Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 KOSTRA-arbeidsgruppe psykisk helsearbeid og rusarbeid Møte 16. januar 2013 Torild Fløysvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 KOSTRA-arbeidsgruppe psykisk helsearbeid og rusarbeid Møte 16. januar 2013 Torild Fløysvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 KOSTRA-arbeidsgruppe psykisk helsearbeid og rusarbeid Møte 16. januar 2013 Torild Fløysvik tfl@ssb.no

2 2 KOSTRA ( KOmmune-STat-RApportering) Bedre styringsinformasjon –Relevant –Pålitelig –Sammenlignbar Samordne /effektivisere rapporteringen –Selve rapporteringsveien –Innholdet, sikre mot dobbeltrapportering

3 3 Rammen for arbeidet i KOSTRA Mandatene for –Samordningsrådet –arbeidsgruppene Mandatet for Samordningsrådet –Sammensetning  KRD (ledelse), berørte dept., evt. underliggende etater (medl), SSB (sekretariat) –Oppgave  Organisere samarbeidet om rapportering stat-kommune  Prinsipielle spørsmål  Fagdepartementet: ansvar for rapporteringsordningene  Skal legges fram –Eksisterende rapporteringsordninger –Forslag til endringer

4 4 Rammen for arbeidet i KOSTRA (forts.) Mandatet for arbeidsgruppene –Sammensetning  Berørte fagdept, KRD, kommunene (oppnevnt av KS), Oslo (bydelsproblematikk), SSB, andre interessenter –Oppgave  Følge utviklingen på sitt område  Foreslå og begrunne endringer  Sikre hensiktsmessig dataflyt  (Vurdere kvalitetsindikatorer)  Vurdere innspill fra Effektiviseringsnettverkene  Vurdere viktighet vs oppgavebyrde  Levere rapport om status og forslag til endringer –Kan utdypes, spesifiseres –Må informere Samordningsrådet

5 5 Felles rutiner for Rapportering –Online løsning –Elektroniske skjema –Filuttrekk Bearbeiding –Kvalitetskontroll –Kobling mot andre typer data Publisering –Nøkkeltall –Grunnlagsdata

6 6 Frister 15. januar: rapportering av sensitive data, satser i kommunale barnehager 15. februar:rapportering av øvrige skjema 15. mars:Publisering av ureviderte nøkkeltall 15. april: Rettelser fra kommunene 15. juni: Publisering av reviderte nøkkeltall 30. juni: Arbeidsgrupperapport med forslag til rapportering og publisering Aug/sept:Møte i Samordningsrådet Sept/okt:Utarbeidelse av elektroniske skjema 1. nov:Informasjonsbrev til kommunene Testutgave av rapporteringsportalen 15. des:Endelig utgave av rapporteringsportalen

7 7 Data kobles til nøkkeltall Tjenesteproduksjon Indikatorer for omfang og brukere Behov Befolkning, målgrupper, sosiale forhold osv Produktivitet/ enhetskostnader Prioritering Dekningsgrader Ressursbruk Regnskap/personell

8 8 Hva forventes av det enkelte medlem? Sammensetningen av arbeidsgruppa skal sikre relevans, datakvalitet og sammenlignbarhet –Sakspapirer sendes ut i god tid –Alle bidrar i forberedelse av møter (på forespørsel) –Viktig at alle bidrar aktivt –Den enkelte deltaker representerer sin etat og må sikre at det er etatens mening vedkommende bidrar med i diskusjonene. –Diskusjonen som skjer i møtet skal ende opp i enighet (med evt. mindretallsinnstilling)

9 9 MÅL Styringsinformasjon –Relevant –Sammenlignbar –Pålitelig Data raskt tilgjengelig Oppgavebyrde på lavest mulig nivå –Gjenbruk av data –Årlig rapportering –Data for alle kommuner Troverdighet hos brukerne


Laste ned ppt "1 1 KOSTRA-arbeidsgruppe psykisk helsearbeid og rusarbeid Møte 16. januar 2013 Torild Fløysvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google