Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Aschehougs matematikkurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Aschehougs matematikkurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Aschehougs matematikkurs

2 Læreplanendringene i 1T/1P/2P/påbygging og de nye bøkene

3 Justerte læreplaner (fra ) + Ny eksamensordning (fra V-2015) = Nye bøker

4 Ny – for elever som trenger
litt ekstra

5 Trykkes ”Bla i boka”-lenke sendes ut

6 Ny Trykkes 9.5. Lenke sendes ut 13.5.

7 Ny Trykkes Lenke sendes ut 27.5

8 Videre planer Våren 2015 R1 og S1 Våren 2016 R2 og S2
R- og S-kursene og ny eksamensordning: Tilleggsressurser på Lokus ved behov

9 De nye bøkene har blitt til i et nært samarbeid
med lærere og med elever kapitlene er prøvd ut - elevene har vært de strengeste konsulentene!

10 Våren 2013 kom som vi har fått gode tilbake- meldinger på.
Mange av ideene er videreført (i tilpasset form).

11 De nye bøkene – i stikkordsform
Bok + forenklet bok (ikke 1T) Innlæringsoppgaver - bør løses av alle Røde og blå oppgaver - differensiering Sammendrag Kapitteltest (uten- og med hjelpemidler)

12 De nye bøkene – i stikkordsform
Eksamenstreningskapittel (Delt i med- og uten hjelpemidler) Har noen flere kapitler enn de gamle (ønske fra brukerne). Følger utviklingen i eksamensoppgavene.

13 De nye bøkene – i stikkordsform
Alt i alt – en gjennomgripende revisjon – men det betyr selvsagt ikke at det som fungerte godt i de gamle bøkene er tatt ut.

14 Kort vei fra teori via eksempler til innlæringsoppgaver
(1P s. 42)

15 Innlæringsoppgavene øver inn stoffet
og bør løses av alle

16 SNAKKE MATTE – et utgangspunkt for muntlig aktivitet i klassen eller i grupper
(Fra 1T)

17 (Fra 1P)

18 Todelt oppgavesamling etter ca. hvert underkapittel
Røde og blå oppgaver = differensiering Tydelige på hvilke oppgaver som skal løses uten- og med hjelpemidler.

19 Sammendrag og kapitteltest etter hvert kapittel

20 Siste kapittel i alle bøkene.
Delt inn i uten- og med hjelpemidler . Kapittelhenvisninger bak oppgavene. Tidligere eksamensoppgaver Utvalgte eksempeloppgaver (til 2015). Utvalgte terminprøveoppgaver Nye oppgaver

21 Klart råd: behold ordlista.
Vi har lagt den bakerst i bøkene. (1P s. 381)

22 Bakerst i alle bøkene er det en oversikt over
GeoGebra kommandoer tilpasset kurset. På Lokus er det fullstendige manualer.

23 Ny eksamensordning 1P 2 + 3 Regneark og graftegner
1T CAS og graftegner 2P Regneark og graftegner 2P-Y Regneark og graftegner

24 Gjennomgående i alle bøkene
Bevisst forhold til om oppgaver skal løses uten eller med hjelpemidler.

25 Vi bruker: GeoGebra, Microsoft Mathematics og Excel (1T kap 2)

26 Bruken av GeoGebra forklares gjennom eksemplene
(1P s 106)

27 På tilsvarende måte: Cas forklares gjennom bruken (1T s 46)

28 (Fra kap 2 i 1T)

29 Vi bruker stort sett regnearket Excel. (Fra 2P.)

30 2P

31 2P Nytt læreplanmål: Funksjoner i praksis
…kunne bruke digitale verktøy til å undersøke kombinasjoner av polynomfunksjoner, rotfunksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjæringspunkt og finne gjennomsnittlig vekstfart og tilnærmingsverdier for momentan vekstfart …kunne bruke funksjoner til å modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger

32 2P Modellering er utvidet. Her står det blant annet:
”analysere praktiske problemstillinger knyttet til dagligliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønstre og struktur i ulike situasjoner og beskrive sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av matematiske modeller” Her har vi grublet – mye.

33 Kap 2: om funksjoner Kap 3: om modellering

34

35

36

37

38

39

40 2P - statistikk I større grad bruk av intervaller, men avrundingsproblematikken forklares:

41 Sentralmål, spredningsmål, osv
Mange begreper – hvordan skape oversikt?

42 (2P kap 4)

43 Ønske: histogram med ulik klassebredde

44 Byr på utfordringer…

45 Et innledende «oppvarmingskapittel»
- noen sentrale emner - noen sentrale ord og uttrykk.

46 Tittel Avsluttes med ”Test deg selv”
Brødtekst Avsluttes med ”Test deg selv” – kan også brukes som en diagnostisk test.

47 Tror vi dekker utfordringene
i 2P-Y løpet +

48


Laste ned ppt "Velkommen til Aschehougs matematikkurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google