Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et kognitivt perspektiv på personlighet. Informasjons- bearbeiding Stimulus Atferd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et kognitivt perspektiv på personlighet. Informasjons- bearbeiding Stimulus Atferd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et kognitivt perspektiv på personlighet

2 Informasjons- bearbeiding Stimulus Atferd

3

4 Kognitive tema  På hvilke måter er personer forskjellige mht informasjons-prosessering  Ulike persepsjons- og tanke-“stiler”  Ulike problemløsnings-strategier

5 Kognisjon PersonliggjøringObjektifisering “Stor, snill, elsker å gå på tur” “3 år gamml retriver, 30 kilo, gulbrun farge”

6 Tenk på tre personer du kjenner; A, B og C. På hvilken måte er A og B forskjellige? På hvilken måte er A og C forskjellige? På hvilken måte er B og C forskjellige? Morsom-Kjedelig Trygg-Usikker Snill-Hard Mørk-Lys Utadvendt-Innadvendt Moteriktig-Ikke moteriktig Ivrig-Lat

7 Informasjons-prosessering Transformasjon av sanse-inntrykk til mentale representasjoner, og behandling av slike representasjoner

8 Tre nivå av kognisjon  Persepsjon  Tolkning  Antakelser, ønsker, mål, etc.

9 Persepsjon Felt-avhengighet Benytter det visuelle felt som referanseramme for vurdering Felt-uavhengighet Benytter egne sanseintrykk som basis for vurderinger

10 Felt-avhengighet/uavhengighet og livsvalg Er disse forskjellene i persepsjon relatert til andre forskjeller i personlighetsfungering?  Utdanning  Interpersonlige relasjoner

11 Nyere forskning  Politi: Felt-uavhengige tjenestemenn fungerer bedre i høy-stimulerings situasjoner  Multimedia-basert PC-instruksjon: Felt- uavhengige 8.klassinger lærer mer effektivt

12 Stimuli-reduksjon/økning Personer med lav smertetoleranse har et nervesystem som amplifiserer eller øker det subjektive sanseinntrykk De som har høy smerteterskel har et nervesystem som reduserer effektene

13  ‘Reduserere’ viser relativt svake hjerneresponser ved lysglimt og brå lyd.  ‘Reduserere’ drikker mer kaffe, røyker mer, og har lavere kjedsommelighetsterskel.  ‘Reduserere’ har tendens til å begynne å røyke ved tidligere alder, og delta i småkriminalitet.

14 Hva foretrekker du? Rock 1-2-3-4-5-6-7 Rolig musikk Action filmer 1-2-3-4-5-6-7 Komedier Kontaktsport 1-2-3-4-5-6-7 Ikke kont.sport En trommesolo1-2-3-4-5-6-7 En fløytesolo Mye trening 1-2-3-4-5-6-7 Lite trening

15  Locus of Control  Lært hjelpesløshet  Forklaringsstil Personlighet som fortolkning

16 Locus of Control  En persons tilleggelse av ansvar og kontroll for hendelser  Ansvar kan tillegges internt (i meg selv) eller eksternt (andre, sjebne, hell)

17 Locus of Control Rotter’s forskning:  Generaliserte forventninger  Indre Locus of Control  Ytre Locus of Control  Spesifikke forventninger

18 Lært hjelpesløshet Akseptering av en smertefull situasjon uten forsøk på å fjerne deg selv fra situasjonen.

19 Lært hjelpesløshet  Studie replisert blant mennesker  Hva foregår i hodene hos personer som utsettes for lært hjelpesløshet betinging.  Resulterte i ny reformulert modell: “Forklaringsstil”

20 Forklaringsstil  Tendens til å benytte bestemte attribusjonskategorier når årsaker til hendelser forklares  Kausal attribusjon: En persons forklaring av årsak til en hendelse  Tre hovedkategorier

21 Ytre forklaringsstil - Indre forklaringsstil Stabil forklaringsstil - Ustabil forklarinsstil Global forklaringsstil - Spesifikk forklaringsstil

22 Pessimistisk forklaringsstil: Indre,stabile og globale forklaringer Optimistisk forklaringsstil Ytre, midlertidige og spesifikke forklaringer

23 Personlighet som antakelser, ønsker og mål  Hva man mener er verdt å streve mot i livet  Personlige prosjekter  Livs-oppgaver, mål og strategier

24 Personlige prosjekter  Et sett av relevante handlinger for å oppnå et mål  Analysen av disse prosjektene er en metode for å forstå sentrale personlighetsaspekter ved hvert individs ønsker og strategier  Velykket måloppnåelse = Fornøydhet (?)

25 ”Personlige prosjekter” PROSJEKTViktighet Vanskelighet GledeProgresjon _________________ _________ ___________

26  Sosial tilbakeholdenhet  Defensiv pessimisme  Resultat-fokus Hvilke strategier kan bidra til å oppfylle livs- oppgaver og mål, i møtet med risiko, usikkerhet og tvil?

27 Intelligens  Gardner’s definisjon: anvendelse av kognitive ferdigheter og kunnskap for å løse problemer, lære og oppnå mål som er verdsatt av individet og kulturen  Kulturell kontekst: “Intelligent atferd” er forskjellig på tvers av kultur

28 Oppsummering  Personlighet og persepsjon  Personlighet og fortolkning  Personlighet og personlige prosjekter og mål  (Intelligens)

29 Personlighetpsykologi PENSUM-TEMA Hva er personlighet? Metode & måling Fysiologi Arv & miljø Trekk Stabilitet & endring Kognisjon ANDRE TEMA Psykodynamisk persp. Motiver Emosjoner Selvet Interpersonlige aspekter Kultur Mestring & helse


Laste ned ppt "Et kognitivt perspektiv på personlighet. Informasjons- bearbeiding Stimulus Atferd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google