Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no twitter.com/ghveem This work is licensed under a Creative Commons.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no twitter.com/ghveem This work is licensed under a Creative Commons."— Utskrift av presentasjonen:

1 Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no Guttorm@Hveem.no twitter.com/ghveem This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Norway License.Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Norway License

2

3

4 Odelsgut Allmennlærar Master IKT i læring HSH Sandnes skole Kirkenes vidaregåande Odelsgut Allmennlærar Master IKT i læring HSH Sandnes skole Kirkenes vidaregåande

5 Tankekart?

6 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

7 Mindtools Tenk og skap bit.ly/ghmindtoolsbit.ly/mindtools

8 Mindtools Aktiv og kritisk bit.ly/tenkingbit.ly/ghhattie

9

10 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

11 Organisera informasjon? bit.ly/grafiskorg

12 Eit lite utval?

13

14 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

15 Novak - Relasjon bit.ly/ghcmapbit.ly/grevholmbit.ly/begrepskart

16

17 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

18 Tony Buzan - Husk bit.ly/ghbuzan

19

20 Kva passar?

21 Kva og kvifor? http://bit.ly/ghtankekarthttp://bit.ly/avmedgjennom

22 Kunnskapsløftet søkje etter informasjon … utøve kjeldekritikk…velje ut relevant informasjon … å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide...å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder…presentasjon av egne og andres arbeid…å søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere … og presentere fagleg innhald…å mestre sammensatte tekstformer og uttrykk…produksjon og komponering og i redigering av tekster. I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan også støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner... utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat…utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver... udir.no/grep

23 Prosjektarbeid? God start ‣ Finna informasjon ‣ Fant masse informasjon ‣ Ehhh. For mykje? ‣ Prøv på nytt?

24 Kva tid? Steg 6 Steg 5 Steg 4 Step 3 Steg 2 Steg 1 Problemdefinerin g Søkefase Analyse Vurdering Konklusjon Suksess!Suksess!

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Analyse Heng det saman? ‣ Framstillingar ‣ Element ‣ Progresjon ‣ Kartet med teksten bit.ly/vurdering

43 Til kva? Elev ‣ Notat ‣ Skrivestøtte ‣ Konstruera kunnskap ‣ Diskusjonsgrunnlag ‣ Oppsummering ‣ Puggeark ‣ Samanhengar ‣ Dysleksi? Lærar ‣ Planlegging ‣ Undervising ‣ Med elevane

44 Mindmanager Mindomo.com/Crea za Bubbl.us mindmeister.com comapping.com Program?

45 guttorm@hveem.no twitter.com/ghveemem guttorm@hveem.no twitter.com/ghveemem Guttorm.Hveem.no guttorm.hveem.no/tankekart/ This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Norway License.Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Norway License


Laste ned ppt "Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no twitter.com/ghveem This work is licensed under a Creative Commons."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google