Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 10 Personlighet og intelligens. 2 Intelligens Det er liten grad av enighet om hva intelligens er Det er mer fruktbart å finne ut hvilke psykologiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 10 Personlighet og intelligens. 2 Intelligens Det er liten grad av enighet om hva intelligens er Det er mer fruktbart å finne ut hvilke psykologiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 10 Personlighet og intelligens

2 2 Intelligens Det er liten grad av enighet om hva intelligens er Det er mer fruktbart å finne ut hvilke psykologiske funksjoner som kan og bør regnes inn i intelligensbegrepet

3 3 Tradisjonelle intelligensteorier Alfred Binet konstruerte den første systematiske intelligenstesten Spearmans to-faktorteori: g- og s-faktoren Thurstones flerfaktorteori (syv primærfaktorer + overordnet faktor) Guilford: Intellligensens “tre ansikter” (operasjon, produkt, innhold = 120 ulike intelligensfaktorer)

4 4 Nyere intelligensteori Sternbergs trefaktor-teori Analytisk Kreativ Praktisk Gardners seks faktorer Lingvistisk Logisk-matematisk Spatial Musikal Kroppslig-kinetetisk Personlig

5 5 Emosjonell intelligens Videreutvikling av Sternberg og Gardners utvidede intelligensbegrep EQ = emosjonell intelligens Kontakt med egne følelser og sosiale ferdigheter Evne til å håndtere egne følelser Egen-motivering Selvledelse

6 6 Personlighet Definisjon: Et individs relativt stabile og varige egenskaper, som skiller ham eller henne fra andre individer, og som danner grunnlaget for våre prediksjoner om vedkommendes fremtidige atferd Egenskaper Konsistens over situasjoner Konsistens over tid

7 7 Personlighetstrekk Allport Kardinaltrekk Sentraltrekk Sekundærtrekk Cattell Primære personlighetstrekk (kildetrekk) Overflatetrekk Andreordens faktorer

8 8 Personlighetstyper Type A og Type B Type A: har vært satt i sammenheng med hjerte- /karlidelser (usikkert) Type B: balansert livsstil Fem-faktor modellen (Big Five) Ekstroversjon Omgjengelighet Samvittighetsfullhet Nevrotisisme Åpenhet

9 9 Jungs typologi Fire funksjoner, dvs. preferanser når man forholder seg til informasjon Sansing Tenking Følelse Intuisjon Kombinert til fire personlighetstyper Type 1: Sansing-tenking Type 2: Tenking-intuisjon Type 3: Sansing-følelse Type 4: Intuisjon-følelse

10 10 Interaksjonistiske personlighetsteorier Utgangspunkt i individets selvoppfatning og selvbilde Opprinnelse i andres tilbakemelding Dette gjør sosial omgang og kommunikasjon betydningsfull for utviklingen av personlighet

11 11 Den autoritære personlighet Særtrekk Konvensjonalisme Autoritær underkastelse Autoritær aggresjon Anti-intrasepsjon Overtro og stereotypi Kraft og hardhet Destruktivitet og kynisme Projeksjon Kjønn

12 12 Den dogmatiske personlighet Ligner den autoritære personligheten, når det gjelder underkastelse og utøving av autoritært lederskap I tillegg kommer en særpreget kognitiv stil, preget av lukkethet og enkelhet Få kognitive elementer Lukket kognitivt system Vektlegging på forskjeller Selvmotsigelser innenfor trossystemet Liten grad av differensiering mellom systemer

13 13 Situasjon og lydighet Generelt gjelder det at menneskers handlinger er en funksjon av situasjonen i langt større grad enn man tenker seg (på grunn av den”fundamentale attribusjonsfeilen”) Klassiske studier Milgrams sjokkmaskin Zimbardos Stanford-studie


Laste ned ppt "Kapittel 10 Personlighet og intelligens. 2 Intelligens Det er liten grad av enighet om hva intelligens er Det er mer fruktbart å finne ut hvilke psykologiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google