Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB
Nordisk statistikermøte København august 2010 Tema 3: Statistikkproduksjonen Peder Næs og Grete Olsen Norge, Statistisk sentralbyrå, Avdeling for plan og økonomi

2 Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB
FOSS, forbedring og standardisering av statistikkproduksjonen Porteføljestyring av utviklingsprosjekter Virksomhetsmodellen

3 FOSS - Formål Effektivisering Redusert risiko
Færre statistikksystemer og IT-applikasjoner Bedre dokumentasjon Lettere opplæring

4 Standardiseringsprosjekter
Overordnede tema: Virksomhetsmodell IT arkitektur Planlegge og utforme: Håndbøker Nytt verktøy for skjema- utforming Evaluering av levekårs- undersøkelsene Samle inn 4 Planlegge og utforme 2 Avklare behov 1 Bygge 3 Formidle 7 Analysere 6 Klargjøre 5 Støtte og infrastruktur Kvalitetssikre - evaluere tilbakeføre

5 Standardiseringsprosjekter forts.
Samle inn: IT løsninger for Kommune Stat - rapportering (KOSTRA) System for intervjuundersøkelser (SIV) Samordnet utvalgsplan for næringsliv Elektronisk sjekkliste Samle inn 4 Planlegge og utforme 2 Avklare behov 1 Bygge 3 Formidle 7 Analysere 6 Klargjøre 5 Støtte og infrastruktur Kvalitetssikre - evaluere tilbakeføre

6 Standardiseringsprosjekter forts.
Klargjøre Integrert system for editering og estimering, ISEE Formidle Mikrodata til forskere Planlegge og utforme 2 Bygge 3 Samle inn 4 Klargjøre 5 Analysere 6 Formidle 7 Avklare behov 1

7 Standardiseringsprosjekter forts.
Kvalitetssikre: Kvalitetsgjennomgangen Indikatorer for datafangst Støtte og infrastruktur: Geodatabase Metadata Porteføljestyring

8 Vellykket praksis fra FOSS
Månedlig rapportering Grundig gjennomgang av prosjektskrivene Milepælsplaner Riktige referansepersoner og eventuelt nye ressurser

9 Porteføljestyring - Formål
Bedre styring, prioritering og oppfølging Hvilke prosjekter skal ikke startes? Beslutningsgrunnlag for toppledelsen (porteføljestyret)

10 Mandat for Vurderingsutvalget
Standardisere og modernisere Poengsette forslag Videreutvikle virksomhetsmodell Foreslå prosjekter

11 Porteføljestyring, prioriteringskriterier
Produktkvalitet Samsvar med strategi Besparing/gevinst Redusert risiko Bidrag til standardisering Lovpålegg, EØS forordninger Oppgavebyrde

12 Faser og beslutningspunkter
Prosjekt- skriv Prosjekt- plan Prosjekt- forslag Planlegging Gjennom- føring Beslutning Beslutning Vurdering Vurdering Framdrifts- rapporter og målopp- nåelse

13 Porteføljestyring i SSB har lykkes med
Oversikt over alle prosjekter, tilgjengelig for alle Påvirket prosjektforslagene i retning av standardisering og kvalitetsprinsipper. Forhindre ressursbruk på prosjekter som det er usikkert om skal gjennomføres Prioritere prosjekter som er i gang slik at de får nødvendige IT-ressurser til å fullføre.

14 opplæringsmateriell og
Virksomhetsmodellen, prosess 4. Samle inn Forberede datainnsamlingen 4.2 Gjennomføre 4.3 Avslutte 4.4 Laste elektroniske data på plass i lagringsområder 4.4.1 Verifisere/ kontrollere data 4.3.4 Lagre innsamlede rådata 4.4.2 Sende ut forhåndsinformasjon til oppgavegiverne. 4.3.1 Mottak av data, registrere ikke- elektroniske data 4.3.3 Følge opp frafall og oppdatere kontaktinformasjon 4.3.6 Overvåke og vurdere tiltak for 4.3.5 Følge opp register- eiere og spesielle oppgavegivere 4.2.2 Utarbeide informasjon til oppgavegiverne 4.2.3 Utarbeide plan for å behandle kommentarer, klager og spørsmål fra oppgavegiverne 4.2.4 tidsplan og fordele ansvar 4.2.1 opplæringsmateriell og lære opp medarbeidere for innsamlingen 4.2.5 Preutfylle skjema 4.2.6 Etablere datasikkerhets- rutiner for innsamlingen 4.2.7 Trekking og samordning av utvalg 4.1.3 Etterspørre data 4.3.2 ramme og registre, trekke utvalg 4.1 Kontrollere og vedlikeholde registre 4.1.2 ramme for populasjonen 4.1.1 Ferdigstille datagrunnlaget for klargjøring 4.4.3 Samordne bruken av eksterne datakilder 4.1.4 Produksjons- system i drift Datagrunnlag ferdigstilt for klargjøring

15 Vurderingsutvalget og Virksomhetsmodellen
Beskrive hver arbeidsprosess på mer detaljert nivå: Prosessgrunnlag/Inndata Retningslinjer Aktiviteter Ressurs- og kompetansebehov Tilbakekobling til tidligere arbeidsprosesser Resultat/Utdata

16 Standardisering, status
Kommet langt, grønt 7 Formidle Arbeider med å standardisere, gult 1 Avklare behov, 2 Planlegge og utforme, 3 Bygge, 4 Samle inn og 5 Klargjøre Ikke er kommet så langt, rødt 6 Analysere Avklare behov 1 Planlegge og utforme 2 Bygge 3 Samle inn 4 Klargjøre 5 Analysere 6 Formidle 7

17


Laste ned ppt "Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google