Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status SAS 2014  Viktigste verktøyet skolene har  Kvalitet på data (elev, foresatte og ansatte)  Flere manuelle oppgaver er borte  Innsending av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status SAS 2014  Viktigste verktøyet skolene har  Kvalitet på data (elev, foresatte og ansatte)  Flere manuelle oppgaver er borte  Innsending av."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Status SAS 2014

3  Viktigste verktøyet skolene har  Kvalitet på data (elev, foresatte og ansatte)  Flere manuelle oppgaver er borte  Innsending av vikarregninger (variabel lønn)  Lokal SFO fakturering er det slutt på  Flyttemeldinger internt i kommunen skjer i programmet  Integrert oppmelding av elevear til PAS (nasjonale prøver)  Lett å hente opp personopplysninger  Fravær, anmerkninger og karakter blir utført av lærer Erfaringer med Visma Skole i Rauma - skoleadministrasjon

4  Veldig ressursparende behandling av variabel lønn (fra 2 dager til ca ½ dags behandling på lønn- og personalkontoret)  Kvalitetssikkring av ansattdata  Digital overføring av SFO fakturering og behandling av purring  Kvalitet på alle rapportene fra skolene Erfaringer med Visma Skole i Rauma - kommuneadministrasjon

5  All fraværsføring, anmerkninger etc føres digitalt i lærerweb. Slutt på alle manuelle lister. Dette gir stor tidsgevinst.  Karakterføring direkte i lærerweb. Forenkler prosessen.  Lett tilgang til nødvendig elevinformasjon.  Lett tilgang til informasjon om egen klasse eller faggruppe. Erfaringer med Visma Skole i Rauma - lærere

6 SAS Visma Skole Ansatt info HRM Elev og foresatt AD SFO og lønn

7 Eks.: Variabel lønn registrering

8 Eks.: Kjøring av lønn - eksport til HRM

9 Eks.: Fakturering SFO

10 Eks.: Erfaringer - lærer

11  ROR-IKT er nå Vestnes si IKT-avdeling, og de har som mål å få kommunene inn på ei felles plattform.  Det vil skape gode fagmiljø, gi mer tyngde i forhandlinger om pris og support etc.  Plan og utviklingsavdlinga i ROR-IKT vil være en samarbeidspartner i planlegging og gjennomføring av prosjektet. SAS er eit IKTprosjekt

12  Kostnader: litt avhengig av hvilke moduler en velger, men mellom 80000,- og 90000,- er et anslag for Vestnes.  Historikken fra Wis Skole må skannest inn og arkiverest i arkiv/fagsystemet.  Den beste tiden å gå over i et nytt system er før påske eller etter skolestart. Mai, juni, juli, august og desember er uaktuell.  Plan og utviklingsavdelinga i ROR-IKT vil kunne drive fram prosessen. Praktiske spørsmål

13 Veien til FEIDE SAS

14 Status FEIDE i ROR-IKT

15 Skoleadministrativt program Vestnes 03.02.2014

16  Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Planen er at alle i Skole-Norge skal ha fått tilbud om en Feide- identitet fra sin skoleeier innen 2012. Føringer fra Kunnskapsdepartementet

17  F elles E lektronisk ID Entitet  Brukar same identitet på alle FEIDEklare sider  Dersom en legg opp til det kan lærarene bruke sitt AD passord Kva er FEIDE

18 Kva går Vestnes glipp av?


Laste ned ppt "Status SAS 2014  Viktigste verktøyet skolene har  Kvalitet på data (elev, foresatte og ansatte)  Flere manuelle oppgaver er borte  Innsending av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google