Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentrale begreper Stig Roar Wigestrand, 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentrale begreper Stig Roar Wigestrand, 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentrale begreper Stig Roar Wigestrand, 2008

2 Sentrale begreper Sosial kompetanse Felles praksis og konsistens
Relasjon – Kontroll Aggresjon Atferd i systemperspektiv

3 Hvor dyktig er du til å omgås andre mennesker?
Sosial kompetanse Hvor dyktig er du til å omgås andre mennesker?

4 Sosial kompetanse Kunnskap, holdninger og ferdigheter.
Sosial kompetanse innebærer at du har kunnskap om hvordan du kan omgås forskjellige mennesker. har en positiv holdning til andre mennesker. greier å omgås forskjellige mennesker på en god måte. Det er ikke nok at du kan omgås mennesker som er lik deg selv. Sosial kompetanse krever at du kan tilpasse deg og forstå mennesker i ulike situasjoner og med forskjellig alder, funksjonsnivå, kulturbakgrunn og livsførsel.

5 Sosial kompetanse God sosial kompetanse handler om å være dyktig på mange områder. Noen av de viktigste områdene er: empati kommunikasjon og samarbeidsferdigheter selvhevdelse selvkontroll ansvarlighet humor og glede

6 Felles praksis, og konsistens
Vi møter elevene på samme måte. Konsistens: Systemet vi utøver vår felles praksis i, bør være konsistent, ellers kan systemet oppleves som utydelig av elevene, og av oss.

7 Snill, eller streng? Eller…?
RELASJON ? KONTROLL

8 Hvor er du? * har autoritet RELASJON * kompis * utydelig * autoritær
KONTROLL

9 Aggresjon - personlighetstrekk
Begrepet aggressivitet beskriver en stabil tendens til å utføre negative handlinger, noe som kan karakteriseres som et personlighetstrekk. Forskjellen på proaktiv og reaktiv aggresjon kan beskrives slik: Den proaktive plager andre, mens den reaktive blir lett forstyrret/plaget av andre.

10 Aggresjon - personlighetstrekk
REAKTIV Impulsiv. Lite kontroll. Feiltolker signaler. Frustrasjon, sinne, angst, ADHD PROAKTIV Beregnende. Søker aktivt makt og kontroll. Komplekse relasjons- og gruppeprosesser.

11 Atferd i systemperspektiv
En tradisjonell forklaring vil være at årsaken til problemene ligger hos eleven, eller foreldrene. I følge ais er det systemfaktorer som påvirker, sammen med individenes egenskaper. Målet er å kunne påvirke individet (eleven) gjennom systemet (skolen). ELEV SKOLE Forklaringen ligger i samspillet

12 MST, multisystemisk terapi
En familie- og nærmiljøbasert behandling rettet mot mangfoldet av risikofaktorer som finnes i ungdommens sosiale nettverk. Hensikten er å styrke foreldrenes kompetanse slik at de kan løse de problemene som oppstår her og nå, og i framtiden. MST-klienten er hele ungdommens nettverk, dvs familien, venner, skolen og nærmiljø. Teoretisk grunnlag: Bronfenbrenners utviklingsøkologi og empiriske årsaksmodellstudier av antisosial atferd.

13 Hvordan fungerer MST i praksis?
Terapeuten møter familien hjemme, når det passer for familien. Behandlingstilbudet blir skreddersydd til den enkelte familie. Hver uke setter foreldrene, ungdommen og terapeuten mål for arbeidet, og lager en praktisk plan for hvordan målene skal nås. Målene skal være konkrete slik at familie og terapeut lett kan se om de nås. Arbeidet er intensivt og i visse perioder dreier det seg om flere hjemmebesøk i uken samt møter med skole, venner og nærmiljø. Foreldrene kan alltid ta kontakt med terapeuten, 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis ungdommen har nådd målene som ble satt for arbeidet.

14 MST Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer:
Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer er ulike i ulike livsfaser, og de samme risikofaktorene endrer styrke og virkning gjennom livsløpet. For eksempel vil vanskelige familierelasjoner ha størst betydning for problemutvikling hos små barn, mens kontakten med skole og venner vil få større betydning etter hvert.

15 Oppsummering Hvilken betydning kan et felles fundament, en konsistent plattform ha for utvikling av sosial kompetanse? Hvordan tror du elevene i norske skoler opplever skolens konsistens i forhold til sosial kompetanse? Hvor viktig tror du det er for deg å bli bevisst din posisjon i forhold til elevene – altså hvor du befinner deg på RELASJONS-KONTROLL aksen, og hva det innebærer for deg og dine elever? Er det viktig å forstå mer om aggresjon blant elever? I så fall, hvorfor?


Laste ned ppt "Sentrale begreper Stig Roar Wigestrand, 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google