Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smertevurdering hos pasienter med demens Februar 2012 Universitetet i Bergen Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smertevurdering hos pasienter med demens Februar 2012 Universitetet i Bergen Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smertevurdering hos pasienter med demens Februar 2012 Bettina.Husebo@isf.uib.no Universitetet i Bergen Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling Kavli's forskningssenter for aldring og demens

2 Temaoversikt Smertevurdering hos pasienter med demens – hvorfor er det så vanskelig? Forekomst av demens og smerte Smertevurdering ved demens –MOBID-2 smerteskala –Psychometric properties Smertebehandling Effekt av individuell smertebehandling på atferdsproblemer hos pasienter med demens

3

4

5 Forventet økning i antall personer med demens i Norge Total befolkning: 2005 : 4 606 363 / 2060 : 6 061 301

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Demens - klassifikasjon 1. Degenerative hjernesykdommer (50%) –Alzheimers Type (AD), tidlig eller sen start –Frontotemporallappsdemens –Demens med Lewylegemer –M. Parkinson, Chorea Huntington 2. Vaskulær demens (VaD) (40%) –Apopleksia cerebri, TIA, hjerteinfarkt –Småkarsykdom –Kombinasjon ADVaD (hyppigst på sykehjem) 3. Sekundær demens (10%) –Tumor, traume, vitaminmangel, infeksjon Engedal K. Demens 2006

15 Demens Kronisk irreversibel kognitiv svikt pga. en hjernesykdom, som fører til –Hukommelsessvikt –Endret personlighet –Atferdsforandringer –Reduserte daglige aktiviteter –Orienteringsvikt –Forandringer i språk, læring, dømmekraft, motivasjon, emosjonell kontroll Minst 2 symptomer ≥ 6 måneder Engedal K. Demens 2006

16 Pasienter på sykehjem: kognitiv svikt/ smerte Pasienter på sykehjem lider av vedvarende, underdiagnostisert og mangelfullt behandlet smerte (AGS-Panel 1998; Weiner 1999; Frampton 2003). 83% av sykehjemspasientene opplever regelmessig smerte som fører til inaktivitet, depresjon og redusert livskvalitet (Ferrell 1995). Pasienter uten kognitiv svikt får 3 ganger mer analgetika enn pasienter med demens (Cohen-Mansfield 2002).

17 Evaluering av smerte ved alvorlig demens Hvorfor er det vanskelig? Pasienter mangler hukommelse, språk, refleksjon og forventning av smerte Proxy tester Akutt vs. kronisk smerte (>90%) Pain avoidance effect Smerte i muskel- og skjelettsystemet vs. indre organer Smertenettverk i hjernen kan rammes av demensutviklingen Smerteatferd kan ligne på demensatferd

18 ”Smertenettverk” i hjernebarken

19 Stilt til rådighet av professor Per Brodal, Anatomisk institutt, UiO

20 Pain assessment instruments

21 Assessment as prerequisite for treatment Procedures to assess the of pain components 1.Pain intensity 2.Pain affect 3.Pain quality 4.Pain location 5.Patients history 6.Physiological changes 7.Pain behaviour

22 Instrumenter for smerteatferd DS-DAT (Hurley 1992) ADD (Kovach 1999) CNPI (Feldt 2000) (N) PAEP (Manfredi 2003) PAINAD (Warden 2003) PADE (Villanueva 2003) Abbey (Abbey 2004) PACSLAC (Fuchs-Lacelle 2004) DOLOPLUS 2 (Lefebvre-Chapiro 2001) (N) NOPPAIN (Snow 2004) ECPA (Morello 2007)

23 Hvorfor et nytt instrument? De etablerte instrumenter Viser begrenset klinisk anvendbarhet (Stolee et al., 2005; Herr et al., 2006; Hadjistavropoulos et al., 2007) Skiller ikke mellom ulike smertelokalisasjoner Tester bare i ro eller ved ADL funksjoner Skiller ikke mellom demensatferd og smerteatferd

24 I. Verbal Smerteuttrykk Verbal smerteuttrykk og smertelyder må registreres Lyder eller ord: “Au”, “det gjør vondt”, stønning, roping, klaging MEN: Du kan ikke stole helt på dette! Afasi, repetisjoner, fremmed språk

25 II. Ansiktsuttrykk Ansiktsuttrykk –rynker på pannen –lukker øynene –presser munnen MEN: –hud, rynker, gebiss, parese, M. Parkinson –kronisk (80%) – akutt smerte –tilvenningseffekt –ANGST

26 III. Avvergereaksjoner Kroppsspråk –Stivner, holder pusten –avverger –beskytter seg –slår MEN: –immobilitet (parese) –kontraktur, M. Parkinson –manglende evne, til å forvente smerte

27 Pleiepersonalet –Tettest kontakt med pasient under morgenstell - eksperter –Observasjon er avhengig av utdannelse og oppmerksomhet –“Vi ønsker ikke å såre pasienten!” Tilvenningseffekt? Selvbeskyttelse? –„Hvorfor skal jeg registrere smerte, når det ikke har konsekvenser? Turn over/ legedekning? Undervisning - til alle!

28 MOBID-2 smerteskala Mobilization Observation Behaviour Intensity Dementia Husebo et al. Pain Sympt Manage 2007; JAMDA 2008; SJCS 2009; SJCS 2010

29

30 bettina.husebo@isf.uib.no

31 Psychometric property testing RELIABILITY –Inter-rater reliability –Intra-rater reliability –Test-retest reliability –Internal consistency VALIDITY –Construct –Concurrent –Content RESPONSIVENESS (in preparation) Husebo et al. Pain Sympt Manage 2007; JAMDA 2008; SJCS 2009; SJCS 2010


Laste ned ppt "Smertevurdering hos pasienter med demens Februar 2012 Universitetet i Bergen Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google