Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB Nordisk statistikermøte København 11.-14. august 2010 Tema 3: Statistikkproduksjonen Peder Næs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB Nordisk statistikermøte København 11.-14. august 2010 Tema 3: Statistikkproduksjonen Peder Næs."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB Nordisk statistikermøte København 11.-14. august 2010 Tema 3: Statistikkproduksjonen Peder Næs og Grete Olsen Norge, Statistisk sentralbyrå, Avdeling for plan og økonomi

2 Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB FOSS, forbedring og standardisering av statistikkproduksjonen Porteføljestyring av utviklingsprosjekter Virksomhetsmodellen

3 FOSS - Formål Effektivisering Redusert risiko Færre statistikksystemer og IT-applikasjoner Bedre dokumentasjon Lettere opplæring

4 Standardiseringsprosjekter Overordnede tema: Virksomhetsmodell IT arkitektur Planlegge og utforme: Håndbøker Nytt verktøy for skjema- utforming Evaluering av levekårs- undersøkelsene Samle inn 4 Planlegge og utforme 2 Avklare behov 1 Bygge 3 Formidle 7 Analysere 6 Klargjøre 5 Støtte og infrastruktur Kvalitetssikre - evaluere og tilbakeføre

5 Standardiseringsprosjekter forts. Samle inn: IT løsninger for Kommune Stat - rapportering (KOSTRA) System for intervjuundersøkelser (SIV) Samordnet utvalgsplan for næringsliv Elektronisk sjekkliste Samle inn 4 Planlegge og utforme 2 Avklare behov 1 Bygge 3 Formidle 7 Analysere 6 Klargjøre 5 Støtte og infrastruktur Kvalitetssikre - evaluere og tilbakeføre

6 Standardiseringsprosjekter forts. Klargjøre Integrert system for editering og estimering, ISEE Formidle Mikrodata til forskere Planlegge og utforme 2 Bygge 3 Samle inn 4 Klargjøre 5 Analysere 6 Formidle 7 Avklare behov 1

7 Standardiseringsprosjekter forts. Kvalitetssikre: Kvalitetsgjennomgangen Indikatorer for datafangst Støtte og infrastruktur: Geodatabase Metadata Porteføljestyring

8 Vellykket praksis fra FOSS Månedlig rapportering Grundig gjennomgang av prosjektskrivene Milepælsplaner Riktige referansepersoner og eventuelt nye ressurser

9 Porteføljestyring - Formål Bedre styring, prioritering og oppfølging Hvilke prosjekter skal ikke startes? Beslutningsgrunnlag for toppledelsen (porteføljestyret)

10 Mandat for Vurderingsutvalget Standardisere og modernisere Poengsette forslag Videreutvikle virksomhetsmodell Foreslå prosjekter

11 Porteføljestyring, prioriteringskriterier Produktkvalitet Samsvar med strategi Besparing/gevinst Redusert risiko Bidrag til standardisering Lovpålegg, EØS forordninger Oppgavebyrde

12 Prosjekt- forslag Beslutning Planlegging Beslutning Gjennom- føring Prosjekt- skriv Vurdering Prosjekt- plan Vurdering Framdrifts- rapporter og målopp- nåelse Faser og beslutningspunkter

13 Porteføljestyring i SSB har lykkes med Oversikt over alle prosjekter, tilgjengelig for alle Påvirket prosjektforslagene i retning av standardisering og kvalitetsprinsipper. Forhindre ressursbruk på prosjekter som det er usikkert om skal gjennomføres Prioritere prosjekter som er i gang slik at de får nødvendige IT-ressurser til å fullføre.

14 Forberede datainnsamlingen 4.2 Gjennomføre datainnsamlingen 4.3 Avslutte datainnsamlingen 4.4 Laste elektroniske data på plass i lagringsområder 4.4.1 Verifisere/ kontrollere data 4.3.4 Lagre innsamlede rådata 4.4.2 Sende ut forhåndsinformasjon til oppgavegiverne. 4.3.1 Mottak av data, registrere ikke- elektroniske data 4.3.3 Følge opp frafall og oppdatere kontaktinformasjon 4.3.6 Overvåke og vurdere tiltak for datainnsamlingen 4.3.5 Følge opp register- eiere og spesielle oppgavegivere 4.2.2 Utarbeide informasjon til oppgavegiverne 4.2.3 Utarbeide plan for å behandle kommentarer, klager og spørsmål fra oppgavegiverne 4.2.4 Utarbeide tidsplan og fordele ansvar 4.2.1 Utarbeide opplæringsmateriell og lære opp medarbeidere for innsamlingen 4.2.5 Preutfylle skjema 4.2.6 Etablere datasikkerhets- rutiner for innsamlingen 4.2.7 Trekking og samordning av utvalg 4.1.3 Etterspørre data 4.3.2 Etablere ramme og registre, trekke utvalg 4.1 Kontrollere og vedlikeholde registre 4.1.2 Etablere ramme for populasjonen 4.1.1 Ferdigstille datagrunnlaget for klargjøring 4.4.3 Samordne bruken av eksterne datakilder 4.1.4 Produksjons- system i drift Datagrunnlag ferdigstilt for klargjøring Virksomhetsmodellen, prosess 4. Samle inn

15 Vurderingsutvalget og Virksomhetsmodellen Beskrive hver arbeidsprosess på mer detaljert nivå: Prosessgrunnlag/Inndata Retningslinjer Aktiviteter Ressurs- og kompetansebehov Tilbakekobling til tidligere arbeidsprosesser Resultat/Utdata

16 Standardisering, status Kommet langt, grønt 7 Formidle Arbeider med å standardisere, gult 1 Avklare behov, 2 Planlegge og utforme, 3 Bygge, 4 Samle inn og 5 Klargjøre Ikke er kommet så langt, rødt 6 Analysere Planlegge og utforme 2 Bygge 3 Samle inn 4 Klargjøre 5 Analysere 6 Formidle 7 Avklare behov 1

17


Laste ned ppt "1 Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB Nordisk statistikermøte København 11.-14. august 2010 Tema 3: Statistikkproduksjonen Peder Næs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google