Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny læreplan Bygger som L97 på et sosial konstruktivistisk læringssyn Større metodefrihet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny læreplan Bygger som L97 på et sosial konstruktivistisk læringssyn Større metodefrihet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny læreplan Bygger som L97 på et sosial konstruktivistisk læringssyn Større metodefrihet

2 Ny læreplan Matematikkplanen Legger vekt på utforskende, lekende, kreative aktiviteter arbeid med tekniske ferdigheter arbeid med aktiviteter av praktisk art og aktiviteter med tydeligere teoretisk karakter

3 Ny læreplan Matematikkplanen Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende regneferdighet Grunnleggende skriftlig og muntlig ferdighet Grunnleggende leseferdighet Grunnleggende digital ferdighet

4 Ny læreplan Matematikkplanen Kreativitet, estetikk og pågangsmot Glede, fantasi og nysgjerrighet Positive holdninger Bred kompetanse I alt arbeid skal sentrale ideer, strukturer og sammenhenger synliggjøres og utnyttes

5 Ny læreplan Matematikkplanen Tydeligere mål Mål for 3-års bolker, ikke for hvert enkelt år. Kompetansemål for 4., 7. og 10. klasse for de ulike hovedområdene Matematikk i dagliglivet fjernet som eget hovedmål. Inngår i de andre målområdene.

6 Ny læreplan Matematikkplanen Teknologi og design eget kapittel. Flerfaglig Prosjektbasert arbeid Matematikk redskapsfag for teknologi og design Knyttes til de ulike kompetansemålene

7 Ny læreplan Matematikkplanen Bruker formuleringer som: ”Elevene skal kunne ….” istedenfor ”vinne erfaringer med”, ”øve seg i”, ”arbeide med” osv

8 Problemløsing Breiteig og Venheim: En matematisk oppgave som en person er interessert i å finne ut av, som engasjerer henne eller ham og der vedkommende ikke har noen umiddelbar tilgjengelig metode for å løse oppgaven

9 Problemløsing Polyas idé om problemløsing, en prosess i fire ledd: Formulere problemet Analysere problemet og komme fram til en løsningsmetode Foreta nødvendige beregninger Vurdere framgangsmåte og resultater

10 Utforskende aktivitet Breiteig og Venheim: Er gjerne mer åpne, mer elevstyrte enn problemoppgaver. Et problem er mer klart gitt, mer styrt og avgrenset

11 Eksperiment Et forsøk på å løse et problem Et steg på veien i en utforskende aktivitet

12 Undersøkelseslandskap Ole Skovsmose (Botten): Tradisjonelle oppgaver med entydige svar Undersøkelses- landskaper ”Ren” matematikk, uten noen praktisk anvendelse 12 ”Semi”- anvendelser 34 Ekte, reelle anvendelser 56

13 Ulike utforsking- og problemoppgaver Åpne oppgaver Rike problemer Realistiske, praktiske problemer Mulighet for ulike løsningsstrategier Mulighet for ulike løsninger


Laste ned ppt "Ny læreplan Bygger som L97 på et sosial konstruktivistisk læringssyn Større metodefrihet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google