person. Sykdommen kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører svikt i psykologiske prosesser som hukommelse, oppmerksomhet, læring, tenkning og kommunikasjon. Den kognitive svikten fører til sviktende evne til å klare dagliglivets aktiviteter. Endret atferd er vanlig. Tilstanden er kronisk, kan ikke kureres og forverrer seg ofte over tid”. Engedal og Haugen (2004)

4 Smerte ”Smerte er en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse forbundet med faktisk vevskade eller oppfattet som dette”. International Association for the Study of Pain (IASP)

5 Smertefysiologi

6 Kartlegging av smertetype Nociseptive smerter – opioider Nevropatiske smerter – Antiepleptika – Antidepressiva

7 Utfordringer… Smerte er en subjektiv opplevelse, og bare personen selv kan si om han har vondt. Demente har: – Nedsatt hukommelse – Kommunikasjonssvikt – Nedsatt evne til å tolke sanseinntrykk Demente er avhengig av at andre vurderer deres smerte ytringer og handler i forhold til det.

8 smerteregistreringsskalaer for selvrapportering VAS|-------------------------------------------------| NRS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ansiktskala

9 Hvordan observere smerte hos demente? Atferdsbaserte smerteindikatorer – Ansiktsuttrykk – Verbale uttrykk – Bevegelse – Endring i interaksjon – Endring i aktivitetsmønster – Endring i mentalstatus

10 Lett å tolke atferd feil Pasienten må utredes videre ved mistanke om smerte.

11 Checklist of Nonverbal Pain Indikators (CNPI)

12 MOBID-Pain Scale

13 Doloplus- 2

14 Skal vi bruke kartleggingsverktøy? Tar tid Bedre smertelindring Bedre faglig samarbeid i personalgruppen Bedre dokumentasjon av smerter og evaluering av intervensjoner


Laste ned ppt "Smertekartlegging når pasienten er dement Marianne Gjertsen, studieansvarlig, stipendiat 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google