Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempeltekst høst 2014 Når du skal svare på oppgaven:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempeltekst høst 2014 Når du skal svare på oppgaven:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempeltekst høst 2014 Når du skal svare på oppgaven:
Oppgavetekst kortsvar: Del A Kortsvaroppgåve Svaret bør ikkje vere på meir enn cirka 250 ord. Vedlegg:  «Nordmannen» av Ivar Aasen, 1868 Formuler temaet, og gjer greie for nokre sentrale verkemiddel og den funksjonen dei har i diktet. Kommentar: Du skal svare på ein presis måte og bruke relevant fagspråk Når du skal svare på oppgaven: Les diktet grundig. Bruk blyant og strek under. Noter. Noter på et ark stikkord til det du vet om Ivar Aasen. Se i læreboka di (evt. andre kilder)og se hva du kan finne om forfatteren. Les oppgaven nøye og skriv med egne ord hva den egentlig spør etter : - Temaet - Sentrale virkemidler i diktet - Den funksjonen virkemidlene har. NB! Det er dette du skal svare på! Dessuten blir du bedt om å bruke relevant fagspråk. Spør deg selv: Hva er det viktigste? Lag deg ei skriveramme før du begynner å kladde / skrive stikkord i denne ramma. (Neste bilde)

2 Innledning Les diktet om igjen samtidig som du noterer i skriveramma hvilke momenter du kan bruke. Det skal være bare 250 ord, og dermed må du ta med det viktigste. Du kan ordne momentene i avsnitt etterpå, men når oppgaven har tre spørsmål, kan det være greit å ordne avsnittene allerede fra starten. Hoveddel: Tema Virkemidler Virkemidlenes funksjon (f.eks. hvordan fungerer ordvalg, rim og rytme, billedbruk osv.?) Avslutning

3 Så går du videre: Skriv et skikkelig førsteutkast ut fra notatene i ramma. Se på innledninga di. Kan du gjøre den mer spennende. Bruke et sitat av Ivar Aasen, for eksempel? Finne en annen spennende/ kreativ inngang? NB! Husk at du skal presentere teksten: « Ivar Aasen skreiv diktet «Nordmanden» i ….. Sjekk om overgangen mellom avsnittene er god. Tenk på om du kan bruke innledningsord/ sammenbindere som binder teksten godt sammen (På den ene sida, på den andre – For det første, for det andre, dessuten, i tillegg, likevel…..) Se på om du kan bruke flere faguttrykk: Ordet «metafor», f.eks. hører heime i en tekst som handler om dikt. (Se i læreboka di) Så: Språkvasken! Bruk stavekontroll. Om du skriver sidemål, kan det være lurt å bruke «søk – erstatt»-funksjonen. Ta utgangspunkt i ei liste med ord du vet kan bli feil: «Man» (ubestemt pronomen) og infinitivsforma «være» dukker ofte opp i nynorske tekster. Der har de ikke noe å gjøre, og de trekker ned helhetsinntrykket.

4 NB! Ta deg god tid til å lese/ studere tekstvedlegg!
Langsvaroppgave: Oppgåve 1 Vedlegg:  «Norges skål» av Johan Nordahl Brun, 1784  «Dale of Norway», reklame for ullgenserar, 2013 Samanlikn dei to tekstane, og gjer greie for korleis ulike førestillingar om det norske kjem til uttrykk. Plasser tekstane i ein kulturhistorisk samanheng. Kommentar: Du kan velje korleis du vil strukturere svaret ditt, men du skal skrive om form og innhald i begge tekstane og bruke eit presist fagspråk. Du bør skrive omtrent like mykje om kvar tekst, og bruke eksempel for å vise korleis ulike førestillingar om det norske kjem til uttrykk. Når du set tekstane inn i ein kulturhistorisk samanheng, kan du bruke både kunnskap om litteraturhistorie og allmenne historiekunnskapar. Hva blir du bedt om å gjøre? Sammenligne en gammel visetekst og en sammensatt tekst (reklame) fra i dag? Skrive om både form og innhold i begge tekstene. Se spesielt på hvordan forestillingene om «det norske» kommer fram i begge tekstene. Sette tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng. NB! Ta deg god tid til å lese/ studere tekstvedlegg!

5 Sammenlign tekstene ut fra det som oppgaven spør etter.
Innledning: Presentasjon av tekstene + en spennende setning/ sitat/ en spennende tanke? Her er et forslag til ei skriveramme som gir en ganske ryddig tekst og sikrer at alle momentene i oppgaven blir med. Du kan selvfølgelig disponere teksten din på andre måter. Hoveddel: Tekst 1: Form. Hva slags tekst? Hva slags innhold/ budskap?/Hva er formålet med teksten? - og hvilke virkemidler brukes for å nå fram til mottakerne? Hvilke forestillinger om «det norske» uttrykker teksten? Når, og i hvilken sammenheng ble den skrevet? Hvordan henger det sammen med punktet over? Tekst 2: Sammenlign tekstene ut fra det som oppgaven spør etter. Avslutning: F.eks.: Hva er det å være norsk i et multikulturelt samfunn?

6 Gjør det samme som med kortsvaret:
Skriv stikkord i skriveramma mens du ser på tekstene. Skriv førsteutkast. Se på innledning og avslutning. Mye er gjort hvis du har ei spennende innledning. Se på sammenheng mellom avsnitt og forsterk den røde tråden som går gjennom hele teksten din. Bruk all den tida som er til rådighet til sluttføring av teksten.


Laste ned ppt "Eksempeltekst høst 2014 Når du skal svare på oppgaven:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google