Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7/15/2014 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Utfordringer og erfaringer PUS Forum 13.Juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7/15/2014 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Utfordringer og erfaringer PUS Forum 13.Juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 7/15/2014 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Utfordringer og erfaringer PUS Forum 13.Juni 2007

2 7/15/2014 Tema 1.Hvorfor er PUS viktig for Telenor 2.Vår tilnærming 3.Hvor står vi 4.Veien videre

3 7/15/2014 Hvorfor er PUS viktig for Telenor? Viktig som beslutningsunderlag for prioritering (sammen med NPV, IRR og andre parametere – derfor viktig med en standardisert metode, kunne stoppe prosjekter tidligere Viktig for å forstå/kommunisere prosjektets status/fokus (oppfølging/rapportering) Viktig for å få felles forståelse av prosjektet og for å få definert de riktige aktivitetene Usikkerhetsstyring – utfordring å få det til å bli en del av prosjekt og organisasjonsstrukturen (as is: ”lukket fag/ekspertområde”, ofte stunts) Prosjektstyring er usikkerhetsstyring – alle (internt i prosjektet og eksternt) må ha et naturlig forhold til dette- kontinuerlig!

4 7/15/2014 STYRINGS GRUPPE Organisasjon Vår utfordring dreier seg mindre om verktøy og mer om kultur og kommunikasjon RISK

5 7/15/2014 Vår tilnærming til oppgaven Etter godkjent søknad – hva gjør vi internt? PL – søknadsprosess / Eierskap prosjektprosess Arbeidsgruppe /KT/ dugnadsgjeng interesse/kunnskap prosjekt bredest mulig: prosjekt, fastnett, IS, Mobil, fagansvar Risk ”ledig kapasitet” Mye tid på mandat – Hva ønsker vi å gjøre / ambisjonsnivå Etablere Styringsgruppe Etablere en konseptuell modell – as-is / målbilde

6 7/15/2014 Modenhetsmodell – tiltak og målmatrise

7 7/15/2014 Definisjoner PROSJEKTMESSIG RISIKO: Er den risiko som knytter seg til oppnåelse av prosjektets resultatmål (tid, kost og kvalitet/leveranse) –Hovedsakelig prosjektleders ansvar. FORRETNINGSMESSIG RISIKO: Er den risiko som knytter seg til effektmål –Hovedsakelig SG/PE ansvar PORTEFØLJEMESSIG RISIKO: Er usikkerhet som knytter seg til gjennomføringen av selskapets strategi. –Hovedsakelig linjeledelsens ansvar VIKTIG: Samspill mellom disse områdene/ Kultur/ Roller

8 7/15/2014 Spørreundersøkelsen Samkjørt med PUS sentralt (Statsbygg, Forsvaret) Brukt Questback (webbasert spørreskjema) Sendt ut til ca 130 personer i Telenor –Prosjektledere, prosjekteiere, Styringsgruppemedlemmer, linje og støttefunksjoner 71 personer svart – 53.8% Utfordringer: –Alle spørsmål sendt til alle –”Vet ikke” – ikke et alternativ –Noen spørsmål opplevdes som ”tunge” og/eller ”uklare

9 7/15/2014 Modenhetsmodell – mappet ift undersøkelsen

10 7/15/2014 Dybdeintervjuer

11 7/15/2014 Work Shop – Tiltak og prioritering Kriterier Antas enkelt å få effekt Antas gi god effekt Allerede tiltak på området Nødvendig Evt. avhengighet/utelukkelse

12 7/15/2014 Veien videre Detaljert tiltaksplan med ressursestimat utarbeides Utfordring: ambisjonsnivå vs ressurser (egne, PUS, studenter, case-prosjekter) Besluttede tiltak testes ut på Case- Prosjekter Case prosjekter vil velges ut /følges opp på basis av dette Undersøkelser underveis vil gi oss tilbakemelding på om vi lykkes i å øke modenheten når det gjelder Risikostyring Langt prosjekt – fokus på forbedring av prosesser og implementering


Laste ned ppt "7/15/2014 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic Utfordringer og erfaringer PUS Forum 13.Juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google