Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et kognitivt perspektiv på personlighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et kognitivt perspektiv på personlighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et kognitivt perspektiv på personlighet

2 Atferd Informasjons- bearbeiding Stimulus Atferd

3

4 Kognitive tema På hvilke måter er personer forskjellige mht informasjons-prosessering Ulike persepsjons- og tanke-“stiler” Ulike problemløsnings-strategier

5 Kognisjon Personliggjøring Objektifisering “3 år gamml retriver, 30 kilo, gulbrun farge” “Stor, snill, elsker å gå på tur”

6 Utadvendt-Innadvendt Moteriktig-Ikke moteriktig Ivrig-Lat
Tenk på tre personer du kjenner; A, B og C. På hvilken måte er A og B forskjellige? På hvilken måte er A og C forskjellige? På hvilken måte er B og C forskjellige? Morsom-Kjedelig Trygg-Usikker Snill-Hard Mørk-Lys Utadvendt-Innadvendt Moteriktig-Ikke moteriktig Ivrig-Lat

7 Informasjons-prosessering
Transformasjon av sanse-inntrykk til mentale representasjoner, og behandling av slike representasjoner

8 Tre nivå av kognisjon Persepsjon Tolkning
Antakelser, ønsker, mål, etc.

9 Persepsjon Felt-avhengighet
Benytter det visuelle felt som referanseramme for vurdering Felt-uavhengighet Benytter egne sanseintrykk som basis for vurderinger

10 Felt-avhengighet/uavhengighet og livsvalg
Er disse forskjellene i persepsjon relatert til andre forskjeller i personlighetsfungering? Utdanning Interpersonlige relasjoner

11 Nyere forskning Politi: Felt-uavhengige tjenestemenn fungerer bedre i høy-stimulerings situasjoner Multimedia-basert PC-instruksjon: Felt-uavhengige 8.klassinger lærer mer effektivt

12 Stimuli-reduksjon/økning
Personer med lav smertetoleranse har et nervesystem som amplifiserer eller øker det subjektive sanseinntrykk De som har høy smerteterskel har et nervesystem som reduserer effektene

13 ‘Reduserere’ viser relativt svake hjerneresponser ved lysglimt og brå lyd.
‘Reduserere’ drikker mer kaffe, røyker mer, og har lavere kjedsommelighetsterskel. ‘Reduserere’ har tendens til å begynne å røyke ved tidligere alder, og delta i småkriminalitet.

14 Hva foretrekker du? Rock 1-2-3-4-5-6-7 Rolig musikk
Action filmer Komedier Kontaktsport Ikke kont.sport En trommesolo En fløytesolo Mye trening Lite trening

15 Personlighet som fortolkning
Locus of Control Lært hjelpesløshet Forklaringsstil

16 Locus of Control En persons tilleggelse av ansvar og kontroll for hendelser Ansvar kan tillegges internt (i meg selv) eller eksternt (andre, sjebne, hell)

17 Locus of Control Rotter’s forskning: Generaliserte forventninger Indre Locus of Control Ytre Locus of Control Spesifikke forventninger

18 Lært hjelpesløshet Akseptering av en smertefull situasjon uten forsøk på å fjerne deg selv fra situasjonen.

19 Lært hjelpesløshet Studie replisert blant mennesker Hva foregår i hodene hos personer som utsettes for lært hjelpesløshet betinging. Resulterte i ny reformulert modell: “Forklaringsstil”

20 Forklaringsstil Tendens til å benytte bestemte attribusjonskategorier når årsaker til hendelser forklares Kausal attribusjon: En persons forklaring av årsak til en hendelse Tre hovedkategorier

21 Ytre forklaringsstil - Indre forklaringsstil
Stabil forklaringsstil - Ustabil forklarinsstil Global forklaringsstil - Spesifikk forklaringsstil

22 Indre,stabile og globale forklaringer
Optimistisk forklaringsstil Ytre, midlertidige og spesifikke forklaringer Pessimistisk forklaringsstil: Indre,stabile og globale forklaringer

23 Personlighet som antakelser, ønsker og mål
Hva man mener er verdt å streve mot i livet Personlige prosjekter Livs-oppgaver, mål og strategier

24 Personlige prosjekter
Et sett av relevante handlinger for å oppnå et mål Analysen av disse prosjektene er en metode for å forstå sentrale personlighetsaspekter ved hvert individs ønsker og strategier Velykket måloppnåelse = Fornøydhet (?)

25 ”Personlige prosjekter”
PROSJEKT Viktighet Vanskelighet Glede Progresjon __________ _______ _________ _____ ______

26 Hvilke strategier kan bidra til å oppfylle livs-oppgaver og mål, i møtet med risiko, usikkerhet og tvil? Sosial tilbakeholdenhet Defensiv pessimisme Resultat-fokus

27 Intelligens Gardner’s definisjon: anvendelse av kognitive ferdigheter og kunnskap for å løse problemer, lære og oppnå mål som er verdsatt av individet og kulturen Kulturell kontekst: “Intelligent atferd” er forskjellig på tvers av kultur

28 Oppsummering Personlighet og persepsjon Personlighet og fortolkning
Personlighet og personlige prosjekter og mål (Intelligens)

29 Personlighetpsykologi
PENSUM-TEMA Hva er personlighet? Metode & måling Fysiologi Arv & miljø Trekk Stabilitet & endring Kognisjon ANDRE TEMA Psykodynamisk persp. Motiver Emosjoner Selvet Interpersonlige aspekter Kultur Mestring & helse


Laste ned ppt "Et kognitivt perspektiv på personlighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google