Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål for kurset Informasjon er rundt oss heile tida, – men det er viktig å skilje mellom nyttig og unyttig informasjon. Kunne finne relevante informasjonskjelder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål for kurset Informasjon er rundt oss heile tida, – men det er viktig å skilje mellom nyttig og unyttig informasjon. Kunne finne relevante informasjonskjelder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål for kurset Informasjon er rundt oss heile tida, – men det er viktig å skilje mellom nyttig og unyttig informasjon. Kunne finne relevante informasjonskjelder.

2 Mål for kurset Kunne arbeide med gode søkestrategiar. – Kunne søke effektivt etter informasjon. – Kritisk vurdere og velje ut informasjon. Vere kritisk til kva kjelder ein nyttar i arbeidet sitt. – Kunne tolke, analysere og organisere informasjonen i forhold til oppgåvelyden.

3 Ei enorm informasjonsmengd Dei siste 10-15 åra har mengda informasjon i samfunnet auka markant. Dette krev at elevane må utvikle informasjons- kompetansen sin, slik at dei vert rusta for ei livslang læring.

4 Ein ny kvardag Dette grip inn i dei tradisjonelle arbeidsmåtane og rollene som skulen og biblioteket er vande med. Skulebiblioteket har ein pedagogisk funksjon, og skulebibliotekaren og lærarane må finne nye samarbeidsformer.

5 Kunne arbeide med gode søkestrategiar På Volda ungdomsskule skal vi øve på søkestrategiane i konkrete oppgåver, som du vil finne under Søk og finn. Målet er at du som elev ser på skulebiblioteket som ein naturleg del av læringsarenaen.

6 Kunne bruke informasjon Elevar er vande med å reprodusere informasjon, men utfordringa er å kunne setje saman informasjonsdelar til kunnskap. No skal du finne svar på konkrete og omdiskuterte tema. Eg vil vite korleis du går fram, og kva du meiner er truverdige og relevante kjelder?

7 Fleip eller fakta … - Det regner meir no enn i gamle dagar! - Ein kjem raskare med bil til Kirkenes enn til Roma.

8 Ut på tur aldri sur … Kva for ein trekkfugl reiser lengst vekk frå Noreg? Er soling skadeleg?

9 Du verden … Kan ei flodbølgje råke Noreg? Kva er tyngdekraft? Finn ein svarte hol, og kor kan ein finne dei?

10 Fleip eller fakta for dei som vil ha meir … http://quiz.start.no/130216

11 Korleis gjekk det? Kan du dokumentere og presentere resultatet av eit informasjonssøk på ein høveleg måte? Klarer du å granske og samanlikne fakta frå ulike kjelder. Klarer du å skrive ei fullstendig kjeldetilvising?


Laste ned ppt "Mål for kurset Informasjon er rundt oss heile tida, – men det er viktig å skilje mellom nyttig og unyttig informasjon. Kunne finne relevante informasjonskjelder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google