Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbedringsmetode for klinikere 26.09.2016 - 2 v/Jo-Inge Myhre & Martin Paulson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbedringsmetode for klinikere 26.09.2016 - 2 v/Jo-Inge Myhre & Martin Paulson."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forbedringsmetode for klinikere 26.09.2016 - www.pasientsikkerhetskampanjen.noSide 2 v/Jo-Inge Myhre & Martin Paulson

3 Hvorfor endre? Felles forståelse ”All endring fører ikke til en forbedring, men all forbedring krever endring” -Institute for Healthcare Improvement

4 Endringsbehov i helsevesenet −Spesialister innen reaktiv endring −Pasienten & arbeidsprosessen −Symptomlindring, reparasjon, vedlikehold. − Problemet løst?

5 Reell forbedring −Endrer på HVORDAN vi jobber. Ikke mer av det samme. −Fører til målbart BEDRE resultater. Returnerer oss ikke til status quo −Har en effekt som VARER Ikke forbigående, eks Hawthorne −Ofte en reise i UKJENT terreng

6 Reell forbedring – ukjent terreng? −Vi trenger kart og kompass −Kart = basert på deres kunnskap om eget ”terreng” −Kompass = Model for Improvement

7 The Model for Improvement Vitenskapelig metode, videreutviklet av Shewhart 1939. Reintrodusert av W.E Deming i 1986. Benyttet i prosess-industri til utprøving og implementering av endringer. The Model for Improvement

8 MÅL MÅLINGER ENDRINGER Plan DoStudy Act

9 The Model for Improvement MÅL MÅLINGER ENDRINGER Hva ønsker vi å oppnå? Hva er problemet og hvem er det et problem for? Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Hvilke endringer kan vi innføre som vil føre til en forbedring? Mao: tiltak

10 The Model for Improvement MÅL MÅLINGER ENDRINGER Hvor bra? Hvor snart? Vær spesifikk! Eks: 20% reduksjon i skader relatert til operative inngrep. Innen utgangen av året.

11 The Model for Improvement MÅL MÅLINGER ENDRINGER Prosess OG resultat Prosess = Hvor ofte blir sjekklisten brukt? Resultat = Antall skader relatert til operasjon, f.eks infeksjoner Kunnskap om utgangspunktet er kritisk. Baseline målinger.

12 The Model for Improvement MÅL MÅLINGER ENDRINGER Hvilke endringer skal iverksettes? Som kan følges opp med MÅLINGER og som er i samsvar med deres MÅL?

13 Neste steg - utprøving MÅL MÅLINGER ENDRINGER Plan DoStudy Act

14 Ikke her

15 Men her

16 PDSA syklus – utprøving i praksis −Verktøy for å bygge kunnskap Starter i småskala -> bygg gradvis kunnskap Samle målinger over tid Test under forskjellige forhold Plan DoStudy Act

17 Hvorfor? −Bygge og øke kunnskap om endringen som innføres −Småskala for å minimere risiko og senke terskelen for å prøve ut endringer −Høy læringseffekt, særlig av mislykkede tester

18 PDSA Eksempel −MÅL: Redusere skader relatert til operative inngrep med 20% innen 1 år. −MÅLINGER: Antall operasjoner med sjekklisten benyttet [P]. Antall skader knyttet til operasjon [R] −ENDRINGER: Trygg kirurgi sjekkliste

19 Plan: Konkret planlegging - Hvem, hva, hvor, når. Do: Gjennomfør testen. - Noter feedback. Gikk testen som planlagt? Study: Analyser resultater. -Før målinger i run-chart. -Bygg kunnskap over tid. Act: Hva er neste steg? - Ny test, under nye forhold? - Skalere opp: 1 – 3 – 5 – alle - Implementering?

20 Take Home Messages −Vi gjør endringer for å forbedre pasientrelaterte utfall. Pasienten bør være utgangspunktet for alle forbedringsprosjekter. −Sett dere et tydelig mål. Test endringer, start alltid i liten skala. Følg opp med målinger for å vurdere effekt. −Reell forbedring krever endring som: endrer på HVORDAN vi jobber, som fører til BEDRE resultater med effekt som VARER −All endring krever kunnskap om hvor du står i dag. Know thy self!

21 Trygg Kirurgi - utfordringer −Hvordan skaffe moment? −Hvordan identifisere en motiverende endring? −Hvordan validerer vi tilbakemeldinger? −Hva utgjør dørstokkmila?

22 post@pasientsikkerhetskampanjen.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no


Laste ned ppt "Forbedringsmetode for klinikere 26.09.2016 - 2 v/Jo-Inge Myhre & Martin Paulson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google