Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Østlandssamarbeidet 25.9.2012 Siri Halsan, KS utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Østlandssamarbeidet 25.9.2012 Siri Halsan, KS utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Østlandssamarbeidet 25.9.2012 Siri Halsan, KS utdanning

2 Kunnskapsløftet som styringsform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen NIFU og ILS

3 Kunnskapsløftet En ønsket reform av kommunesektoren Systemskifte Større lokalt selvstyre og handlefrihet Tydelig ansvarsplassering Skjerpede krav til resultater Styrke skoleledelse og kompetanse

4 Det nasjonale styringsnivået Sterkere statlig styring i løpet av reformen Skoleeiernivået er vurdert (med noen få unntak) som relativt svakt, dels uten både vilje og evne til å styre og fornye utdanningssektoren Det store PISA-sjokket… Mer likeverdig dialog Det er enklere å vedta enn å iverksette Tilsyn på kvalitet, må følges opp av veiledning

5 NKVS – Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem … vil skolen få kunnskap som kan brukes som utgangspunkt for endring og utvikling … er først og fremst et virkemiddel for den enkelte skole og skoleeier til å skaffe kunnskap som grunnlag for utvikling NKVS må omfatte kvalitetsvurdering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Resultatene må ut i skolene, da har statistikken verdi og vi vil få til en praksisforbedring

6 Skoleeier som styringsnivå Staten har tatt et sterkere styringsgrep om skolen En større andel av skoleeierne viser i 2011 til begrenset handlingsrom i forhold til tidlig i reformimplementeringsfasen Skoleeier mangler analysekompetanse Skoleeierprogrammer Skoleeier tar utviklingsrollen og aktivt ansvar Kunnskapsdepartementet ønsker å bidra i utvikling av programmet

7 Skolen som styrings- og forvaltningsnivå Rektors reform Rektor: Nytt læreplanverk er godt. Lærerne: Mer usikre Mer fokus på resultater Rektor har fått flere oppgaver men handlingsrommet har ikke blitt større Skoleeier og skole må få foredle og videreutvikle Kapasitet bygges over tid, arbeidet er i gang

8 Hva har reformen lykkes med Fortsatt en ønsket reform Resultatoppfølging > utviklingsområder Grunnleggende ferdigheter Vurderingspraksis Tillit mellom nivåene Politisk skoleeier er viktig God administrativ kommunal enhet som følger opp skolene… … ikke bare økonomisk, men også faglig

9 Hva kan bli bedre Statens styring må bli mer retningsorientert Kommunalt handlingsrom for langsiktig og strategisk eierstyring Aktiviteter og tiltak ut fra lokale behov Skoleeiere har behov for økt analysekompetanse Nye reformer krever en klar implementeringsstrategi

10 Nye evalueringsrapporter lagt fram 24.9.2012 Endringer i tilbudsstrukturen i videregående, NIFU Faget prosjekt til fordypning, Fafo Faget utdanningsvalg, NIFU

11 Vegen videre Avslutningskonferanse om evalueringen av Kunnskapsløftet 31.10.2012 Stortingsmelding 2013 (foreløpig navn) skal legges fram før påske 2013 Bygger på rapportene Fag- og yrkesopplæringen i fokus Vurdering av skoleeiers ansvar Kapasitet bygges over tid, arbeidet er i gang

12


Laste ned ppt "Møte i Østlandssamarbeidet 25.9.2012 Siri Halsan, KS utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google