Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2010 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 14.okotber 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2010 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 14.okotber 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2010 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 14.okotber 2009

2 Nytt stort løft for vegsatsing Foreslått bevilgning = 14 mrd. kr, hvorav vel 1 mrd. kr til fremtidig fylkesveg Økning på 2,64 mrd. kr i forhold til budsjett 2009 Tallet er korrigert for at en stor del av riksvegnettet blir overført fylkeskommunene fra 1.1.2010

3 Foreslått bevilgning 6,2 mrd. kr til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet 6,0 mrd. kr til riksveginvesteringer 441 mill. kr til OPS 436 mill. kr til statlig kjøp av riksvegferjetjenester 500 mill. kr til rassikring på fylkesveg 528 mill. kr til betaling for arbeider utført før 2010 for de nye fylkesvegene og rente- kompensasjon for transporttiltak i fylkene

4 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold Foreslått bevilgning = 6,2 mrd. kr En økning på 382,6 mill. kr (6,6 %) 2010: 520 mill. kr til vegdekker (tilsvarer ca. 800 km)

5 Veginvesteringer Foreslått bevilgning = 6,0 mrd. kr En økning på 1,67 mrd. kr (34 %) Beløp omfatter ordinær riksveginvestering og rassikring på riksvegnettet, utbygging av E16 over Filefjell, E6 vest for Alta og E18 Bjørvika I tillegg kommer 500 mill. kr til rassikring fylkesveg I tillegg kommer 5,6 mrd. kr i ekstern finansiering riksveg og vel 4,5 mrd. kr i bompenger fylkesveg

6 Prosjekter som kan åpnes for trafikk i 2010 (over 100 mill) E 18 Krosby – Knapstad, Askim, Hobøl og Spydeberg kommunar, Østfold E18 Bjørvika, Oslo (første etappe med ny E18 i tunnel) E39 Stangeland – Sandved, Sandnes kommune, Rogaland E39 Tjensvollkrysset, Stavanger kommune, Rogaland E6 Nordre avlastingsveg i Trondheim, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag E39 Renndalen – Staurset, Halsa og Hemne kommunar i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

7 Nye vegprosjekter (over 100 mill kr) E18 Melleby - Momarken, Eidsberg kommune, Østfold Riksveg 3 Åsta bru med tilknytningsvegar, Åmot kommune, Hedmark E39 Lavik ferjekai, Høyanger kommune, i Sogn og Fjordane E6 Harran – Nes bru, Grong kommune, Nord-Trøndelag E16 Smedalsosen – Borlaug, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane E6 Møllnes – Hjemmeluft, Alta, Finnmark

8 Rassikring Foreslått bevilgning = 850 mill. kr 500 mill kr til fylkesvegnettet og 350 mill kr til riksvegnettet) En økning på 92 % fra 2009 Større rassikringsprosjekter: - Rv 70 Oppdølsstranda (Møre og Romsdal) - Rv 80 Løding – Vikan (Nordland)

9 Programområde trafikksikkerhet Foreslått bevilgning (post 30)= 713 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak En videreføring av det høye nivået i 2009 Prioriterte tiltak = Møteulykker, utforkjøringsulykker, utbedring av kryss og kurver, redusere fart

10 Trafikksikkerhet del II- midtrekkverk I 2010 vil det bli igangsatt utbygging av midtrekkverk på: E6 over Bergshøgda i Hedmark E6 mellom Hagen og Gyllan i Sør-Trøndelag E6 mellom Branes og Mule i Nord-Trøndelag Arbeidet med å bygge midtrekkverk på følgende strekninger vil bli videreført: I kurver på riksveg 7 i Flå og Nes kommuner i Buskerud På strekninger av E16 mellom Sollihøgda og Skaret i Buskerud Det er lagt opp til å fullføre, starte opp eller videreføre arbeid på i alt 35 kilometer midtrekkverk på to- og trefelts riksveg i 2010.


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2010 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 14.okotber 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google